Olet täällä

Wood Prime Oy:n Vesa Elo: Puurakentamisessa tavoiteltava vientimarkkinoita

Kouvolassa toimivan puurakentamisen ratkaisuja tuottavan Wood Prime Oy:n toimitusjohtaja Vesa Elon mielestä puurakentamisen tuoteosatoimittajien on uskaltauduttava vientimarkkinoille. - Suomen pohjoinen sijainti ja hyvin hoidetut perheomisteiset metsät ja sertifioitu raaka-aine luovat teollisen puurakentamisen viennille hyvän brändin ainekset Keski-Eurooppaan.

- Nämä voisivat olla suomalaisen puurakentamisen kilpailuetuja Keski-Euroopassa, uskoo Elo. Tähän tarvitaan edelleen osaamisen kehittämistä, insinööripuun tuotejalostusta sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta saadaan vastattua myös määrälliseen kysyntään. Yhteistyötä tarvitaan myös kohdemaissa paikallisten rakennusliikkeiden kanssa, jotka vastaavat perustöistä ja viimeistelystä.

Ekologiset arvot kuten vähähiilisyys, uusiutuvuus ja kotimaisuus tulevat myös rakentamiseen voimakkaasti. Energia- ja resurssitehokkuutta koskevat säädökset ohjaavat lähivuosina rakentamista vähähiiliseen suuntaan.

- Tämä trendi pitää ottaa vakavasti ja pyrkiä rakentamaan vientiin tähtäävä suomalainen puurakentamisen brändi. Teollisen puurakentamisen tuotteissa on aineksia vientiin. Tuotteen on oltava pakattavissa asennusvalmiina elementteinä vientikuljetuksiin tarkoitettuihin kontteihin.

Tuoteosatoimittajana rakennusliikkeille

Wood Prime Oy tuottaa puurakenteisia moduuleja rakennusliikkeille, jotka tekevät perustyöt, moduulien asentamisen ja viimeistelyn. Yhtiö pyrkii olemaan tuoteosatoimittajana kaikille rakennusliikkeille. Elon mukaan puurakentamisen kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että koko rakentamisen arvoketju on toimiva.

- Jokainen vaihe moduulien kokoamisesta asentamiseen on oppimisasia, joka viime kädessä ratkaisee lopullisen hinnan. Koko ajan opimme uusia ja tehokkaampia tapoja tuottaa rakentamisen tuoteosia. Rakentamisen koko ketjun hallinta on teollisen rakentamisen avainasia, mutta samalla sen vahvuus.

Elon mukaan yhtiössä seurataan koko ajan moduulirakentamisen eri tuotantovaiheiden kustannusrakenteita ja tarkoituksenmukaisinta tapaa tuottaa ne. - Jos teemme esimerkiksi märkätilojen laatoituksen tehdashallissa, on otettava huomioon kuivumisajat tai vertailtava kustannuksia valmiisiin märkätilaelementteihin. Jos tuotanto ja kohteiden koko kasvaa riittävän suureksi, voimme kehittyä kokoonpanotehtaan suuntaan, jolloin moduulit lähtevät niin valmiina että kaikki talotekniikka ja märkätilat on asennettu tehtaalla valmiiksi, kuvailee Elo.

Läpimurron esteenä asenteet ja tiedon puute

Rakennusliikkeiden kiinnostus puurakentamista kohtaan on vahvassa kasvussa. Elo kertoo jokaisen toteutuneen hankkeen johtavan uusiin tarjouskyselyihin. Parhaillaan on yhtiön Voikkaan tehdassalissa työn alla Rakennustoimisto Raston sekä Lemin kunnan tilaama yksikerroksinen, lähes 1900 neliömetrin suuruinen palvelutalo, joka perustuu moduulirakenteeseen. Palvelutalon elementtien koko on 16 x 4,5 metriä eli 72 neliötä ja ne ovat kuusi metriä korkeita.

- Teollisen puurakentamisen tärkein kilpailuetu on ilman muuta nopeus ja kilpailukykyinen hinta. Nopeutta syntyy joka vaiheessa; tehtaalla, sääsuojauksessa, asentamisessa ja viimeistelyssä, sanoo Elo.

