Olet täällä

Vuoreksen nollaenergiakorttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

Tampereen kaupunki järjestää Vuoreksen Isokuusen kaupunginosassa sijaitsevasta nollaenergiakorttelista suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Kilpailussa etsitään toteutusmalleja keskustakorttelille, joka on puurakentamisen aluetta.

Tavoitteena on löytää erityisesti korttelitason älykkäitä ja innovatiivisia energiaratkaisuja, jotka hyödyntävät vähäpäästöisiä energiamuotoja, esineiden internetiin perustuvia ratkaisuja sekä käyttäjälähtöisiä palveluita. Energiaratkaisujen lisäksi kilpailussa haetaan tiiviin, keskustamaisen asuinalueen puurakentamisen toteutusmallia.

Isokuusen puurakentamisen nollaenergiakortteli ja tontinluovutuskilpailu toteuttavat kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien ilmastoverkoston tekemää aloitetta puurakentamisen edistämisestä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja hiilen sitomiseksi pitkäikäisiin puurakenteisiin. Kilpailulla halutaan myös edistää puukerrostalorakentamisen liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua.

Kilpailun ratkettua tavoitteena on, että Tampereen kaupunki ja kilpailun voittaja laativat toteutussopimuksen.

Kilpailijoiden toivotaan muodostavan suunnittelu- ja toteuttajaryhmiä, joissa on monipuolista osaamista niin asuntorakentamisesta kuin energiaratkaisuista, arkkitehtisuunnittelusta, palvelumuotoilusta sekä digitalisaatioon ja esineiden internetiin perustuvista uuden teknologian mahdollisuuksista.

Kilpailuaika on 21.3. – 14.6.2019.

Katso kilpailuohjelma ja ilmoittaudu samalla Kilpailuseminaariin.