Olet täällä

Puukerrostalot: Rakenteet (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

2.2.3.6. Calculation of the vertical deformations of Platform-type timber framed buildings
2.2.3.2. Deformationer hos trä under tryck vinkelrätt fiberriktningen i kombination med fuktvariationer
2.2.3.5. Delprojekt J/Kontrol af fugtbetigende bevægelser og deformationer i bærende trækonstruk-tioner
2.2.3.3. Fuktrörelser och deformationer i stomsystem av trä
2.3.1.5. Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa
2.2.1.14. Lattioiden värähtelyt, suunnittelu ja kokeellinen arviointi
F 2.2.1.1. Peruskerrostalon painuma selvitys
2.2.1.10. Pistekuormitettujen lastulevy- ja Gyproc-lattioiden kuormasiirtymäkäyrien kokeellinen määritys
2.2.1.4. Platform-liittolaatta
2.2.1.13. Puisen kerrostalon rakenteiden suunnittelu
2.2.1.6. Puu-betoni-liittorakenteet, Sovellusesimerkkejä Sveitsistä
2.2.1.1. Puukerrostalo/Suunnitteluperusteet, rakennedetaljit
2.2.1.5. Puukerrostalon rakennepiirrustusohjeet
2.2.1.20. Puukerrostalon rakenteet, diplomityö
2.2.1.9. Puukerrostalon seinä- ja jäykistysrakenteiden mitoitus
2.2.1.8. Puukerrostalon ylä- ja välipohjat
2.2.1.3. Puukerrostalot, rakenteet
2.12.42. Puurakenteiden murtumistavat, opinnäytetyö
2.12.14. Puurakenteiden seisminen suunnittelu
2.2.1.7. Puurakenteisen kerrostalon painumat
2.2.1.17 Puuvälipohjien värähtely, opinnäytetyö
2.2.1.16. RL -liittolaatan rakenteellinen tarkastelu
F 2.2.1.2. Runko PES ja Halli PES
2.12.16. Seismic design of timber structures
2.2.1.11. Teräksen ja puun yhteiskäyttö asuinkerrostalojen rungoissa, diplomityö
2.2.1.18 Välipohjan värähtelymittaus Kotkassa I ja II, VTT tutkimusselostus
2.2.1.19 Välipohjan värähtelymittaus Kotkassa III ja IV, VTT tutkimusselostus
2.12.56. Yleiseurooppalaisen (EUROCODE 5) ja Suomalaisen puurakenteiden mitoituskäytännön vertailu