Olet täällä

Vuoden puutavarakauppias Seppo Kouvonen: Puukauppa tarvitsee kehittyäkseen digitaalisen verkkokaupan alustan Nykyarvot suosivat puukaupan kasvua

Vuoden 2018 puutavarakauppias Seppo Kouvonen pitää digitaalisen verkkokauppa-alustan kehittämistä lähivuosien yhtenä suurimmista tavoitteista puutavarakaupalle. Verkkokaupan kehittämisen tarve koskee niin ammattilaisten kuin kuluttajienkin palvelua. – Tulevaisuuden merkittävin puutavarakaupan rakennemuutos on digitaalisen alustan rakentaminen puutavarakaupalle, jossa haluamme olla johtava toimija tulevaisuudessakin.

- Kun 80 prosenttia myynnistä tapahtuu ammattilaisille, meidän on otettava se huomioon myös verkkokaupan kehittämisessä. On tunnettava ammattilaisasiakkaan käyttäytyminen, tarpeet ja integroitava tilaukseen logistiikka sekä muut palvelut. Tulevaisuudessa on myös tärkeää palvella räätälöidyllä sovelluksella pientä rakennusliikettä, joka tekee tilauksen mobiilisti.

Kouvosen mukaan suurimmat kuluttajamarkkinan verkkokaupan tuotteet ovat sauna- ja piharakentamisen tuotteita. – Terassien ja saunojen sisustukseen tarvitaan edelleen valikoimaa varastoihin ja tehokasta jakelua. Kuluttajien nykytrendi suosii puun käyttöä sen ekologisten ominaisuuksien vuoksi.

- Esimerkiksi puun vähähiilisyys tunnetaan hyvin nuorempien asiakkaiden keskuudessa ja se tukee puun käyttöä. Suuntaus näkyy myös siinä, että ensimmäistä kertaa muovipinnoitettujen komposiittituotteiden kysyntä on kääntynyt laskuun.

Kaupan löydettävä lisäarvoa puurakentamisen kasvusta

Suurimpana muutoksena kaksi vuosikymmentä puutavarakaupan parissa työskennellyt Kouvonen pitää siirtymistä puhtaan sahatavaran myynnistä mitallistettuihin ja käsiteltyihin tuotteisiin. – Mitoitus on haaste kaupalle, kun tavara tulee metsästä vaihtelevina tukkien pituuksina. Verkkokauppa asettaa tähänkin oman haasteensa, koska asiakkaalle on toimitettava sitä pituutta, mitä tilataan. Tässä metsähakkuussa tapahtuvassa apteerauksessa eli tukkien pituusoptimoinnissa olemme yhteisessä kehitystyössä vielä alkuvaiheessa. Kehitystyössä olen pitänyt tärkeänä läheistä yhteistyötä myyjien ja puutavarakaupan ketjussa toimivien kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa.

- Kaupan tehtävä on tuottaa lisäarvoa ja pyrimmekin tekemään sitä monin tavoin. Kaupan on mietittävä, miten saamme tästä puurakentamisen kasvusta lisäarvoa ja olemme siinä mukana. Kun sahatavaran osuus kaupassa pienenee, vastaavasti puulevy- ja vanerikaupassa kaupan osuus on vahva.

Kouvosen mukaan levy- ja vanerikauppa on 90-prosenttisesti varastokauppaa. - Myymme kymmeniä tuhansia kuutioita rakentamisen peruspuulevyjä, joiden kauppaan sisältyy varastointi ja tehokas työmaajakelu. Puutavarakauppa on palveluliiketoimintaa.
- Puun käytön kasvu näkyy kiitettävästi julkisten tilojen kuten kirjastojen, musiikkisalien ja koulujen sisustuksessa. Kun myymme paljon puutavaraa sisustustarpeisiin, olen havainnut, että laaja valikoimamme ei kuitenkaan vastaa profiililtaan ja pinnoiltaan julkisten tilojen puuratkaisujen tarvetta.

- Arkkitehdit suunnittelevat ne yleensä erikoisvalmistuksen kautta, vaikka aika moni ratkaisu voisi löytyä kaupankin hyllystä. Tässä on yksi kehityskohde suunnittelijoille, tuotevalmistajille ja kaupalle.

Vastuualueena puutavarakauppa pohjoismaissa

Starkissa Kouvonen on työskennellyt vuodesta 1999 lukien, ensin logistiikkapäällikkönä, Herttoniemen yksikön vetäjänä ja sen jälkeen yhtäjaksoisesti puukaupan hankinnassa, kehitystyössä ja myynnin ohjauksessa. - Vuodesta 2003 vuoteen 2012 nostimme Starkin puukaupan neljänneltä sijalta markkinoiden suurimmaksi toimijaksi. Vuonna 2014 tehdyn Puukeskuksen oston jälkeen puutavarakaupan osuus koko STARK Suomen lähes 600 miljoonan liikevaihdosta kasvoi lähes puoleen.

Senior Sourcing Manager –roolissa Kouvonen vastaa puukaupan ostoista Suomen lisäksi STARKGroupin Ruotsin ja Tanskan maayhtiöihin kuuluviin liikkeisiin.

Perheellinen kolmen lapsen isä Seppo Kouvonen on vuonna 1966 Mänttä-Vilppulassa Serlachiuksen tehtaan varjossa syntynyt puuinsinööri. Valmistumisen jälkeen hän työskenteli tuotantoinsinöörinä laminaattiteollisuudessa ja Valmetin Hornet-projektissa laadun tarkastajana. – Se oli hieno kokemus. Siinä piti puuinsinöörin opiskella metallitekniikkaakin, mutta sain siitä hienon kansainvälisen kokemuksen, josta on ollut nykyisessä tehtävässä varsinkin pohjoismaisessa yhteistyössä paljon hyötyä.

Vapaa-aika kuluu Kouvosella omakotitalon hoidon, golfin ja metsästyksen parissa.

Artikkelipalvelu / Markku Laukkanen