Olet täällä

Vuoden 2015 Puupalkinto As Oy Jyväskylän Puukuokka 1:lle

Puupalkinnon saa As Oy Jyväskylän Puukuokka 1 pääsuunnittelijanaan arkkitehti Anssi Lassila, arkkitehtitoimisto OOPEAA:sta (Office for Peripheral Architecture).

Tuomariston mukaan Puukuokka 1 on arkkitehtuuriltaan, massoittelultaan ja väritykseltään mielenkiintoinen kohde, joka eri puolilta tarkasteltaessa avautuu katsojalle vaihtelevalla ja yllätyksellisellä tavalla. Rakennuksen puun käyttö on selkeää ja luontevan varmaotteista. Julkisivujen kaksijakoinen värimaailma luo kohteelle elämyksellisyyttä. 

Puun käyttö näkyvänä materiaalina sisätiloissa ja parvekkeissa on tavoitettu lämminhenkisen onnistuneesti tiukoista palomääräyksistämme huolimatta. Puukuokka on Suomen ensimmäinen 8-kerroksinen puukerrostalo. Puun käytön innovatiivisuutta edustaa pitkälle kehitetty massiivipuulevyihin perustuva tilaelementtitekniikka.

Kohteen huomioarvoa korottaa se, että sen rakennuttaja Lakea Oy on määrätietoisesti sitoutunut puukerrostalo- ja massiivipuulevyihin perustuvan tilaelementtirakentamisen kehittämiseen omassa asuntotuotannossaan. Kohteen innovatiivisuus- ja huomioarvoa lisää myös Lakea Oy:n kehittämä Asumisella omaksi -rahoituskonsepti, jossa asukas maksaa asunnon omaksi vuokran muodossa 20 vuoden aikana. Lakean tavoitteena on myös asumisen ratkaisujen innovatiivinen kehittäminen, mihin liittyy panostaminen laadukkaaseen arkkitehtuuriin.

As Oy Jyväskylän Puukuokka 1:n suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet seuraavat tahot:

 • Kohteen arkkitehti ja pääsuunnittelija on Anssi Lassila, Arkkitehti SAFA. Projektiarkkitehteina kohteessa oli Juha Pakkala, Iida Hedberg ja Jussi-Pekka Vesala sekä avustava työryhmä.
 • Kohteen tilaaja on Lakea Oy, jossa mukana ovat olleet toimitusjohtaja Timo Mantila ja Jouni Liimatainen.
 • Jyväskylän kaupungin osalta kaavoitusvaiheessa kohteeseen osallistui kaupunginarkkitehti, Leila Strömberg.
 • Valtion asuntorahaston puolesta kohteeseen osallistui kehittämisarkkitehti, TkT Vesa Ijäs.
 • Rakennesuunnittelusta on vastannut Sweco Rakennetekniikka Oy, projektipäällikkö Lauri Lepikonmäki.
 • Kohteen LVI-suunnitelmat on laatinut LVI-insinööritoimisto Koski-Konsultit Oy, toimitusjohtaja Martti Peltovuori.
 • Sähkösuunnittelija toimi sähkösuunnittelu J. Nenonen Oy:n suunnittelija Toni Salminen.
 • Kohteen pääurakoitsijana toimi JVR-rakenne, toimitusjohtaja Arttu Suuronen.
 • Puumoduulit kohteeseen toimitti Stora Enso, jossa hankkeesta vastasivat Petri Perttula, Juha Jokinen, Tuomo Hynninen, Vesa Vaihtamo ja Janne Manninen.
 • Kohteen julkisivut toimitti Siparila Oy, jossa toimituksesta vastasi Olli Prättälä.

Yleisöäänestyksen voittaja Åkerudden

Viimevuosilta tuttuun tapaan loppusuoran puupalkintoehdokkaiden kesken järjestettiin yleisöäänestys. Kilpailu oli tasainen, mutta lopulta yleisöäänestyksen voitti selkeästi talo Åkerudden, jonka on suunnitellut arkkitehti Mathias Nyström.

