Olet täällä

Vuoden 2017 Puupalkinto Niemenharjun matkailukeskukselle

Vuoden 2017 Puupalkinnon saa Niemenharjun matkailukeskus, jonka arkkitehtisuunnittelusta vastaa Studio Puisto Arkkitehdit Oy.

Palkintoperusteena tuomaristo toteaa seuraavaa:

”Matkailukeskus Nimenharju edustaa erittäin korkeatasoista ja omaleimaista suomalaista puuarkkitehtuuria, johon ei tyylilainoja tarvita. Kohteen puun käyttö on teknisesti taitavaa. Niemenharjussa luonto ja arkkitehtuuri sulautuvat luontevasti yhteen. Suomalaisesta luonnosta tulee osa rakennuksen arkkitehtuuria. Rakennuksessa käydessään kävijä kokee myös luonnon läsnäolon.

Kohteessa tehty oivallus korkeatasoisen puuarkkitehtuurin yhdistämisestä matkailukohteeseen on hieno. Se lisää kohteen ja samalla puurakentamisen huomioarvoa ja kiinnostavuutta.  Uutuusarvoa lisää myös se, että vastaavia kohteita ei ole juuri ollut viimevuosina. Kohde nostaa matkailurakentamisen tasoa ja luo mielikuvaa Suomesta laadukkaana ja omaleimaisena matkailumaana. Tuomaristo pitää maininnan arvoisena myös kohteen nuoria ja innovatiivisia suunnittelijoita. ”

Voittaneen työn toteutukseen ovat osallistuneet seuraavat tahot:

  • Rakennuttaja Niemenharjun Matkailukeskus Oy (Olavi ja Teija Kolehmainen)
  • Arkkitehtisuunnittelu Studio Puisto Arkkitehdit Oy (Willem van Bolderen, Mikko Jakonen, Sampsa Palva, Heikki Riitahuhta, Emma Johansson)
  • Rakennesuunnittelu Suunnittelu Laukka Oy (Heikki Ainasoja)
  • Urakoitsija Rakennusyhtiö Observo (Martti Haikola)
  • LVI-suunnittelu Insinööritoimisto Insinööritoimisto Mäkelä Oy (Pirkko Karjala, Pentti Kuurola)
  • Sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy (Aarne Kärkkäinen)
  • Matkailukonsultointi Onvision Oy (Hannu Komu)
  • Puuosatoimittaja Versowood Oy

Kuvia kohteesta (kuvat: Marc Goodwin) löytyy osoitteesta: https://www.dropbox.com/sh/9ocqwggscn8jquw/AAAWqvC0jSQopkc55j3rIdm5a?dl=0

Vuoden 2017 Puupalkinnosta päättäessään tuomaristo päätyi antamaan varsinaisen palkinnon lisäksi yhden kunniamaininnan.

Puupalkinto kunniamaininnan saa All Sea Pool, arkkitehtinaan Pekka Pakkanen, Arkkitehtitoimisto Huttunen - Lipasti - Pakkanen Oy:stä. Perusteena kunniamaininnalle tuomaristo toteaa seuraavaa:

”Taitavasti suunniteltu Allas Sea Pool hieno ja rohkea avaus puurakentamisen tuomiseksi suuren kaupungin ydinkeskustaan. Puurakennuksia ei juurikaan ole totuttu näkemään suurten kaupunkien keskellä. Allas Sea Poolissa puu on luonteva osa paviljonkimaisen rakennuksen arkkitehtuuria ja sen laajojen oleskelualueita. Kohde osoittaa, että puu sopii hyvin myös väliaikaiseksi tarkoitettujen rakennusten materiaaliksi.”

Allas Sea Pool arkkitehtisuunnitellusta vastaa Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit. Kohteen tilaaja on Helsinki Allas Oy.

Kuvia kohteesta (kuvat: Marko Huttunen) löytyy osoitteesta: https://www.dropbox.com/sh/fyuour4kurlka3g/AACm1jekR1Sw9icOV-Rx063Da?dl=0

Yleisöäänestyksen voittaja Nuorisokeskus Marttisen VIHTA-rantasaunarakennus

Viimevuosilta tuttuun tapaan loppusuoran puupalkintoehdokkaiden kesken järjestettiin yleisöäänestys, jossa ääniä annettiin tänä vuonna yli 6000 kappaletta. Yleisöäänestyksen voitti Nuorisokeskus Marttisen VIHTA-rantasaunarakennus, jonka on suunnittelut Anniina Kortemaa ja Elina Merilä.

