Olet täällä

Sisustaminen ja piha (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

3.1.6. Betonilaatan päälle tehdyt puulattiat
3.3.16. Effective moisture capasity of wood in building structures, TKK-TRT-126
3.3.1. Improving Indoor Climate and Comfort with Wooden Structures
3.1.5. Lämmitetty massiivihavupuulattia
2.12.39. Lämpö- ja kosteusoloiltaan miellyttävä puutalo
3.3.11. Moisture buffering effects of interior linings made from wood or wood based products
3.3.6. Moisture Buffering of Building Materials
3.2.2. Piha- ja ympäristörakentamisessa käytettävien puutuotteiden kestävyys - Kenttäkokeiden 1. tarkastus
3.2.3. Piha- ja ympäristörakentamisessa käytettävien puutuotteiden kestävyys - kenttäkokeiden tarkastus vuonna 2006
3.1.4. Puulattiat ja lattialämmitys
3.1.7. Puulattioiden kosteuseläminen
3.3.5. Puun mahdollisuudet sisäverhouksissa
3.1.3. Puun pintakäsittelyt sisätiloissa - esiselvitys
3.3.2. Puutuotteiden emissiot ja emissioiden vaikutus sisäilman laatuun
3.2.1. Suomen puutuoteteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen ja kansainvälistyminen piha- ja ympäristörakentamisessa
3.3.3. Terveen saunan perusteita
3.3.4. Terveen talon matalaemissioiset rakenteet ja rakenneratkaisut - vaihe 1, loppuraportti
3.3.7. The effect of structures on indoor humidity - possibility to improve comfort and perceived air quality
3.3.9. VOC emissions from wood and wood based products - emission levels and impact on indoor air quality
F 3.1. Wood2New, WWN ja BWW projekti