Suurimpana puurakentamisen lopullisen läpimurron esteenä Elo pitää tiedon puutetta ja asenteita.  Siihen törmää kaikkialla, kun ei vielä tunneta teollisen puurakentamisen kilpailukykyyn liittyviä etuja. Kun ei ole tietoa, toimitaan vanhojen asenteiden pohjalta kuten ennenkin. Me törmäämme samoihin kysymyksiin tarjousvaiheessa kaiken aikaa. Onneksi teollisen puurakentamisen referenssejä löytyy nyt kaikista rakentamisen kohteista, jotka osoittavat sen toimivuuden ja kilpailukyvyn.

Puurakentamisen teolliset ratkaisut kehittämisen kohteena

Elon mukaan Wood Prime Oy ei pyri yhtiönä pelkkien rakentamisen elementtien tuotantoon, vaan mahdollisimman pitkälle jalostettuun moduulirakentamisen tuotteeseen. - Meillä on patenttihakemus itse kehittämäämme välipohjaratkaisuun, joka vie puurakentamisen teknistä osaamista eteenpäin. Emme yritäkään soveltaa betonielementtirakentamisen ratkaisuja puurakentamiseen, vaan löytää puurakentamiseen soveltuvia teollisia ratkaisuja.

- Rakentamisen kosteussuojaus tulee ottaa vakavasti kaikessa rakentamisessa. Kun betonirakentamisessa lotrataan veden kanssa, me kehitämme täysin kuivaa rakentamisen ketjua, mikä pitää tehtaalta asentamiseen asti. Todennäköisesti rakennusaikaisesta huputuksesta tulee pakollinen kaikkeen rakentamiseen. Tämä on arkea jo Euroopassa, jossa ei käydä samanlaista kosteus- ja homekeskustelua kuin meillä.

Puukerrostalojen sprinklauspakkoa ei Elo pidä ongelmana, vaan asukasturvallisuutta vahvistavana tekijänä. - Pikemminkin tavoitteena on oltava sen ulottaminen kaikkiin kerrostaloihin materiaalista riippumatta. Huoneistoissa on aina palokaasuja tuottavia palavia materiaaleja, jotka ovat paloriskejä, eivät talon rakenteet.

Wood Prime Oy pyrkii tuomaan moduulirakentamisen ratkaisut myös kerrostalo- ja täydennysrakentamiseen. - Vanhojen kerrostalojen täydennysrakentaminen on tulossa vahvasti markkinoille, koska se sopii kevyen puuelementtirakentamiseen hyvin. Pyrimme kehittämään siihenkin valmiin moduuliratkaisun, joka säästää työtä ja aikaa työmaalla. Valmiiden moduulien asentaminen kerrostalojen katoille on myös tilaajalle vähiten asumishäiriötä tuottava ratkaisu.

Elo uskoo, että pian päättyvää valtakunnallista puurakentamisen edistämisohjelmaa tarvitaan jatkossakin. - Sen puitteissa on huolehdittava erityisesti alan koulutuksesta ja teollisen puurakentamisen tunnetuksi tekemisestä, sanoo Elo. 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Vesa Elo, toimitusjohtaja, 0400 559 027, vesa.elo@woodprime.fi


Kouvolassa toimiva Wood Prime Oy tuottaa puurakenteisia moduuleja rakennusliikkeille. Päätuotteina ovat moduulit, suur- ja erikoiselementit puukerros-, rivi- ja luhtitaloihin, asuntoloihin, palveluasuntoihin, päiväkoteihin, kouluihin ja toimistorakennuksiin. Moduulit sisältävät rakenteisiin tulevat viemärit, lattiakaivot, vesijohdot, hanakulmat, lattialämmitysputkistot ja suojaputket. Moduuleissa on palo- ja ääniluokitukset täyttävät rakenteet ja VTT:n testaamat huoneistojen väliset välipohjat. Wood Prime Oy työllistää tällä hetkellä elementtituotannossa 16 työntekijää.