Olet täällä

Suuret puurakenteet: Valmiit kohteet (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

2.5.7.4. Design of safe timber structures - how can we learn from structural failures in concrete, steel and timber
2.5.8.4. Hankesuunnitelma, Mikkelin paloasema
2.12.6. Mekaanisten puuliitosten pitkäaikaislujuus ja halkeilu - analysointi elementtimenetelmällä
2.5.8.1. Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja
2.5.8.2. Mikkelin paloaseman suunnittelu- ja toteutumiskilpailu, arviointipäiväkirja
2.5.8.3. Mikkelin paloaseman suunnittelu- ja toteutumiskilpailu, tarjouspyyntö
2.5.7.6. Puuhallirakentamisen tietotarpeiden kartoitus, opinnäytetyö
2.5.7.1. Puurakennuksen puurakenteiden ja puupintojen käyttöohje ja huoltokirja