Olet täällä

Puukerrostalot: Sekalaiset (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

F 2.2.7.2. 100 years´ service of wood in service class 1 and 2 - dry and moderately humid condition
2.2.7.7. Amerikkalaisen puukerrostalon kustannusarvio
2.2.7.17. Delprojekt P, Etablering af forsøg til dokumentation af biologisk holdbarhed
2.2.7.23. Econo, Eco House North
2.2.7.19. Flervånings trähus
2.2.7.27. Flervånings trähus, Kostnadsjämförelse mellan alternative byggmetoder
2.2.7.1. Insinöörityö, Puukerrostalo Suomessa
2.2.7.10. Kanadan puurakennustekniikka
F 2.2.7.1 leanWood Innovate lean processes and cooperation models for planning, production and maintenance of urban timber buildings, WWN projekti
3.3.8. Lessons to be learned from performance failures of framed walls in high-rise buildings
2.2.7.26. Life-cycle-cost optimised wooden multi-storey apartment building
2.2.7.31. Pilottiprojekti 5 - Viikin puukerrostalot, loppuraportti
2.2.7.33. Pohjois-Karjalassa asuvien ihmisten suhtautuminen puukerrostaloihin
2.2.7.2. Puukerrostalo
2.2.7.9. Puukerrostalo, diplomityö
2.2.7.30. Puukerrostalo, muoti vai mahdollisuus, lisensiaatintutkimus
2.2.7.4. Puukerrostalo, taloudellinen mahdollisuus
2.2.7.11. Puukerrostaloihin liittyviä tärkeitä ongelmakohtia
2.2.7.6. Puukerrostalojen kilpailuttaminen, Urakkakilpailumenettelyn kehittäminen Kiinteistö Oy Linnakotkan rakennushankkeen yhteydessä
2.2.7.5. Puukerrostalojen rakentamistavat ja hintakilpailukyky
2.2.7.38 Puukerrostalokortteli Tampereen Isokuuseen - Puujulkisivuverhoukset asuinkerrostalojen arkkitehtuurissa, dilpomityö
2.2.7.32. Puukerrostalon ajallinen tuotannonohjaus, case - Kiinteistö Oy Puukotka
2.2.7.24. Puukerrostalon kustannukset, Case Kiinteistö Oy Puukotka
2.2.7.15. Puukerrostalon mallirakennusselitys
2.2.7.14. Puukerrostalon tuoteosarakentaminen, Kohteena As. Oy Lahden Pinja
2.2.7.13. Puukerrostaloprojektin design-and-construct-kilpailun tarjouspyyntö
2.2.7.37 Puukerrostalorakentaminen - asumisen unelmat 2012
2.2.7.36. Puukerrostalotutkimus 2012, TNS Gallup
2.2.7.8. Puun käytön mahdollistamat lisäarvot kerrostalorakentamisessa
2.2.7.35 Puun mahdollisuudet lähiöiden korjauksissa
2.2.7.20. Puu-Paavola, Kokemuksia tuoteosarakentamisesta
3.3.15. Rakenteiden lämpökapasiteetin vaikutus rakennuksen energiankulutukseen ja lämpötekniseen käyttäytymiseen
2.2.7.29. Suomalainen puukerrostalo
2.2.7.34 Suomalainen puukerrostalo puurakentamisen kehittämisen etulinjassa
2.2.7.25. Taloudelliset puurakenteet kerrostalorakentamisessa, Case Kiinteistö Oy Puukotka
2.2.7.39 Tilaelementeillä lisäkerroksia - Kyllikinkadun palvelutalon uudet kasvot, diplomityö
2.2.7.22. Træhuse i flere etager, Delprojekt N, Miljø- og kulturprofil af fleretages træhuse
2.2.3.4. Trekonstruksjoner og forsikring
2.2.7.28. Trähus i fyra våningar, en renässans för träbyggnadstekniken
2.2.7.12. Viikin puukerrostaloprojektin suunnittelu-, tuotekehitys- ja toteutuskilpailusta saadut kokemukset