Taustaa 18. puupalkinnolle

Puupalkintokilpailu oli tänäkin vuonna suosittu. Kilpailuun saapui 17 ehdotusta. Ehdokkaat edustivat puun käyttöä monipuolisesti vapaa-ajan rakennuksista kerrostaloihin, julkiseen rakentamiseen ja sisustuksiin.

Erityisesti ehdotusten joukossa korostuivat uudet puukerrostalot, joita peräti kolmea ehdotettiin palkinnon saajaksi. Ensi kertaa kilpailuun ehdotettiin mukaan myös kokonaan ulkomaisia kohteita ja yksittäisiä tuoteinnovaatioita.

Esiraati valitsi yhdeksän ehdotusta ehdolle Puupalkinnon saajaksi ja yleisöäänestykseen.

Tutustuttuaan Puupalkintoehdokkaisiin tuomaristo totesi, että tämän vuoden puupalkintoehdokkaista oman ryhmänsä muodostavat kolme mittavaa puukerrostalokohdetta; Jyväskylän Puukuokka, Helsingin Eskolantien puukerrostalot ja PuuMERA Vantaan Kivistössä. Muiden kuuden kohteen joukossa on myös arkkitehtuuriltaan hyvin taitavia rakennuksia, jotka edustavat luontevaa puun käyttöä, mutta nämä eivät sisällä puukerrostalokohteisiin verrattavaa uutuusarvoa.

Parhaat puukerrostalokohteet edustavat myös hyvää arkkitehtuuria, jolloin puuta on käytetty ilmeikkäällä ja luontevalla tavalla. Puukerrostalokohteiden medianäkyvyys on ollut merkittävää ja positiivista ja kohteet ovat omalta osaltaan edistäneet suurimittakaavaisen puurakentamisen tunnettavuutta ja edistämistä Suomessa.

Vuoden 2015 palkintolautakuntaan kuuluivat

 • Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Liisa Mäkijärvi
 • Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin osaston rakennusopin prosessori Markku Karjalainen
 • Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston rakennusopin professori Janne Pihlajaniemi
 • Tuomariston sihteerinä toimi Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen

Kohdekuvia voi ladata dropboxista: https://www.dropbox.com/sh/uxm0aqxkamqnfh5/AACmxkTLTxUS9FUAtT69vJ8Wa?dl=0

Kaikki kohteet on esitelty Puuinfon palvelussa: www.woodarchitecture.fi


Mikä on Puupalkinto?

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla.

Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Nyt myönnettävä palkinto on järjestyksessä kahdeksastoista. Palkinnon myöntää Puuinfo.

Aikaisemmin puupalkinto on myönnetty seuraaville kohteille (kohde esitelty):

2014 Serlachiuksen taidemuseon Gösta-paviljonki, Mänttä (Puu 3/2014)
2013 Suomen luontokeskus Haltia, Espoo (Puu 3/2013)
2012 PUUERA Puukerrostalo, Vierumäki (Puu 1/2012)
2011 Metsähallituksen toimitalo ja tiedekeskus Pilke, Rovaniemi (Puu 1/2011)
2010 Luukku -talo, Aalto-yliopiston Luukku-team
2009 Seurasaaren ulkomuseon rakennuskonservointikeskus, Helsinki (Puu 1/10)
2008 Porvoon tuomiokirkon jälleenrakennustyö (Puu 1/07 ja 3/08)
2007 Talo Kotilo, Espoo (Puu 3/06 ja 2/07)
2006 Toimistotalo FMO Tapiola, Espoo (Puu 4/05 ja 3/06)
2005 Metla-talo, Joensuu (Puu 1/05 ja 3/05)
2004 Laajasalon kirkko, Helsinki (Puu 1/04 ja 3/04) ja Aurinkorinteen puutaloalue, Espoo (Puu 3/04)
2003 Puu-Linnanmaan alue, Oulu (Puu 2/03)
2002 Kierikkikeskus, Yli-Ii Puu (2/02) ja Sibeliustalo, Lahti Puu (1/00 ja 3/00)
2000 Vihantasalmen silta, Mäntyharju Puu (2/00)
1998 Viikin puukerrostaloalue, Helsinki Puu 3/97
1996 Leirintäalueen vastaanottorakennus, Taivalkoski Puu 2/95
1994 Metsolan ala-asteen koulu, Helsinki