Olet täällä

Puukerrostalot: Rakennusfysiikka (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

2.2.5.14 Asuinrakennusten ilmanpitävyys, sisäilmasto ja energiatalous, TTY tutkimusraportti 140
F 2.2.5.3. FRAME ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset
F 2.2.5.2. FRAME matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteiden ja liitosten suunnittelu ja toteutusohjeita
F 2.2.5.1. FRAME yhteenveto
FRAME-tutkimukset: katso myös 2.5.5.
2.2.5.15 Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa, TTY tutkimusraportti 141
2.2.5.12. Kerrostalojen tuuletettavat alapohjat
2.2.5.11. Puukerrostalon ilmanpitävyyden ja rakennustyön toteutuksen rakennusfysikaalinen merkitys, diplomityö
2.2.5.1. Puukerrostalon rakennusfysiikka
2.2.5.8. Puukerrostalon ulkoseinän ja välipohjan liitoksen lämpö- ja kosteustekninen toiminta, DI työ
2.2.5.6. Puurakenteiden kosteustekninen toiminta
2.2.5.9. Rakennusfysikaalisen mitoituksen kehittäminen, Puurankaiseten ulkoseinien kosteustekninen mitoitusmenetelmä
2.2.5.10. Results of the building physical measurements in the wooden multi-storey buildings of Viikki during use
2.2.5.13. Ryömintätilan kosteus ja mikrobit
2.2.5.16 Teollisesti valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje
2.2.5.7. Viikin puukerrostalojen käytön aikaisten rakennusfysikaalisten mittausten tulokset
2.2.5.4. Viikin puukerrostalojen prototyypin rakennusfysikaaliset testit
2.2.5.2. Viikin puukerrostalojen rakennusfysikaalisten mittausten mittausjärjestet ja koeohjelma
2.2.5.5. Viikin puukerrostalojen rakennustyön ja käyttöönoton aikaisten rakennusfysikaalisten mittausten tulokset
2.2.5.3. Viikin puukerrostalon rakenneratkaisujen koetalon lämpö- ja kosteustekniset mittaukset Tolkkisissa 12-22.2.1996