Olet täällä

Vantaalle rakennetaan Euroopan suurin puukerrostalo

Suomen Vuokrakodit Oy ja TA-Asumisoikeus Oy rakennuttavat Vantaan asuntomessuille Euroopan suurimman puukerrostalon. Asuinpinta-alaltaan yli 10 000 neliömetrin laajuisen hankkeen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Reponen Oy. Puuelementit kohteeseen valmistavat Koskisen Oy ja VVR Wood Oy, puumateriaalin toimittamisesta vastaa Pölkky Oy. 

Vuoden 2015 asuntomessuille valmistuvaan ARA-rahoitteiseen puukerrostaloon on tulossa 186 asuntoa, joista asumisoikeusasuntoja on 79 ja vuokra-asuntoja 107. Korkeimmillaan seitsenkerroksisen talon alimpaan betonirakenteiseen kerrokseen tulee pysäköintitiloja noin 80 autolle.

Rakennusliike Reposen johdolla kehitetyn PuuMera-konseptin toistaiseksi laajimmassa rakennuskohteessa toteutetaan asumisviihtyvyydeltään ja energiataloudeltaan ensiluokkaisia asuntoja. Aurinkoenergiaa hyödyntävä rakennus täyttää VTT:n määrittelemän passiivienergiatason.

Asukkaan näkökulmasta nykyaikainen puukerrostalo on hyvin korkeatasoinen. Julkisivuissa ja sisäpinnoissa on näkyviä puupintoja. Asuntojen välinen äänieristys ja paloturvallisuus vastaavat täysin betonitaloa. Paloturvallisuuden suhteen puukerrostaloista tulee jopa betonitaloja turvallisempia, sillä Suomen puukerrostaloja koskevat rakennusmääräykset edellyttävät automaattisen sammutusjärjestelmän rakentamista kaikkiin tiloihin.

"Vantaan kohteessa käytetään samaa vesisumuun perustuvaa Marioff Corporationin sammutusjärjestelmää kuin Suomessa rakennetuissa luksusristeilijöissä.", kertoo Rakennusliike Reposen toimitusjohtaja Mika Airaksela.

Tämä Vantaan Kivistöön valmistuva suomalaisen puurakentamisen kärkihanke on merkittävässä roolissa alan kilpailukyvyn edelleen kehittämisessä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset omaavat vankan puurakentamistaustan. Lisäksi he ovat sitoutuneet pitkäjänteiseen työhön ja kehittävät yhdessä suunnitteluratkaisuja sekä puurakentamisen valmistus- ja työmaatekniikkaa. Puuelementti- ja materiaalitoimittajat ovat investoineet tänä vuonna uusiin tuotantolinjoihin, vastatakseen myös jatkossa suurten puukerrostalohankkeiden tehokkaaseen toteutukseen. Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelusta Finnmap Consulting Oy ja LVIS-suunnittelusta Optiplan Oy.

Rakennusliike Reposen ja avainkumppaneiden merkittävä panostus puurakentamiseen alkaa tuottaa satoa.

”Vantaan kohteen laajuus ja vaativuus osoittaa, että PuuMera-konseptissa ei olla enää pilottivaiheessa. Puukerrostalon rakenneratkaisut ovat sovellettavissa kilpailukykyisesti laajuudeltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisiin hankkeisiin”, iloitsee toimitusjohtaja Mika Airaksela. 

 

Lisätietoja:

Rakennusliike Reponen Oy, toimitusjohtaja Mika Airaksela, 0500 703 113
Koskisen Oy Taloteollisuus, johtaja Juha Kohonen, 044 749 7221
VVR Wood Oy, toimitusjohtaja Tero Vesanen, 050 349 1354
Pölkky Oy, toimitusjohtaja Jouko Virranniemi, 0400 644 999