Olet täällä

Vaapu-koulutus alkaa marraskuussa - ilmoittautuminen on avattu

Puuinfo järjestää Vaativen puurakenteiden suunnittelu -koulutuksen (Vaapu), joka alkaa marraskuussa 2018 ja päättyy huhtikuussa 2019.

Koulutuksen ilmoittautuminen on auki 18.10-11.11.2018. Opiskelijavalinnat tehdään viikolla 46. Koulutukseen otetaan noin 30 henkilöä ja se järjestetään Vantaalla.

Tutustu koulutuksen aikatauluun, sisältöön ja ilmoittaudu 12.11 mennessä osoitteessa: puuinfo.fi/koulutus/vaapu

Koulutus on tarkoitettu toimessa oleville rakennesuunnittelijoille (diplomi- ja rakennus-insinöörit), joiden on mahdollista täydennyskoulutuksen avulla hakea puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä.

Koulutuksen aiheina ovat puurakennukset, joiden suunnittelu edellyttää valtioneuvoston asetuksen mukaista vaativan luokan pätevyyttä kuten yli 2-kerroksiset asuinpuukerrostalot ja muut suurimittakaavaiset puurakennukset. Koulutuksen sisältö perustuu vuosien 2014, 2015, 2016 ja 2017 koulutuksiin, joiden ohjelmaa ja sisältö on täydennetty ja päivitetty. Koulutuksen sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pääopettajat Tero Lahtela Insinööritoimisto Lahtela Oy:stä ja lehtori Jani Pitkänen XAMK:sta.

Koulutuksesata on mahdollista saada enintään 7,5 opintopistettä. Koulutuksen tavoitteena on, että oppilas hallitsee kunkin aihealueen perusteet syvällisesti, säädökset ja normit laskentamenetelmineen sekä kykenee näiden itsenäiseen käyttöön osana suunnittelutyötä.

Koulutus koostuu teoriaopinnoista kahden päivän moduuleissa ja kotitehtävistä. Kurssi päättyy tenttiin. Opintopisteiden saaminen edellyttää tentin suorittamista hyväksytysti. Koulutukseen kuuluu vapaaehtoinen ja omakustanteinen opintomatka. 

Koulutuksen rahoittavat ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja: 

Hilppa Iittiläinen, puh. 040 940 1300, hilppa.iittilainen@puuinfo.fi