Vuoden 2017 ehdokkaat

Puupalkintokilpailuun saapui määräaikaan mennessä poikkeuksellisen suuri määrä, lähes 30 ehdotusta. Näistä 21 koski rakennusta tai rakennelmaa, joista esiraati valitsi 15 ehdotusta ehdolle Puupalkinnon saajaksi ja yleisöäänestykseen. Kilpailun tuomaristo piti ehdotusten suurta määrää hyvänä osoituksena puurakentamisen kiinnostavuuden kasvusta. Monissa kilpailuun saapuneissa ehdotuksissa on huomattavia ansioita.

Ehdokkaat edustavat poikkeuksellisen laajaa kirjoa puun erilaista käyttöä rakentamisessa. Julkisten ja palvelurakennusten osuus ehdotusten joukossa on vahva. Asuntorakentaminen on mukana sekä kerros- ja pientalorintamalla. Ensimmäistä kertaa loppusuoran ehdokkaissa on mukana myös palveluasumista.

Ehdotukset antavat laaja kuvan erilaisten puurakennetekniikoiden hyödyntämisestä eri käyttötarkoituksisissa rakennuksissa. Massiivipuurakentaminen näyttää tulleen osaksi suomalaista puurakentamista, samoin hirsi. Mukana on myös perinteisempää rankarakentamista. Puuta myös yhdistellään muiden materiaalien kanssa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy, puh. 040 5266413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi 


Taustaa 20. puupalkinnolle

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla.  Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Nyt myönnettävä palkinto on järjestyksessä kahdeskymmenes. Palkinnon myöntää Puuinfo.

Puupalkintoa jakaessaan tuomaristo kiinnittää erityistä huomiota kohteen arkkitehtoniseen laatuun, puun käytön innovatiivisuuteen sekä kohteen yleiseen huomioarvoon.

Vuoden 2017 palkintolautakuntaan kuuluivat professori Katja Lähtinen, Vaasan yliopisto ja professori Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto. Palkintolautakunnan sihteerinä toimi Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen.

Aikaisemmin puupalkinto on myönnetty seuraaville kohteille:

2016 Pudasjärven hirsikampus, Puu 3/2016
2015 As Oy Jyväskylän Puukuokka 1, Jyväskylä Puu 3/2015
2014 Serlachiuksen taidemuseon Gösta-paviljonki, Mänttä Puu 3/2014
2013 Suomen luontokeskus Haltia, Espoo Puu 3/2013
2012 PUUERA Puukerrostalo, Vierumäki Puu 1/2012
2011 Metsähallituksen toimitalo ja tiedekeskus Pilke, Rovaniemi Puu 1/2011
2010 Luukku -talo, Aalto-yliopiston Luukku-team
2009 Seurasaaren ulkomuseon rakennuskonservointikeskus, Helsinki Puu 1/10
2008 Porvoon tuomiokirkon jälleenrakennustyö Puu 1/07 ja 3/08
2007 Talo Kotilo, Espoo Puu 3/06 ja 2/07
2006 Toimistotalo FMO Tapiola, Espoo Puu 4/05 ja 3/06
2005 Metla-talo, Joensuu Puu 1/05 ja 3/05
2004 Laajasalon kirkko, Helsinki Puu 1/04 ja 3/04 ja Aurinkorinteen puutaloalue, Espoo Puu 3/04
2003 Puu-Linnanmaan alue, Oulu Puu 2/03
2002 Kierikkikeskus, Yli-Ii Puu 2/02 ja Sibeliustalo, Lahti Puu 1/00 ja 3/00
2000 Vihantasalmen silta, Mäntyharju Puu 2/00
1998 Viikin puukerrostaloalue, Helsinki Puu 3/97
1996 Leirintäalueen vastaanottorakennus, Taivalkoski Puu 2/95
1994 Metsolan ala-asteen koulu, Helsinki