Olet täällä

Vaapu 2016 -koulutus valmistui

Puuinfon järjestämä Vaativien puurakenteiden suunnittelu -koulutusohjelma (Vaapu) 2016 sai siihen osallistuneilta opiskelijoilta hyvän palautteen. Koulutuksen aiheina olivat vaativan luokan puurakenteet ja -rakennukset kuten puukerrostalot ja suuret puurakenteet.

Koulutukseen osallistui 31 rakennesuunnittelijaa 24 eri suunnittelutoimistosta. Koulutuksessa oli 12 lähiopetuspäivää kuudessa eri kahden päivän moduulissa. Koulutuksen aikana vierailtiin myös puutuoteteollisuudessa (kuvassa excursiolla Versowoodin liimapuutehtaalla) ja puukerrostalotyömailla. Tämän lisäksi opiskelijat tekivät vapaa-ajallaan 34 vaativaa kotitehtävää ja tentin. Kotitehtävät koostuivat pääasiassa eritasoisista rakennelaskelmista sekä sanallisista ja piirtotehtävistä. Koulutuksesta myönnettiin maksimissaan 7,5 op.

Vaapu-koulutuksen järjesti Puuinfo Oy ja sen sisällön suunnittelussa olivat mukana pääopettajat Tero Lahtela ja Jani Pitkänen. Lahtelan ja Pitkäsen lisäksi kurssilla oli useita vierailevia luennoitsijoita. Koulutuksen rahoitti Työ- ja elinkeinoministeriö.

Vaativien puurakenteiden suunnittelukoulutus 2016 (Vaapu 2016) oli uusinta vuoden 2015 Vaapu ja vuoden 2014 Tupla-A -koulutuksista, joiden ohjelmaa päivitettiin ja täydennettiin sen kurssilaisilta ja suunnittelutoimistoilta saatujen palautteiden pohjalta. Yhteensä näihin kolmeen koulutukseen on osallistunut 100 henkilöä. Kaikki koulutuksen suorittaneet, jotka ovat antaneet luvan julkaista nimensä löytyvät täältä.

Vaativa koulutus avaa tien vaativien rakenteiden pätevyyteen

Sisällöltään monipuolinen ja vaativa koulutus on FISE:n hyväksymä ja siitä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä haettaessa. Koulutus koostui teoriaopinnoista, niiden käytännön soveltamisesta esimerkkilaskelmin ja tentistä. Tällä hetkellä (huhtikuu 2017) vaativien puurakenteiden suunnittelijoita on 12 ja AA-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelijoita on 28.  

Koulutus oli suunnattu ensisijaisesti rakennesuunnittelijoina toimiville diplomi- ja rakennusinsinööreille, joiden on mahdollista täydennyskoulutuksen avulla hakea puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä. 

Oppi suoraan hyödynnettäväksi suunnittelupöydille

Kurssiin osallistuneilta edellytettiin perustiedot puurakenteiden suunnittelusta ja aikaisempaa kokemusta puurakenteiden suunnittelusta. Koulutuksen tarkoitus oli täydentää puuttuvia puurakenteiden suunnittelun opintoja. Opiskelijalla tuli olla pääsääntöisesti pätevyyteen tarvittavat rakenteiden mekaniikan opinnot.

Koulutuksessa esitettiin kuinka mitoituskaavoja ja normien vaatimuksia sovelletaan käytännön suunnittelutyössä. Tarkoituksena oli, että opit päätyvät suoraan suunnittelupöydille ja koulutusmateriaali toimii oikean suunnittelutyön tukena. 

Vaapu 2017 -koulutus

Koulutus järjestetään vielä kerran syksyllä 2017. Se on toistaiseksi viimeinen Vaapu-koulutus. Koulutukseen otetaan noin 30 opiskelijaa, yli puolet koulutuspaikoista on jo varattu. Ilmoittautuminen syksyn Vaapu-koulutukseen on avoinna osoitteessa: http://www.puuinfo.fi/koulutus/vaapu-2017

 

Lisätietoja:
Hilppa Junnikkala, 040 940 1300, hilppa.junnikkala@puuinfo.fi
Mikko Viljakainen, 040 526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi