Olet täällä

Pientalot: Rakennusfysiikka (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

2.3.5.14. Alapohjarakenteiden kosteustekninen toimivuus
2.3.5.6. Factors affecting the development of mould and brown rot decay in wooden material and wooden structures
2.3.5.8. Feuchtepufferwirkung von innenraumbekleidungen aus holz oder holzwerkstoffen
2.3.5.20. Home- ja kosteusongelmat rakennuksessa
2.3.5.26. Höyrynsulun tarve puuseinässä
2.3.5.7. Ilmavirtausten vaikutus rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan
2.3.5.22. Kosteus rakentamisessa
2.3.5.13. Lämmin puutalo, Ohjeet ilmanpitävään ja energiaa säästävään rakentamiseen
2.3.5.25. Lämmöneristeiden merkitys rakennusten biologisissa vaurioissa
2.3.5.18. Maanvaraiseen alapohjaan liittyvien puurakenteiden kosteus
2.3.5.16. Maanvaraisten alapohjarakenteiden kosteuskäyttäytyminen
2.3.5.4. Puurakennusten kosteustekninen toimivuus, Kokemustiedot
2.3.5.11. Puurakentamisen rakennysfysiikka
2.3.5.21. Puurakenteiden homehtumiseen vaikuttavat kriittiset kosteus- ja lämpötilaolosuhteet
2.3.5.24. Puurakenteiset märät ja kosteat tilat
2.3.5.23. Puurunkoisten omakotitalojen alussoiron kosteuspitoisuus
2.3.5.10. Puurunkoisten pientalojen kosteus- ja lämpötilaolosuhteet, ilmanvaihto ja ilmatiiviys
2.3.5.12. Rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet lämpötilan ja suhteellisen kosteuden funktiona
2.3.5.19. Rossi pohja, pientalon tuuletettavan puurakenteisen alapohjan suunnittelu ja rakentaminen
2.3.5.17. Ryömintätilan ratkaisut ja rakennusfysiikka
2.3.5.9. Safety factor based moisture physical design procedures for wooden structures - Framework and case examples of wooden wall structures
2.3.5.27. Tuulensuojan toimintaperusteet
2.3.5.15. Tuuletettava alapohja
2.3.5.2. Vesihöyryn siirtyminen seinärakenteessa diffuusion ja konvektion vaikutuksesta
2.3.5.5. Vesihöyryn siirtyminen vaipparakenteissa paine-eron vaikutuksesata, Osa 1