Olet täällä

Ympäristö (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

3.4.2. Alustava selvitys lattiamateriaalien ympäristöelinkaarista
F 1.7.1.7 Analysis of waste wood sources and management practices in participating countries
2.8.10. Arvioita puurakentamisen kasvihuonevaikutuksesta
2.8.40. Asemakaavaprosessin kehittäminen energiatehokkuuden näkökulmasta Skaftkärr, Porvoo Toukovuoren asemakaavoitus
F 2.8.1  CareWood, WWN projekti
F 1.7.1. DemoWood, WWN projekti
2.8.3. Effect of the thermal inertia and other building and HVAC factors on energy performance and thermal comfort in Finnish apartment buildings
2.8.14. Ekotehokas pientalo, seminaarikooste
3.4.4. Emission from Wood-Based Products
2.8.17. Emissions from whole building structures
2.8.13. Energiankulutus omakotikannassa
2.8.32. Energiatehokkuuden parantaminen puurunkoisilla ja esivalmisteisilla julkisivuelementeillä
2.8.25. Energy in the sustainable European construction sector
2.8.33. Environmental assessment of buildings
F 1.7.1.3 Fuel handling at power plant and usability of the boiler (original name: Impacts of waste wood to usability and efficiency of boilers)
3.3.10. Greenhouse Gas Emissions Comparison Carbon benefits of Timber in Construction
2.8.21. Greenhouse gas impacts of harvested wood products
F 1.7.1.1 Impacts assessment and logistical aspects of selected waste wood utilization pathways
2.8.9. Kehrä - Matalaenergiatalo Porvoon Johannisbergiin
1.7.4. Lastulevy- ja vaneritehtaan sekä sahan prosessipäästöjen laskenta
1.7.1. Lastulevyteollisuuden päästöt lastun kuivauksen yhteydessä
1.7.2. Livscykelanalyser (LCA) för material och produkter
2.8.30. Lähilämpöratkaisut matalaenergiarakentamisessa
2.8.8. Marjalan ekologinen pientalo, Liperi, Tutkimustulokset
2.8.31. Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarivoinnissa
1.7.3. Mekaaninen metsäteollisuus ja ympäristönsuojelun johtamisjärjestelmät
F 1.7.1.8 Methodology of wood waste sources and management analysis - preliminary description of waste wood sources and management in paticipating countries and missing information
2.8.35. Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen ympärisö- elinkaarinäkökohtien arviointi
2.8.36. Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki
2.8.15. Performance of EN ISO 13790 utilisation factor heat demand calculation method in a cold climate
2.8.39. Potential impact of wood building on GHG emissions
2.2.1.15 Puukerrostalon runkorakenteiden ympäristövertailut
2.8.7. Puukerrostalon ympäristövertailut
2.8.34. Puukerrostalorakentamisen ekokilpailukyky ympäristötarkastelujen perusteella
2.8.38. Puurakentamisen edistäminen kansainvälisesti ilmastopoliiittisin perustein
2.8.37. Puurakenteiden ympäristövaikutukset
F 1.7.2. Puutuotteiden kierrätys, Metla
3.4.5. Puutuotteista haihtuvat aineet
F 1.7.1.4 Quality Assessment of Waste Wood
2.8.26. Rakennus- ja kiinteistöalan ympäristö- ja elinkaarimittarit
2.8.1. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ympäristövaikutukset ja niiden arviointiperusteet                                 
2.8.12. Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset
2.8.6. Rakennusten energialaskelmat                                                                                                                        
2.8.27. Rakennustuotteiden valmistuksen ja rakentamisen aiheuttamista ympäristörasitteista
2.8.2. Rakentamisen ympäristöprojektien kartoitus puutuoteteollisuuden kannalta
2.8.4. Rakenteiden ympäristövaikutukset
F 1.7.3. ReUse of structural elements, Ympäristön kannalta tehokas rakennusosien kierrätys ja talteenotto, VTT
F 1.7.1.5 Review on current practices on detection and sorting technologies for Waste Wood
1.7.6. Sahatavaran ja viilun kuivauksen VOC-päästöjen puhdistustekniikat sekä lämmön talteenoton tehostaminen
1.7.5. Sahojen ja vaneritehtaiden ympäristövaikutukset, päästömittaukset
2.8.11. Simulation of energy consumption in typical Finnish detached house
2.8.20. Suomalainen matalaenergiapuutalo
F 1.7.1.2 The effects of recorvered wood on combustion characteristics and emissions (original name in the project plan: Impacts of waste wood to co-combustion emissions)
2.8.16. The role of timber in sustainable building production, luentomoniste
2.8.28. Wood products and carbon protocols
F 1.7.1.6 Wood waste sources and management practices in Europe: estimations and proposal for classification harmonization and for and observation system
2.8.19. WSVO 95 -> EnEV 2000, Pääkohtia Saksan nykyisistä ja tulevista rakennusten energiakäyttöä koskevista määräyksistä