Olet täällä

Suuret puurakenteet: Rakenteet (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

2.5.2.4. Lahden konserttitalon parveke-elementin värähtelykokeet
2.5.1.7. Liikuntapaikkojen rakenteiden tehostettu tarkastustoiminta, rakenteellinen turvallisuus
2.12.47. Liimapuurakenteiden vauriokartoitus, opinnäytetyö
2.5.1.13 Mekaanisin liittimin koottu pilari, opinnäytetyö
2.5.1.4. Paanukatot Suomen kirkoissa ja tapuleissa
2.5.1.3. Puiset kuorirakenteet
2.5.1.8 Puurakenteiden halkeilun hallinta, opas
2.5.1.9 Puurakenteiden jäykistyssuunnittelun ohje
2.5.1.11 Puurakenteiden laadunvarmistus - Rakennuksia ja kantavia rakenneosia koskevat ohjeet
2.5.5.7 Puurakenteiden murtumistavat
2.5.1.10 Puurakenteisten hallien kuntotarkastusohjeet
2.5.1.6. Puurakenteisten liikuntahallien rakenteellinen turvallisuus
2.5.1.12 Quality of timber construction Guidance - for buildings and load bearing structures
2.5.2.1. Sibeliustalon parvien mekaanisten värähtelyiden mittaukset
2.5.1.5. Suurten maatalousrakennusten puurunkoratkaisut
2.5.1.2. Träbjälklag för långa spännvidder
2.5.1.1. Vaneri-liimapuukotelorakenne suurten jännevälien kannattajana