Olet täällä

Vankkapuu Oy luottaa puuliiketoiminnassa palveluun ja räätälöityihin tuotteisiin

Puutuoteteollisuus mielletään usein suurien volyymien toimialaksi. Alalta löytyy myös pieniin sarjoihin ja asiakaslähtöiseen palveluliiketoimintaan erikoistuneita yrityksiä. Etelä-Karjalassa Simpeleellä ja Joutsenossa toimiva Vankkapuu Oy on reilut kolme vuosikymmentä toiminut perheyritys, joka on hakenut paikkansa puutuotevalmistuksen markkinassa erikoistumisesta, tuotevalmistuksen joustavuudesta, asiakaslähtöisyydestä ja toimitusvarmuudesta.

Kun rautateiden sähköistyksen parissa työskennellyt rakennusmestari Antero Vanhatalo kuuli vuonna 1985 simpeleläisen veneveistämö veljekset Jäppisen olevan myynnissä, omasta yrityksestä haaveillut Vanhatalo tarttui tilaisuuteen. -Yritys valmisti tuolloin tunnettuja Jäppi-veneitä, joiden valmistuksen ajoimme pian alas, muutimme yrityksen nimen ja aloimme suuntautua puusepänyrityksenä uusiin tuotteisiin. - Etelä-Karjalassa toimiva metsäteollisuus tarvitsi paljon kuormalavoja ja kartonkirullien päihin tulevia puisia rullapäätulppia. Löysimme perusliiketoiminnan metsäteollisuuden alihankkijana, jossa ominaisuudessa kehitimme tilaajan kanssa yhteistyössä teollisuuden tarvitsemia räätälöityjä tuotteita.

Samaan aikaan avattiin höyläämön ohelle Simpeleelle oma puutavara- ja rakennustarvikekauppa, joka toimii vieläkin. - Uudistimme rakennuksia paremmin paneeleita ja listoja tuottavan höyläämön tarpeisiin ja kaupan kautta saimme kosketusta kuluttajamarkkinaan ja sen tarpeisiin. 2000-luku oli Vankkapuu Oy:ssä investointien aikaa, kun Simpeleelle ja Joutsenoon rakennettiin uudet teollisuushallit. - Teemme tilauksesta kaikkia mahdollisia puun jatkojalosteita asiakkaiden tarpeisiin, kuvailee vuonna 2009 toimitusjohtajan vastuun ottanut, DI Mikko Vanhatalo. Periaatteemme on, että yhtä lautaa vähempää emme höylää, joskus taas samaa tuotetta tehdään 200 kuutiota yhteen pötköön.

Kuluttajamarkkinat haluavat valmiita tuotteita

Mikko Vanhatalo sai yhtiön johtaakseen vuoden 2008 syvän taantuman aikana, minkä jälkeen suhdanne myös puutavarakaupassa on toipunut kotimaan rakentamisen kasvun myötä. - Kymmenen vuoden aikana markkina on muuttunut yhä valmiimpien tuotteiden suuntaan. Asiakas haluaa yhä enemmän asennusvalmiita laadukkaita tuotteita, joiden toimituserät voivat olla hyvinkin pieniä.

- Kun asiakkaan vaatimukset kasvavat, me pyrimme vastaamaan siihen tarjoamalla yhteistyökumppaniverkoston avustamana pintakäsiteltyjä ja määrämittaisia tuotteita, tarvittaessa jopa asennettuna paikalleen. Kun isot yritykset keskittyvät raaka-aineen tuotantoon, meille pienille jää sen jatkojalostus asiakkaille. Tässä työnjaossa olemme mielestäni onnistuneet, sanoo Mikko Vanhatalo. Vankkapuu Oy:n liiketoiminta perustuu muutaman suuren asiakkaan ja lukuisan määrän pienempiä asiakkaita palvelemiseen.

Teollisen rakentamisen esivalmistus kasvaa

Rakennusliikkeet ovat ottaneet Mikko Vanhatalon mukaan kasvavassa määrin käyttöön esivalmistetut, määrämittaan katkotut runkomateriaalit. - Kun rakennusliike kerran kokeilee tätä esivalmistusta, siihen jäädään pysyvästi, koska sillä saadaan aikaan merkittäviä säästöjä. Jalostetut valmiit paketoidut tuotteet kestävät pitkätkin kuljetusmatkat. - Teollisen puurakentamisen kasvu näkyy siinä, että elementtejä valmistava teollisuus kysyy määrämittaisia rakennusosia kasvavassa määrin. Samoin precut-runkojen kysyntä on kasvussa. Näihin vastaamme tekemällä ja pakkaamalla tuotteet siten, että asennusaika työmaalla jää mahdollisimman lyhyeksi.

Vanhatalon mukaan markkinoilla vallalla olevat ekologiset arvot näkyvät puun käytön kasvussa ja asiakkaiden valinnoissa. - Kun materiaalia valitaan vaikkapa terassiin ja laituriin, päädytään yhä useammin lämpökäsiteltyyn puuhun tai luonnonmukaisilla aineilla kyllästettyyn puuhun. Kolmas vaihtoehto on lehtikuusi, jonka sydänpuu on sellaisenaan erittäin kestävä.

- Kiinnostus ja tietoisuus puurakentamisesta on selvästi viime vuosina kasvanut. Vaikka tieto itse puusta ei ole ainakaan lisääntynyt, tieto puutuotteista taas on laveampaa kuin ennen. Meille on tärkeää kohdata asiakas tuotteiden kautta. - Kun ennen ostettiin saunan lauteita, päädyttiin useimmiten haapalauteisin. Nyt on tarjolla 10-12 erilaista kotimaista vaihtoehtoa, joista lämpöpuuratkaisu on vahvimmassa kasvussa.

Uusia puutuotteita markkinoille

Mikko Vanhatalo näkee perheyrityksen vahvuudeksi yrityksen sopivan koon ja matalan perheyritykselle sopivan organisaation. - Tämä on muuttunut asiakaslähtöiseksi palveluliiketoiminnaksi, jossa palvelun osuus kasvaa samalla tavoin kuin määrämittaisen pintakäsittelyn tuotteen kysyntä. Lyhyesti sanottuna sellaiselle tuotteelle, mikä säästää aikaa rakennustyömaalla on kasvava kysyntä.

- Esimerkiksi useita värejä sisältävän sisäkattopanelointiin ja tehosteseinäksi sopivan uuden tuotteen lanseeraus markkinoille on alkamassa. Puutuotteilla on rakentamisen ohella myös sisustuksessa paljon uusia mahdollisuuksia. Sisustussuunnittelijat ja arkkitehdit ovat tärkeitä kumppaneita uusien puurakentamisen tuoteinnovaatioiden lanseerauksessa.

Vankkapuun puujalostuksen päätuotteet ovat kuormalavat, rullanpäätulpat, kierrätetyt kartonkihylsyt sekä sahatavaran kuluttajamarkkinaan suunnatut jatkojalosteet ja lopputuotteet. Kuluttaja-asiakkaita yritys palvelee puutavaran ja rakennustarvikkeiden vähittäismyyntipisteessä Simpeleellä. Noin 25 henkilöä työllistävä Vankkapuu Oy on sukupolvenvaihdoksen toteuttanut perheyritys, jota johdetaan nyt toisessa polvessa. Yhtiön liikevaihto v 2017 oli n 6,5 miljoonaa euroa.

Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.