Olet täällä

Palotutkimukset (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

2.7.1. A continuum-mechanical derivation of the conservation equations for the pyrolysis and combustion of wood
2.7.108. Aluepalon estäminen puukerrostaloalueella, diplomityö
2.7.107. Aluepalon riski tiiviissä ja matalassa rakentamisessa
2.7.110. Asunto Oy Kotkan Kotkanpesän palotekninen arvio
2.7.24. Boendesprinkler räddar liv
2.7.93. Bostadssprinkler en sammanställning av erfarenheter från USA
2.7.65. Brand i flerbostadshus
2.7.100. Brandrisker i flervånings bostadshus - ny indexmetod
2.7.60. Brandrisker i flervånings bostadshus - ny indexmetoden
2.7.59. Brandrisker i flervånings bostadshus Indexmetoden, version 2.0
2.7.61. Brandskyddsmedel för träkonstruktioner - Kunskapsöversikt 1986
2.7.25. Brandsäkra trähus - Version 2
2.7.16. Brandsäkra trähus käsikirja, kunskapsöversikt och vägledning för lättbyggsystem i Norden
2.7.3. Brandsäkra trähus, Slutrapport - Fas 1
2.7.78. Brandteknisk dimensionering utifrån funktionsbaserade regler
2.7.82. Bränder i småhus
2.7.64. Bättre myndighetskunskap om bruk av trä med hänsyn till brandsäkerhet
2.7.32. Calculation models of wooden beams exposed to fire
2.7.31. Charring of wood
2.7.95. Computational strategies in flame-spread modeling involving wooden surfaces
2.7.70. Contribution to fire resistance of timber frame assemblies by means of fire protective boards
2.7.67. COST Action E5 workshop on fire safety of medium-rise timber frame residential buildings
2.7.77. Development of the single burning item test - Results of the SBI round robin tests
2.7.105. Durability and new service classes for FRT wood in different end uses
2.7.58. Durability of fire retardant treated wood products at humid and exterior conditions review of literature
2.7.75. Esimerkki urheilun harjoitteluun tarkoitetun hallin rakenteellisesta paloteknisestä mitoituksesta
2.7.106. Evaluation of a fire risk method for multi-storey apartment buildings
2.7.4. Fire behaviour of facades in multi-storey wood-framed houses
2.7.73. Fire resistance of timber structures - National guidelines in European and some other countries 2002
2.7.30. Fire resistance test on a loadbearing wall construction (Date of test: 12 March 2002)
2.7.29. Fire resistance test on a loadbearing wall construction (Date of test: 5 March 2002)
2.7.28. Fire resistance test on a loadbearing wall construction (Date of test: 8 March 2002)
2.7.21. Fire Risk Index Method - Multistorey Apartment Buildings
F 2.7.1. Fire Safety in Timber Building, WWN ja BWW projekti
2.7.113 Fire safety in timber buildings, Technical guideline for Europe
2.7.101. Fire Safety of Wooden Façades in Residential Suburb MultiStorey Buildings
2.7.98. Fuktstabilt flamskydd för trä
2.7.91. Full-scale burn test of wooden three-story apartment building
2.7.71. Funktionsbestemte brandkrav og teknisk vejledning for beregningsmæssig eftervisning
2.7.49. Innovative eco-efficient high fire performance wood products for demanding applications
2.7.84. Kaavoitus ja paloturvallisuus
2.7.111. Kantamattoman puurunkoisen ulkoseinän ja betonisen ontelolaattavälipohjan liitoksen palonkestävyyskoe
2.7.56. Kantavien puurakenteiden liitosten palonkestävyys
2.7.55. Kantavien puurakenteiden palonkestävyys
2.7.96. Katsaus palo- ja pelastusalan kansainväliseen tutkimukseen ja koulutukseen
2.7.20. Kirjan "Brandsäkra trähus" luvun 6.5 ja Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan B10 "Puurakenteet" mukaisten palomitoitusmenetelmien vertailu ja laskelmien vertailua koetuloksiin
2.7.109. Kuormitetun, osastoivan seinän palonkestävyyskoe standardin SFS 4193 mukaan
2.7.62. Laksäkert och miljövänligt brandskydd av trä Kunskapsöversikt 1983
2.7.37. Lämpötilailmaisimien toiminta-aikojen laskentaohjelma PALDET 2.0T
2.7.79. Massivträ project, Fire tests of timber framed rooms
2.7.94. Massivträ project, Fire tests of timber framed rooms, draft
