Olet täällä

Muut puurakentamisen tutkimukset (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

2.12.65. 100 years' service life of wood material in dry conditions
2.12.45. IcoFF, teollinen läpivientijärjestelmä. diplomityö
2.12.66 Kestävän rakentamisen ohjaus kunnissa VTT
2.12.27. Kokemuksia tuotemallin ja 4Dn hyödyntämisestä pilottihankkeissa
2.10.12. Maatilojen puurakentamisen tulevaisuus, SeaMK
2.10.19. Massive Wood Architecture siirretään muut
2.12.58. Metsän arvoketjujen aluetaloudelliset vaikutukset Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla
2.12.53. Patinoituu ja paranee - Moderni puukaupunki - tutkijakoulu 2003-2006
2.12.50. Pientalorakentamisen suunnitteluasiakirjat Venäjällä
2.12.43. Puu- ja korjausrakentaminen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, opinnäytetyö
2.12.62. Puun käyttö kantavissa rakenteissa
2.12.60. Puun käyttö meluesteissä
2.12.2. Puun käytön edistäminen rakentamisessa
2.12.46. Puurakentaminen rakennusinsinöörien koulutuksessa, lisensiaatintutkimus
2.12.3. Puurakentaminen, muoti vai mahdollisuus
2.12.64. Puurakentamisen laatu ja arkkitehtuuri, DI-työ
2.12.18. Puurakentamisen ohjeistuksen tarvekartoitus ja inventointi
2.12.63. Puurakentamisen osaaminen ja osaajat
2.12.54. Puurakentamisen teknologiaohjelman painoalueet vuosille 1997-1998 sekä ohjelman arviointi- ja ohjaussuunnitelma
2.12.59. Palvelukonseptien kehittäminen puutuoteteollisuudessa, VTT ServePuu
2.12.51. Puurunkoisen toimistotalon rakentamisen vaikutukset aluetalouteen, rakentamisen osaamiseen ja ympäristöön
2.12.44. Puutuoteteollisuuden jatkojalostajien edunvalvonnan tarpeet, diplomityö
2.12.17. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden käsittelyn ja työmaasuojauksen kehittäminen
2.12.32. Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta
2.12.12. Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalvelujen hankinta
2.12.9. Reliability analysis of timber structures
2.12.4. Suunnittelu- ja muuntojoustavuus puurakenteissa
2.12.1. Tehdään hallitusti hyvä pientalo
2.12.13. The Technology Report on Japanese Houses
2.12.29. Tuotemallintaminen arkkitehtisuunnittelussa
2.12.31. Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa
2.12.30. Tuotemallintaminen talotekniikkasuunnittelussa
2.12.33. Tuotemallipilotit 2005
2.12.19. Tuotteiden käyttöikäinformaatio ja sen käyttö rakennushankkeessa
2.12.52. Täydennysrakentamisen mahdollisuudet 1970-luvun kerrostalokorttelissa - tapaustutkimus Matinkylässä
2.12.57. Uudisrakennusten lämmitysenergian kulutuksen pienentämisen kustannusvaikutukset
2.12.61. Uutta puututkimusta, kooste
2.11.7. Vanerin jäykkyys talvibetonoinnissa
2.12.55. Verkostot puurakentamisessa