Olet täällä

Vuoreksen puurakentaminen on alkanut

Tampere haluaa puurakentamisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan keskukseksi

Kahden puukerrostalon rakentaminen käynnistää Tampereen Vuoreksen alueen puukerrostalo-rakentamisen. Kaupungin tavoitteena on toteuttaa Vuorekseen Suomen suurin puusta rakennettu aluekokonaisuus. Nyt käynnistyneen Tampereen Vuokratalosäätiön VTS:n tilaaman kahden ensimmäisen kerrostalon hanke on ensimmäinen suomalaiseen puuhun perustuva CLT-tilaelementtikerrostalo.

Projektinjohtaja Pertti Tamminen pitää ensimmäisten puukerrostalojen rakentamista merkittävänä virstanpylväänä kaupungin puurakentamisen edistämisohjelman toteutuksessa. -Löysimme vihdoinkin allianssimallin, jolla saimme puurakentamisen käyntiin. Jatkossakin haemme yritysryhmiä, jotka pystyvät laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen. Tiivistämme yhteistyötä puurakentamisen edistämiseksi alan rakentajien, tutkijoiden ja kaupunkisuunnittelua tekevien ammattilaisten kesken.

Tammisen mukaan kaupunki jatkaa asemakaavasuunnittelua kumppanuuskaavoituksena ja tarjoaa rakennuttajille ja rakentajille vaikutusmahdollisuutta hankkeisiin kaavasuunnittelusta alkaen. Valmiiden kaavojen tapauksessa yhteistyö rakentajien kanssa perustuu laaturyhmätyöskentelyyn, jolla mahdollistetaan rakentajien panos kaavan toteutuksessa. -Kumppanuusmalli on osoittautunut toimivaksi ja sillä on laadittu puukaupunginosan asemakaava.

Ensimmäinen suomalaiseen puuhun perustuva CLT-kerrostalo

Vuokratalosäätiö VTS:n toiminnanjohtaja Ahto Aunelan mukaan tavoitteena on toteuttaa kilpailukykyisiä kohtuuhintaisia asuntoja, ei niinkään erityishankkeita. -Puurakentaminen on mainittu urakkasopimuksessa ja se oli edellytys kohteen toteuttamiselle. Hanke toteutettiin neuvottelu-urakkana, koska kahden vuoden kilpailutuksen jälkeen kohdetta ei saatu liikkeelle.

-Kyseessä on allianssihanke, jossa ARA ja Vuokratalosäätiö VTS neuvottelivat hinnan. VTS:n edustaja tilaajana osallistuu aktiivisesti rakennusvaiheessa projektin toteutukseen. Tilasimme esimerkiksi elementit suoraan puuosatoimittajalta ja säästimme näin kustannuksia, huomauttaa Aunela.

Useita puukerrostalokohteita toteuttaneen Rakennus MiRen toimitusjohtajan Keijo Ullakon mukaan CLT-tilaelementit tulevat työmaalle täysin varusteltuina. -Asennusryhmä harjoitteli elementtien asennusta puuosatoimittajan tiloissa ja yhteistyössä. Meillä oli tässä vaiheessa käytössä kolme mallielementtiä ja niiden koeasennuksissa saatu kokemus ja tieto nopeuttavat varsinaisen rakennusajan asennustyötä. Puuosatoimittajan edustaja on paikalla työmaalla asennusvaiheessa, mikä nopeuttaa mahdollisten esiin tulevien ongelmien ratkaisua.

Puukerrostalot suunnitelleen arkkitehti Marco Casagranden mukaan kaavoituksessa ei olla vielä tietoisia puurakentamisen vaatimuksista, koska sitä koskevat säädökset ja lupaprosessit ovat perusteettomasti liian vaikeita. -Esimerkiksi puurakentamisessa vaaditaan sprinklereitä, mutta putkistossa ei riitä vettä automaattisen sammutusjärjestelmän käyttöön.

-Puurakentaminen ei ole sen vaikeampaa kuin betonikaan. Virkamiehet kavahtavat edelleen turhaan puurakentamista. Asiat eivät ole vaikeita, mutta puurakentamisen säädökset laahaavat jäljessä verrattuna muihin Keski-Euroopan maihin. Massiivipuinen CLT-levy on kaunis kotimainen materiaali mutta palomääräysten mukaan se on peitettävä kipsilevyllä, harmittelee Casagrande.

Vuoreksen Isokuusesta teollisen puurakentamisen mallialue

Tampereen kaupunki haluaa strategiassaan edistää puurakentamista, koska se tukee kaupungin ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteita, biotalouden laajentumista ja asumisen moni-ilmeisyyttä. Kaupunki on solminut puurakentamisen edistämisestä vv. 2016-2020 yhteistyösopimuksen Työ- ja elinkeinoministeriön, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Tammisen mukaan tavoitteena tehdä Tampereesta on maamme johtava ja kansainvälisesti tunnettu puurakentamisen ja siihen liittyvän koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan keskus

-Yhteistyön tavoitteena on lisätä merkittävästi puurakentamisen ja puutuoteratkaisujen käyttöä Suomessa ja edistää niiden vientiä sekä vähähiilisyyteen tähtäävää energia- ja resurssitehokasta puurakentamista, kertoo Tamminen.

Tamminen muistuttaa, että Tampereella rakennetaan vuosittain noin 2000 uutta asuntoa, mistä suurin osa kerros- ja pienkerrostaloja. -Juuri tällaisiin kohteisiin olisi tarvetta kehittää uusia puutuoteratkaisuja, jotka lisäisivät rakentamisen vaihtoehtoja ja myös uutta yritystoimintaa.

Kaupungin hyväksymän strategian mukaan tavoitteena on toteuttaa Vuoreksesta 13 000 asukkaan kaupunginosa, jossa energiatehokkuus, energiajärjestelmät, materiaalitehokkuus, elinkaariajattelu ja ekologiset elämäntavat otetaan huomioon. -Puurakentamista edistetään koko kaupungissa, mutta ohjelman alkuvaiheessa erityisesti Vuoreksen uudessa kaupunginosassa, jossa tärkein kohde on Isokuusi. Isokuusi profiloituu uudenlaisen teollisen puurakentamisen, uusiutuvan energian ja älykkäiden ratkaisujen mallialueena Suomessa, tiivistää Tamminen.

Isokuusen puukaupunkiin rakennetaan puukerrostaloja, uudenlaisia urbaaneja puusta toteutettuja pientalokonsepteja, omakoti- ja rivitaloja sekä puinen koulu- ja päiväkotirakennus. -Lisäksi puuta käytetään infrarakentamisessa; tori-, silta-, puisto- ja piharakenteissa kuten Tervassillan ja tulevan puistopaviljongin kohdalla, visioi Tamminen.

 

Markku Laukkanen