Olet täällä

Ympäristöministeriö edistää edelleen hirsirakentamista

Ympäristöministeriö edistää edelleen hirsirakentamista, kertoi kansliapäällikkö Hannele Pokka Pudasjärvellä 8.9. pidetyssä Julkisen hirsirakentamisen seminaarissa. Kysymys ei yksinomaan kulttuuriperinnöstä tai vapaa-ajan rakentamisesta, vaan hirren hyödyntämisestä laajemmin ja teollisesti käyttötarkoitukseltaan erilaissa rakennuksissa kuten Pudasjärvellä voi selkeästi nähdä ja kokea.

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen ohjelmaansa sisällyttämää biotalous-puhtaat ratkaisut -kärkihanketta. Koska puutuoteteollisuuden tuotteilla ja rakentamisen komponenteilla on vientimarkkinoita, valtiovallan puolelta on perusteltua vauhdittaa puurakentamista ja puutuoteteollisuutta ohjelmatasolla eteenpäin, jotta se voisi kasvaa ja käyttää markkinoille tulevaa sahapuuta. Puurakentaminen on osa puun monipuolista käyttöä.

Miten niitä hallituksen haluamia uusia puutuotteita sitten saadaan? Julkisten hankintojen osuus tässä on erittäin merkittävä. Suomessa julkinen sektori hankki vuonna 2008 rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja noin 31 miljardilla eurolla. Määrä vastaa noin 24 prosenttia Suomen julkisen sektorin hankinnoista. Julkisten hankintojen arvo on noin 17 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.

Kunnat ovat suuri rakennuttaja esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja hoitoalan rakennusten rakentamisessa. Kun näitä hankkeita toteutetaan, se voi johtaa kokonaiskysynnän kasvuun. Julkinen sektori, valtio ja kunnat voivat vaikuttaa omilla valinnoillaan myös yksityisen sektorin hankintoihin.

Hallituksen biotalousstrategian eräänä toteuttamisen keinona strategiassa mainitaan julkisten hankintojen kannustimet, joilla korvataan uusiutumattomia luonnonvaroja. Vähitellen pitäisi varmaan kirkastua, mitä tällä lauseella hallitusohjelmassa tarkoitetaan.

Elokuun alusta ympäristöministeriössä on aloittanut työnsä puuohjelmapäällikkönä Petri Heino, jonka tehtävänä saada hallituksen puuohjelmaa käytännössä liikkeelle.

Lue Hannele Pokan puhe kokonaisuudessaan tästä.

Kuva: Pudasjärven hirsikampus / Raimo Ahonen