Olet täällä

Vastuullinen puurakentaminen toiminnan ytimessä

Maaseutumainen ja tunnelmallinen puinen kylä, kuitenkin pääkaupungissa ja hyvien palvelujen ja yhteyksien äärellä. Idyllinen yhteisöllinen asuinmiljöö - toimitusjohtaja Kristo Herold rakennusliike MaxBuildistä esittelee ylpeänä Helsingin Myllypurossa seitsemää ns. pitkästä tavarasta rakennettua taloyhtiötä (n. 140 asuntoa), vuonna 2016 valmistuneessa puutalokylässä Myllyväenkadulla, jossa viehättävät pihakadut kiertävät rinteessä keskuskadun sydäntä. Heinä- elokuun vaihteessa aloitetaan raivaustyö läheisellä Valssimyllynkadulla, jonne nousee niin ikään kestävästi tuotetuista puumateriaaleista 53 rivi- ja paritaloasuntoa kallioiselle metsäalueelle kaupungin yläpuolelle.

- Verrattuna muihin materiaaleihin puulla on rakentamisessa eniten käyttökohteita, Kristo Herold sanoo. Puu on monipuolinen, kaunis ja lämmin materiaali. Se on myös täysin kierrätettävä ja saasteeton. Tonni puuta sitoo kaksi tonnia hiilidioksidia, joten näemme myös globaaleja syitä käyttää puuta entistä enemmän, Herold toteaa. Kestävä puun alkuperä on meille tietoinen valinta. Käyttämällä sertifioitua puuta, koemme olevamme osaltamme vaikuttamassa yhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen sekä luonnonvarojen käytön kestävyyteen.

Sertifioitu puu Myllyväenkadun kohteen pääraaka-aineena

MaxBuildin toteuttamassa Myllyväenkadun seitsemän taloyhtiön kokonaisuudessa on puu ollut pääraaka-aineena ja sitä on käytetty poikkeuksellisen kattavasti.

- Asuntojen rakentamiseen on käytetty liimapuuta, kertopuuta, mitallistettua sahatavaraa runkomateriaalina, julkisivun verhouslautaa ja julkisivuvaneria, kertoo Kristo Herold. Kaiken puutavaran osalta on varmistettu luotettavasti, että rakennusmateriaalit ovat peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Sertifioitu puutavara on tullut pääasiassa Starkista ja yhteistyö on toiminut mutkattomasti. Myynti on jokapäiväisessä tekemisessä riittävän lähellä, tuttu vastuuhenkilö tuntee tekemisemme ja tarpeemme, ja esille nousevat haasteet ratkaistaan Starkissa nopeasti. Erikoisesta runkokorkeudesta johtuen Myllyväenkadulla tarvittiin tiettyä sertifioitua puutavaramittaa, eikä sen löytäminen ollut kovin yksinkertaista.

MaxBuild huomioi päivittäisessä toiminnassaan rakentamisen energia- ja materiaalitehokkuuden ja haluaa toimia osaltaan ympäristöä arvostavana kestävän rakentamisen edelläkävijänä, jättäen asiakkaalle kuitenkin paljon liikkumavaraa, jotta jokainen asukas saa oman oloisensa kodin.

- Myllypuron kohteissa yhdistyvät ekologisuus, tyylikkyys, yhteisöllisyys ja asumismukavuus, Herold sanoo. Asukkaat ovat olleet muutostyömahdollisuuksiin tyytyväisiä. Asukas on uusien kotien suunnittelun lähtökohta ja meillä lähtökohtaisesti toteutetaan kaikki asiakkaan esittämät asuntokohtaiset muutostyötoiveet, mikäli aikataulu sen sallii. Puutavaran toimitusten lisäksi Starkin sisustussuunnittelupalvelu suunnitteli ja hoiti Myllyväenkadun asuntojen pintamateriaalit erittäin hyvin. Tarkkaan mietityt yksityiskohdat ja toimivat ratkaisut yhdistettynä erilaisten perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin ovat näkemykseni mukaan asumisviihtyvyyden lähtökohtia.

Lue tiedote kokonaisuudessaan.