Olet täällä

Vaapu-koulutus siirtyy suoraan työelämän hyödyksi- Kursseilla koulutettu nyt 130 suunnittelijaa

Puuinfon järjestämä Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutusohjelma VaaPu 2017 saa hyvän palautteen siihen osallistuneilta kurssilaisilta. Kurssin sisältö ja opetus saavat kehuja, mutta samalla kurssi on koettu varsinkin kotitehtävien suuren määrän osalta vaativana. Opiskelijapalautteen mukaan kurssi vastaa ajankohtaisiin käytännön puurakentamisen suunnittelussa eteen tuleviin kysymyksiin ja kurssilla saadut opit siirtyvät suoraan työelämään.

Koulutuksen aiheina olivat vaativan luokan puurakenteet ja -rakennukset kuten puukerrostalot ja suuret puurakenteet sekä uutena asiana puurakentamisen palomääräykset. Koulutukselle on edelleen jatkotarvetta, koska hakijoiden puolelta kurssitukseen on edelleen kysyntää. Tähän mennessä neljällä järjestetyllä VaaPu-kurssilla on koulutettu noin 130 ammattilaista, jotka arvostavat myös kurssin tarjoamaa mahdollisuutta verkottua eri yhtiöissä työskentelevien alan ammattilaisten kanssa.

Puuinfon toimitusjohtajan Mikko Viljakaisen mukaan useista kursseista huolimatta tarvetta koulutuksen jatkamiselle on edelleen olemassa. – Meillä on vaativien puurakentamisen suunnitteluosaajissa rakenteellinen vaje, joka on seurausta suunnittelijoiden peruskoulutuksesta. Tämän vajeen kiinnikurominen on välttämätöntä, että suunnitteluosaajia riittää markkinoilla tapahtuvan puurakentamisen kysyntäkasvun toteuttamiseen. Tavoitteemme onkin, että saisimme yhteiskunnan rahoituksen jatkaa koulutusta myös tänä vuonna, sanoo Viljakainen.

Uudet palomääräykset kurssin aiheena

-Kokonaisuutena kurssi oli todella hyvä ja täytti odotukseni. Puurakentamisen eri osa-alueet käytiin monipuolisesti läpi luennoitsijoiden johdolla, ja itselle uutta asiaa tuli lähes jokaisella luennolla. Kotitehtävät vaativat melkoisen ajallisen panostuksen, mutta niiden avulla kurssista sai kaiken hyödyn irti, arvioi suunnittelija, rakennusinsinööri Reetta Horto A-Insinööreistä.

Horton mielestä erityisen hyvänä ja ajankohtaisena aihealueena oli uusien palomääräysten läpikäyminen kattavasti ja havainnollistavasti. - Tästä oli iso hyöty omaa työnkuvaani ajatellen.

-Koulutuksesta saimme laajan kurssimateriaalin esimerkkilaskelmineen, ja olenkin jo useamman kerran kaivanut VaaPun kurssimateriaalin esiin jotakin asiaa miettiessä.

Suunnitteluratkaisujen vakiointi lisää puurakentamista

Rakennetekniikan projektipäällikkönä Sitowise Oy:ssä toimiva Jarkko Kautonen ilmoittautui kurssille tavoitteena päivittää nykytietämystä ja käytäntöjä puurakentamisesta. - Kun tutustuin kurssin sisältöön, huomasin sen sisältävän paljon aihealueita jotka tulevat vastaan käytännön suunnittelussa, koska puurakenteisia projekteja on aika ajoin pöydällä.

-Olen aikaisemmin käynyt AA-vaativuusluokan puukurssin vuonna 2003 Tampereella. VaaPu 2017 kurssi tarjosi kyllä hyvän tietopaketin ja antaa mahdollisuuden päivittää myös FISE: n pätevyyksiä.

Kautosen mielestä puurakentamisen suunnitteluratkaisuiden kehittäminen ja vakiointi mahdollistavat puurakentamisen yleistymisen esimerkiksi puukerrostaloratkaisuissa. -  Nyt puurakennuskohteet ovat usein vielä kehityshankkeita ja tällöin asioita opetellaan rakennusprojektin aikana kaikissa vaiheissa suunnittelijoista työmaatoteutukseen. Tällainen kurssi parantaa osaamista ja tietoja voi hyödyntää myös tulevissa suunnitteluprojekteissa.  

Kurssin hyöty siirtyy työelämään

Tekninen asiantuntija, DI Pekka Pura Kastelli-talot Oy:stä kehuu kurssin opetusta ja koki kurssin sisällön tärkeäksi oman ammattitaidon kehittämisen kannalta. -  Kurssin kotitehtävien vaativuus kuitenkin yllätti. Osassa tehtäviä sai tehdä töitä tosissaan, että sai tehtävän suoritettua.

-Ehkä tärkein kritiikki koskee lopputenttiä. Siinä oli yksi ainakin minulle liian vaativa tehtävä, johon en löytynyt ajankäytön puitteissa luentoaineistosta kaikkea tarvittavaa teoriaan tehtävän ratkaisemista varten. Olisi hyvä, jos tenttitehtävät pohjautuisivat luentoaineistoon ja kotitehtäviin. Tentti tulisi myös suorittaa yhteistilaisuutena, kuten luennotkin. Tällöin kaikki olisivat samanarvoisessa asemassa tenttiä suorittaessaan.

