Olet täällä

Wieniin nousee 24-kerroksinen puurakentamisen maamerkki

Maailman korkein puurakenteinen kerrostalo on saanut Itävallan Wienissä rakennusluvan ja rakentaminen alkaa ensi keväänä. Valmistuttuaan vuonna 2017 HoHo-talossa on 24 kerrosta, kun nyt korkein puurakenteinen kerrostalo on rakenteilla oleva 14-kerroksinen talo Norjan Bergenissä.

Arkkitehti Rüdiger Lainerin mukaan puurakentamisen tekninen ja taloudellinen valmius antaa mahdollisuuden hankkeen toteuttamiselle.

– Meidän innovatiivinen tavoitteemme on toteuttaa synergiaa arkkitehtuurista, ekologisuudesta ja rakennuksen käyttöarvosta sen asukkaille ja muille käyttäjille. Lisäksi puu tarjoaa tärkeän visuaalisen ja kosketuksellisen vaikutuksen.

- Lähtökohtana on toteuttaa rakennus mahdollisimman tehokkaasti. Yhdistämme puurakentamisen betonirakentamiseen ja haemme tällä synergialla rakennussäädösten, laadun, kustannustehokkuuden, paloturvallisuuden ja joustavuuden kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun, kertoo Lainer.
 
Kustannustehokkuuden varmistaakseen RLP-arkkitehtitoimisto halusi käyttää puurakenteita lähtökohdiltaan mahdollisimman tehokkaassa pohjaratkaisussa. Tornit ovat hybridirakenteiset. Niiden jäykistävinä ytiminä ovat betoniset porrastornit, joissa sijaitsevat myös hissi- ja installaatiokuilut. Porrastornia ympäröivät toimisto- ja muut tilat ovat puurakenteiset kantaen omat kuormansa.

Materiaaleja on pyritty käyttämään siten, että kustakin hyödynnetään niiden parhaat ominaisuudet kantavuuden, paloturvallisuuden, talouden ja tilojen viihtyisyyden mukaan. Tällä tavoin on voitu täyttää korkealle rakennukselle asetetut olennaiset toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien tiukat rakentamismääräykset. Perustusten yläpuolisista rakenteista noin 74 prosenttia on puuta.

- Puu on Itävallassa luonnollinen valinta, koska sitä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään. Puu on kustannustehokas, se säästää resursseja, sen käytöllä on suuri hyväksyttävyys ja puupinnat luovat sisätiloihin luonnollisen ilmapiirin. Olemme kehittäneet sellaisen teknisen puurakentamisen järjestelmän, joka mahdollistaa korkeiden rakennusten rakentamisen, vakuuttaa Lainer.
 
Tavoitteena pitkä elinkaari, ekologisuus ja taloudellisuus
 

Puukerrostalo sijaitsee Seestadt Aspernissa Wienistä koilliseen, See Park -puiston laidalla. Arkkitehtitoimisto RLP Rüdiger Lainer + Partner kehittää tätä uutta, keskeisellä paikalla olevaa kaupunkikorttelia. Rannalla rakennukset ovat matalampia ja kauempana korkeampia, mikä on olennainen elementti Lainerin mukaan järven silhuetissa. - Tietysti kyse ei ole pelkästään siitä, miltä alue näyttää kauempaa, vaan myös siitä, miten arkipäivän elämä korkeassa puutalossa korttelissa sujuu.
 
- Massiiviset esivalmistetut moduulit mahdollistavat julkisivun designin joka on hyvin moni-ilmeinen. Avoimen ja suljetun pinnan vaihtelut tarjoavat sekä näköalaa että intimiteettiä. Julkisivun ulkonäkö muistuttaa puun kuorta ja sopii hyvin Wienin Seestadt Asperiin, kuvailee Lainer hanketta.
 
Lainerin mukaan rakennuksen monipuolinen käyttötarkoitus ja rakenteiden joustavuus palvelevat toisiaan. Rakennukseen tulee asuntojen lisäksi kylpylä, toimistoja ja ravintoloita. - Koottavista rakenteista ja huonetilojen monipuolisuudesta syntyy rakennuksen korkea käyttöarvo. Voimme tehdä myöhemmin muutoksia rakennuksen käyttöön riippuen markkinatilanteesta ja käyttäjien tarpeista.
 
- Joustava ja käyttäjäystävällinen pohjapiirrosjako mahdollistavat rakennukselle pitkän käyttöiän. Pitkä elinkaari on olennainen tekijä tehokkaassa kestävyydessä, jossa haetaan taloudellisuuden ja ekologisuuden tasapainoa, muistuttaa Lainer. Yleensä huonetilojen käyttö ei ole joustavaa seinien kiinteydestä ja massiivisuudesta johtuen. Me haluamme joustavan rakentamisen järjestelmän ja passiivitalon statuksen.
 
Lainerin tavoitteena on rakentaa talo, jossa ihmiset voivat kokea puun. - Puu on osa tilan atmosfääriä joka edistää käyttäjän hyvinvointia. Rakennuksen perusidea on se, että ei haluta mennä muodin mukaan, ja materiaalien perusominaisuuksia korostetaan. Käyttäjille ja ohikulkijoille tästä korkeasta puutalosta tulee osa arkipäivää. Tavoitteemme on, että rakennus koetaan inhimillisenä ja siellä eivät valot sammu kuudelta illalla.
 
Taustaa:
Arkkitehtitoimisto RLP Rüdiger Lainer+Partner on perustettu vuonna 1985 Wienissä. Yli 30 toteutetun projektin ansiosta toimistolla on laaja kokemus toimisto- ja asuintalojen rakentamisesta, vanhojen talojen kunnostamisesta, ullakkotilojen asunnoiksi muuttamisesta, teollisuusrakentamisesta, viihdekeskusten rakentamisesta, koulujen ja lastentarhojen rakentamisesta. RLP on suorittanut kaupunkirakentamisen johtavia projekteja sekä toiminut pääsuunnittelijana projekteissa ja rakentamisen koordinaattorina. HoHo rakennuksen pääurakoitsija on Cetus Baudevelopment GmbH, jonka pääinsinööri hankkeessa on Caroline Palfy. Hankkeen rahoittaja on Kerbler –ryhmä, joka investoi hankkeeseen noin 65 miljoonaa euroa. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 25 000 neliömetriä.


 
Artikkelipalvelu Markku Laukkanen
 
Lisätietoja: Gert Walden, walden@lainer.at


Rüdiger Lainer esittelee HoHo-projektia Puupäivän Puuarkkitehtuuri-seminaarissa 26.11.2015, tapahtumasivusto osoitteessa: www.puupaiva.com