2.7.80. Massivträ project, Timber construction room fire tests, experiments 3 and 4
2.7.72. National fire regulations in relation to the use of wood in European and some other countries 2002
2.7.47. Ontelotilojen paloturvallisuus
2.7.57. Oppdragsrapport, Trapper, balkonger og svalganger
2.7.35. Palokunnan saatavuuden merkitys rakennuksen paloriskitarkastelussa
2.7.66. Palokuolemat Suomessa vuosina 1988-97
2.7.83. Palotekninen erityissuunnittelu vyöhykemalleja käyttäen
2.7.88. Palotekninen selvitys, Sibeliustalo Lahti
2.7.19. Palotilastoja Suomesta ja ulkomailta toiminnalliseten palosäädösten perusteiksi
2.7.40. Palotilastojen analysointi toiminnallisten palosäädösten pohjaksi
2.7.92. Paloturvallisuus ja kaupunkipalot Suomen puukaupungeissa - historiasta nykypäivään
F 2.7.4. Parvekkeiden ja luhtikäytävien palovaatimuksia, VTT tutkimusraportti
2.7.102. Puujulkisivujen paloturvallisuus lähiökerrostaloissa
2.7.46. Puujulkisivujen paloturvallisuus sprinklatuissa kerrostaloissa
2.7.44. Puujulkisivujen polttokoesarja
2.7.14. Puukerrostalon palosuunnitteluohje - taustaaineisto
F 2.7.3. Puukerrostalon palosuunnitteluohje - tausta-aineisto
2.7.13. Puukerrostalon palosuunnitteluohje - toiminnallinen palosuunnittelu
F 2.7.2. Puukerrostalon palosuunnitteluohje - toiminnallinen suunnittelu
2.7.23. Puun hiiltyminen
2.7.45. Puun paloturvallinen käyttö rakentamisessa, loppuraportti (sarja)
2.7.34. Puupalkkien palonkestävyyden laskentamalleja
2.7.12. Puupinnan syttyminen
2.7.17. Puupohjaisilla eristeillä eristettyjen rakenteiden palonkesto
2.7.54. Puurakentaminen ja paloturvallisuus
2.7.86. Puurakentaminen ja paloturvallisuus, ohjeita suunnittelijalle
2.7.41. Puurakenteiden palosuojaus, esiselvitystutkimuksen loppuraportti
2.7.27. Puurakenteisten seinien sekä väli- ja yläpohjien palonkestävyys
2.12.41. Puutuotteiden ja -rakenteiden kemiallinen suojaus ja suojauksen markkinapotentiaali
2.7.39. Rakennuksista poistumisen laskeminen ja simulointi, Sovellusesimerkki
2.7.38. Rakennuksista poistumisen laskennallinen arviointi
2.7.81. Rakennustarvikkeiden uudet Eurooppalaiset paloluokitukset Suomen rakentamismääräyksissä
2.7.112. Rakennusten paloturvallisuus & paloturvallisuus korjausrakentamisessa
2.7.22. Rakennusten paloturvallisuussuunnittelu, Toiminnallinen lähestymistapa
2.7.85. Rakenteellinen paloturvallisuus korjausrakentamisessa
2.7.103. Rakenteiden toiminta tulipalossa - opas paloteknisen suunnittelun tueksi
2.7.15. Rapport om Risikoanalyse av fleretasjes bolighus i trekonstruksjoner
2.7.74. Risk assessment of a timber frame building by using crisp simulation
2.7.63. Risk assessment of timber framed multi-storey apartment buildings using a risk index method
2.7.68. Risk Assessment of timberframe multistory apartment buildings. Proposal for a comprehensive fire safety evaluation procedure
2.7.89. Risk-based fire resistance requirements
2.7.43. Sakarinmäen koulukeskuksen palotekninen arvio koskien puista ulkoverhoilua
2.7.87. Sammutuslaitteistot enintään 4-kerroksisissa P1- ja P2-luokan asuinrakennuksissa
2.7.36. Savuilmaisimien toiminta-aikojen laskentaohjelma PALDET 2.1S
2.7.48. Standardipalonkestävyyskokeiden tulosten yleistäminen
2.7.18. Studies on fire safety assessment of construction products
2.7.42. Study of fire classification of wood based panels
2.7.69. The Effect of low concentration fire retardant impregnations on wood charring rate and char yield
2.7.104. Tiiviin ja matalan pientaloalueen paloturvallisuus
2.7.53. Tilastotutkimus puisten asuinrakennusten paloturvallisuudesta
2.7.76. Toiminnallisen paloteknisen suunnittelu ja suunnitelmien tarkastaminen, näkökulmia ja ohjeita
2.7.90. Use of firecam for risk assessment of a 4-storey apartment building
2.7.97. Wood products and Euro classes for fire performance, seminaarikooste
2.7.33. Vyöhykemalliohjelman CFAST kelpoisuuden arviointi
2.7.26. Yksikerroksisen teollisuushallin rakenteiden palonkestävyyden vaikutus paloturvallisuuteen