-Tavarantoimittajien esitelmät koin turhaksi ja niitä näkee työelämässäkin. Ne luentojen osuudet voisi korvata puurakentamisen asiantuntijoiden luennoilla.

Pura uskoo, että VaaPu- kurssilta saatua tietoa tulee hyödynnettyä lähes päivittäin työssä. - Työhöni kuuluu myös nuorempien rakennesuunnittelijoiden koulutusta, missä olen jo hyödyntänyt Vaapu- kurssilta saamaani osaamista ja tietoa.

Vaapu-koulutus avaa tien vaativien rakenteiden pätevyyteen

Sisällöltään monipuolinen ja vaativa koulutus oli suunnattu ensisijaisesti rakennesuunnittelijoina toimiville diplomi- ja rakennusinsinööreille. Koulutus koostui teoriaopinnoista, niiden käytännön soveltamisesta esimerkkilaskelmin ja tentistä. Koulutukseen osallistui 33 rakennesuunnittelijaa 21 eri suunnittelutoimistosta. Koulutuksessa oli 12 lähiopetuspäivää kuudessa eri kahden päivän moduulissa. Koulutuksen aikana vierailtiin myös puutuoteteollisuudessa ja puukerrostalotyömailla.

Koulutus on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyysjärjestelmä FISE: n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä haettaessa. Tällä hetkellä (helmikuu 2018) poikkeuksellisen vaativa -vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelijoita on 13 ja vaativa -vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelijoita on yhteensä 19.  AA-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelijoita on 22. 

Vaativa koulutus tarjosi paljon työtä ja verkottumista

Pääkouluttaja Tero Lahtela näkee koulutuksen tarjoaman hyödyn opiskelijoille siirtyvän suoraan työpöydälle ja käytännön hankkeisiin.  – Kun puurakentamisen järjestelmät, säädökset ja suunnittelumenetelmät muuttuvat ja kehittyvät koko ajan, on tarjottava päivitettyä tietoa alan ammattilaisille. Tällä kurssilla tarjosimme uusinta tietoa uusiutuista puurakentamisen palomääräyksistä.

-Kun kyseessä on jo ammateissa toimivien suunnitteluinsinöörien jatkokoulutus, opiskelijoiden motivaatio kouluttautumiseen on todella korkealla. Pidämme tarkoituksella kurssin riman korkealla ja vaativana, koska silloin opiskelijat saavat siitä suurimman hyödyn. Kurssimateriaali jää jokaiselle helpottamaan työelämässä eteen tulevia tilanteita ja niiden ratkaisuja.

Lahtela pitää puurakentamisen suunnittelukoulutuksen jatkamista erittäin tärkeänä erityisesti nyt kun puukerrostalorakentaminen on kasvussa.  – Vaikka olemme pystyneet neljällä kurssilla kouluttamaan 130 opiskelijaa, se ei ole paljon verrattuna teräs- ja betonipuolen osaajiin. Tosiasia on, että Suomessa puurakentamisen suunnitteluosaajien puute on puurakentamisen kasvun este. Osaamisvaje näkyy myös siinä, että puurakentamista lastataan kilpailukykyä syövillä ylimääräisillä kustannuksilla.

Toisena pääopettajana toimineen Jani Pitkäsen mielestä koulutuksen rima pidetään korkealla, koska sillä tavoitellaan poikkeuksellisen vaativan luokan tasoa.  –Kurssilaisten valinnassa kiinnitetään huomiota jo siihen, että perusasiat kuten rakenteiden mitoitus ja lujuuslaskenta ovat hallussa. Vaativuustaso on perusteltua myös siksi, että VaaPu-koulutus on ainoa Suomessa annettava täydennyskoulutus mikä antaa suunnittelijoille vaativien puurakenteiden koulutusta.

-Tämä ryhmä oli aktiivisin tähän mennessä pidetyistä VaaPu-koulutus ryhmistä. Harjoitustöihin osallistuttiin hyvällä prosentilla, mistä kiitos koko ryhmälle. Tärkeintä, että saimme taas paljon uusia ja hyviä puurakenteiden suunnittelijoita puurakentamisen markkinoille.

Jani Pitkäsen mukaan Vaapun tapaiselle pätevyyksiä antavalle koulutukselle on suuri tarve, mitä osoittaa myös koulutusta kohtaan tunnettu suuri mielenkiinto. - Kurssilaisten valmiudet ovat olleet pääsääntöisesti hyvät, mikä on mahdollistanut myös pätevyyksien hakemisen kurssin jälkeen.  Luonnollista karsintaa oppilaisvalinnoissa tulee, jos ei ole ennen tehnyt esimerkiksi rakenteiden mitoitusta ja lujuuslaskentaa.

-Tarve koulutuksen jatkamiselle on olemassa. Kokemuksemme on, että kurssin opit päätyvät suoraan osallistujien työpöydille.  Myös kurssilaisten keskinäisellä verkottumisella on hyötyä myös työelämässä.


Mikäli osallistuminen mahdolliselle järjestettävälle Vaapu 2018 -kurssille kiinnostaa, voit ilmoittautua ennakkoon tästä.

Ennen mahdollista Vaapua uusiin palomääräyksiin pääsee kouluttautumaan Paloturvallinen puutalo -roadshowlla tästä.