Olet täällä

CrossLam Kuhmon CLT (Cross-laminated timber)

CrossLam Kuhmo CLT on ristiinliimattu massiivupuulevy, joka valmistetaan liimaamalla päällekkäin kohtisuoraan toisiinsa nähden ristikkäin olevia kuusi- tai mäntypuulautakerroksia. Jokainen lamellikerros koostuu lujuuslajitellusta sahatavarasta höylätyistä rinnakkain asetelluista laudoista. Tuotteessa käyttty sahatavara täyttää lujuusluokan C24 vaatimukset.

CrossLam Kuhmo CLT on tarkoitettu käytettäväksi rakenteellisena tai ei-rakenteellisena elementtinä rakennuksisssa ja rakenteissa, kuten seinä-, lattia- tai kattoelementtinä Eurokoodi 5 (EN 1995-1-1) mukaisissa käyttöluokissa 1 ja 2.