Olet täällä

Venäjä tarjoaa puurakentamisen yhteistyötä suomalaisyrityksille

Venäjän kaupallinen edustaja Valery Shlyamin toivoo suomalaisyrityksiä yhteisiin puurakentamisen hankkeisiin Luoteis-Venäjällä.  Shlyamin uskoo suomalaisten puualan yritysten investointien kasvavan WTO: n jäsenyyden, Venäjän modernisaation ja Pietarin elpyvän rakentamisen  ansiosta. - Tavoitteemme on, että suomalaisyritykset olisivat puurakentamisen osaamisen ratkaisujen tuojia Venäjälle, sanoo Shlyamin. 

Venäjän olisi tarkoituksenmukaista Shlyamin mielestä hyödyntää suomalaisten puurakentamisen osaamista ja teknologiaa sekä luoda kaupallisia edellytyksiä  yritysten ja valtion yhteistyöllä. Shlyamin toivoo eurooppalaisten rakennusalan standardien käyttöönottoa rakentamisessa Venäjällä ilman pitkiä siirtymäaikoja, mikä lisäisi Venäjän markkinan vetovoimaa.

Venäjän Suomessa oleva kaupallinen edustusto valmistelee parhaillaan lokakuussa pidettävää venäläis-suomalaista puutalorakentamisen konferenssia, jonka tavoitteena on yhteisten rakennushankkeiden toteuttaminen Luoteis-Venäjällä. Uusien hankkeiden kehittäminen Venäjällä on Shlyamin mukaan yhteydessä jo olemassa olevaan venäläis-suomalaiseen puunjalostusstrategiaan, millä pyritään luomaan edellytyksiä puutuoteteollisuudelle.

- Luoteis-Venäjän alueet kuten Karjalan tasavalta, Komi ja Pietari ovat kovasti kiinnostuneet puurakentamisesta. Venäjällä tarvitaan menestyksekkäitä puurakennushankkeita poistamaan puurakentamiseen liittyviä ennakkoluuloja, muistuttaa Shlyamin. Puukerrostalot nähdään nyt kilpailukykyisinä nopeamman rakentamisen, kevyemmän  rakenteen, energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden ansiosta. Toistaiseksi rakentamisen määräykset mahdollistavat vain kolmikerroksisten puukerrostalojen rakentamisen Venäjällä.

Venäjä tarjoaa mahdollisuuksia puurakentamisen ratkaisuille

Venäjällä pyritään hallituksen linjausten mukaan lisäämään merkittävästi puun käyttöä asuinympäristössä ja rakentamisessa. Puutalohankkeiden menestyksekäs toteuttaminen luo Shlyamin mukaan uusia mahdollisuuksia teknologian ja yritysten kasvun edistämiseksi. - Tavoitteemme on, että suomalaisyritykset olisivat puurakentamisen osaamisen ratkaisujen tuojia Venäjälle, sanoo Shlyamin. Pyrimme aloittamaan puukerrostalojen rakentamisen, olemassa olevien talojen julkisivujen uudistamisen puuelementeillä ja puurakenteisten lisäkerrosten rakentamisen.

Shlyamin toivoo eurooppalaisten rakennusalan standardien käyttöönottoa rakentamisessa Venäjällä ilman pitkiä siirtymäaikoja, mikä lisäisi Venäjän markkinan vetovoimaa. Suomalaisyritysten edustajat tapasivat asian tiimoilta maaliskuussa varapääministeri Dmitri Kozakin.

Shlyamin uskoo suomalaisten puualan yritysten investointien kasvavan WTO: n jäsenyyden, Venäjän modernisaation ja Pietarin elpyvän rakentamisen  ansiosta. - Venäjällä on nyt investointi-ilmasto, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä asumiseen, aloittaa omaa puuelementtituotantoa, kehittää uusia puutuotteita ja houkutella ulkomaisia investoijia maahan.

Puurakentamista Sotshin talviolympialaisiin

Viime vuonna Venäjällä valmistui 205 tuhatta omakotitaloa, joista puutalojen osuus oli 76 tuhatta eli 37 prosenttia. Venäjän talouden vahvistuessa myös puurakentamisen osuuden pientalotuotannossa arvioidaan kasvavan. Nyt tavoitteena on laajentaa puurakentamista myös kerrostaloihin ja julkiseen rakentamiseen, jossa halutaan tuoda esiin myös puurakentamisen uuden teknologian ohella sen ympäristöystävällisyyttä.

- Vahvana kannustimena ympäristöystävälliselle rakentamiselle on ollut Sotshin ensi vuonna järjestettävät Olympiakisat. Urheilukohteiden rakentamisessa on otettu käyttöön ympäristöystävällinen teknologia, mikä tarkoittaa energiansäästöä ja ilmastopäästöjen vähentämistä, kuvailee Shlyamin.

Vaikka ympäristötekijä ei rakentamisessa vielä Venäjällä olekaan arvossaan, Shlyamin uskoo kuluttajan äänestävän ruplalla puurakentamisen puolesta.

WTO-jäsenyys lisää rakennusalan investointeja

Venäjän olisi tarkoituksenmukaista Shlyamin mielestä hyödyntää suomalaisten puurakentamisen osaamista ja teknologiaa sekä luoda kaupallisia edellytyksiä  yritysten ja valtion yhteistyöllä.

- Tärkein tavoite on meillä lisätä puun käyttöä rakentamisessa ja lisätä kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa. Epävakainen ja vaikeasti ennakoitava tilanne Euroopassa antaa Venäjälle uusia mahdollisuuksia rakennusalalla. Sen ovat ymmärtäneet jo muutamat suomalaiset rakennusyhtiöt, muistuttaa Shlyamin.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen