Olet täällä

Vaativiin puurakenteisiin koulutettu yli sata suunnittelijaa - Tarve koulutuksen jatkamiseen suuri

Keväällä 2017 päättyneen Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutukseen (Vaapu) osallistui 31 rakennesuunnittelijaa 24 eri suunnittelutoimistosta. Palautteen mukaan koulutus palvelee hyvin käytännön suunnittelutyötä. Tähän mennessä kolmella pidetyllä Vaapu-kurssilla on täydennyskoulutettu yli sata suunnittelijaa. Seuraava koulutusjakso alkaa syksyllä. Koulutukselle olisi tarvetta myös jatkossa, koska hakijoita on ollut melkein kaksi kertaa enemmän kuin mitä kurssille mahtui.

Kurssilaiset: Koulutuksesta hyötyä työelämässä

Vaapu-koulutukseen osallistuneet kurssilaiset arvioivat kurssin hyödyntävän monipuolisesti omia työtehtäviä, joissa on koko ajan tarvetta päivittää rakentamiseen liittyvää uutta tietoa.

-Koulutus syvensi tietoja erityisesti liitoksiin, jäykistämiseen, palomääräyksiin ja palomitoitukseen liittyvissä aiheissa. Koulutuksesta jäi laaja aineisto itselle hyödynnettäväksi käytännön suunnittelutöihin, arvioi iiläinen rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitoimisto Insira Oy:n yrittäjä Pauli Häyrynen.

-Vaikka on 30 vuoden aikana kaikenmoisia kursseja tullut käytyä, Vaapu-koulutus oli ehdottomasti monipuolisin, antoisin ja suuritöisin varsinkin kotitehtävien osalta. Mutta hyvien luennoitsijoiden ja koulutusmateriaalin avulla kotiläksytkin tuli tehtyä ja apuna oli lisäksi hyvät esimerkkitehtävät, kuvailee rakennesuunnittelija Erkki Eskola Jukajan Ristikko Oy:stä Laihialta.

-Suurin osa koulutuksen sisällöistä oli uutta, ammattitaitoa hyvin syventävää asiaa, joka täydensi varsinaisen rakennusinsinööritutkinnon antia. Koulutus toi osaamiseen esimerkiksi rakennusmääräyksistä uusia näkökulmia, josta tulee olemaan hyötyä työelämässä, muistuttaa vientimarkkinoilla toimiva insinööri Matti Alanko Kontiotuote Oy:stä.

Koulutus avaa tien vaativien rakenteiden pätevyyteen

Sisällöltään monipuolinen ja vaativa koulutus on suunnattu ensisijaisesti rakennesuunnittelijoina toimiville diplomi- ja rakennusinsinööreille. Koulutus koostuu teoriaopinnoista, niiden käytännön soveltamisesta esimerkkilaskelmin ja tentistä. Koulutuksessa on 12 lähiopetuspäivää kuudessa eri kahden päivän moduulissa. Koulutuksen aikana vieraillaan myös puutuoteteollisuudessa ja puukerrostalotyömailla.

Koulutus on FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä haettaessa. Tällä hetkellä (kesäkuu 2017) poikkeuksellisen vaativan luokan suunnittelijoita on 11, vaativien puurakenteiden suunnittelijoita 17 ja AA-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelijoita 26.

Vaativa koulutus tarjosi raakaa työtä ja verkottumista

Pauli Häyrysen mielestä kurssi antoi mahdollisuuden verkottumiseen muiden alan ammattilaisten ja yrittäjien kanssa. -Kun meistä monet rakentamisen alalla toimivat itsenäisinä yrittäjinä, tällä verkottumisella ja kokemusten vaihdolla muiden samalla tavoin toimivien ammattilaisten kanssa on suuri merkitys.

Häyrynen piti kotitehtävien suurta määrää työläänä, mutta hyödyllisenä työelämässä vastaantulevien tilanteiden kannalta. -Onneksi talven aikana ehti perehtymään asioihin ja etsimään tietoa eri lähteistä. Ilman kotitehtäviä kurssi olisi varmasti ollut paljon pintapuolisempi. Vaikka alkuun oudoksuin toisten oppilaiden kotitehtävien tarkistamista, sekin palveli oppimisen tavoitetta.

Toisena pääopettajana toimineen Jani Pitkäsen mielestä koulutus oli koulutettaville ”raakaa” työtä ja rimakin korkealla, kun tavoiteltiin poikkeuksellisen vaativan luokan tasoa.  -Harjoitukset olivat vaativia ja niihin käytettiin aikaa, mutta se on suhteutettu opintopisteisiin. Toisaalta on hyvä muistaa, että Vaapu -koulutus on ainoa täydennyskoulutus, joka antaa puurakenteiden suunnittelijalle vaativien puurakenteiden täydennyskoulutusta.

Erkki Eskolan mielestä suuritöiset kotitehtävät olivat antoisia koulutuksen tavoitteiden ja työelämän tulevien tarpeiden kannalta. - Haasteena itselleni pidin euronormin mukaista mitoittamista, kun oli pitkään tottunut tekemään hommia kansallisen normin eli B10 mukaan. Euronormin mukaisia kaavoja ja kertoimia pyörittelemällä asiat selvisivät ja oppi hakemaan tietoa oikeasta paikasta.

-Lopputentin järjestäminen vahvisti kurssin koulutuksellista luonnetta ja antia, minkä kruunasi Saksan opintomatka mielenkiintoisiin puurakentamisen yrityksiin ja kohteisiin.

Matti Alanko piti koulutuksen sisältöä sopivan laaja-alaisena, se kattoi riittävän paljon erilaisia osa-alueita puurakenteiden suunnittelusta. -Laadukkaan opetuksen lisäksi harjoitustehtävät olivat sopivan haastavia niin, että asioita joutui tutkimaan eikä valmiita vastauksia voinut vain kopioida.

Koulutukselle edelleen tarvetta

Tällä tietoa viimeinen Vaapu-koulutus järjestetään syksyllä 2017. Sille haki lähes kaksinkertainen määrä osallistujia kuin mitä kurssille voidaan ottaa. Valitettavasti kaikille halukkaille ei voitu tarjota koulutuspaikkaa. Hakijamäärästä päätellen koulutukselle kannattaisikin harkita jatkoa.

Pääkouluttaja Tero Lahtela pitää puurakentamisen koulutuksen tarjoamista ja sen jatkamista erittäin tärkeänä erityisesti nyt kun puukerrostalorakentaminen on nousussa. -Kun puurakentamisen järjestelmät, säädökset ja suunnittelumenetelmät muuttuvat ja kehittyvät koko ajan, on tarjottava päivitettyä tietoa alan ammattilaisille. Kun kyseessä on jo ammateissa toimivien jatkokoulutus, motivaatio kouluttautumiseen on korkealla, sanoo Lahtela.

Jani Pitkäsen mukaan Vaapun tapaiselle pätevyyteen valmentavalle koulutukselle on suuri tarve, mitä osoittaa myös koulutusta kohtaan tunnettu suuri mielenkiinto. -Kurssilaisten valmiudet ovat olleet pääsääntöisesti hyvät, mikä on mahdollistanut myös pätevyyksien hakemisen kurssin jälkeen.  Luonnollista karsintaa oppilaisvalinnoissa tulee, jos ei ole ennen tehnyt esimerkiksi rakenteiden mitoitusta ja lujuuslaskentaa.

Pitkäsen mukaan koulutus valmensi mitoituskaavojen ja normien vaatimusten soveltamista käytännön suunnittelutyössä. -Tarkoituksena on, että opit päätyvät suoraan suunnittelupöydille ja koulutusmateriaali toimii oikean suunnittelutyön tukena. 

-Kun monella opiskelijalla on tavoitteena hakea uusinta tietoa ja päivittää omaa osaamistaan, tarvetta kurssien jatkamiselle on olemassa. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun opettajia ei mahtunut tälle kurssille mukaan lainkaan.

Koulutus toteutettiin Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella. Valtiovalta on näin osaltaan edistänyt puurakentamisen tavoitteiden toteutumista. Rahoituksen vuoksi koulutus on voitu tarjota osallistujille ilmaiseksi. Tämä parantaa suunnittelutoimistojen mahdollisuutta investoida työntekijöidensä koulutukseen. Vaikka koulutuksesta ei peritä maksua, se aiheuttaa suunnittelutoimistoille kustannuksia muun muassa menetettynä työaikana.

Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakaisen mukaan myös puuinsinööreille olisi tarvetta saada vastaava koulutus. - Sen erityisinä aiheina olisivat puurakentamisen perusteet, puisten rakennusosien suunnittelu ja mitoitus sekä valmistus.

 
Artikkelipalvelu / Markku Laukkanen