Olet täällä

Uudesta suomalaisesta innovaatiosta tuli äänieristettyjen työtilojen globaali markkinajohtaja

Frameryn nopea kasvu perustuu oivallukseen valmistaa siirrettäviä äänieristettyjä työtiloja, ja vanerin innovatiiviseen käyttöön niiden toteuttamisessa. Yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan Samu Hällforsin mukaan idea tuotteesta syntyi yritysten avotoimistojen yleistymisestä ja niissä esiintyvästä äänihäiriöstä.

- Työskentelimme avotoimistossa ja törmäsimme samaan ongelmaan kuin tuhannet muutkin maailmalla eli äänekkäiden puheluiden ja keskustelujen aiheuttamiin häiriöihin. Päätimme tehdä toimistoon siirrettävän, toimistokalusteisiin rinnastettavan, puhelinkopin ja siitä se tarinamme alkoi. Syntyi ennakkoluutoton ja innovatiivinen äänieristetty työtila ja vanerin käyttöön ennakkoluulottomasti perustuva tuote.

Frameryn tarina johti kolmessa vuodessa globaaliksi markkinajohtajaksi. – Lähdimme ratkaisukeskeisesti hakemaan äänieristettyä työtilaa ja tuotetta, jolla tulisi olla alusta alkaen globaali markkina. Kun teimme markkinaselvitystä, emme löytäneet mitään kaupallista verrokkia tai esikuvaa, mikä olisi ollut markkinoilla.

- Äänieristetyt työtilat poistavat työpaikalla melua, vähentävät keskeytyksiä ja kiireen tuntua eli kaikkea niitä tekijöitä, jotka haittaavat työntekoa ja viihtyvyyttä. Monet asiakkaamme ovatkin kertoneet, miten Frameryn neuvottelutilat muuttavat heidän koko työkulttuuriaan, kertoo Hällfors.

Asiakkaiden materiaalitietoisuus kasvaa

Frameryn tie globaaliksi markkinajohtajaksi oli lyhyt mutta vaiherikas. Yritys perustettiin vuonna 2010 ja nykyisen tuoteperheen ensimmäiset versiot tehtiin vuonna 2013. Nyt on tuotannossa 15. sukupolven tuote, kun jokaista mallia on asiakkaiden kanssa kehitetty edelleen. Ensimmäinen prototyyppi perustui MDF-levyyn.

– Nyt teemme tuotteita erittäin materiaalitietoisesti. Luovuimme tuontitavarasta ja huonoista formaldehydia sisältävistä raaka-aineista. Käytämme tuotteiden rungossa laadukasta kotimaista koivuvaneria kaksi-kolme tuhatta tonnia vuodessa.

Hällforsin mukaan maksuhalukkaat ja laatuorientoituneet asiakkaat ovat nykyisin erittäin materiaalitietoisia. - Törmäämme koko ajan kysymyksiin rakentamisen ja tuotteiden ympäristövaikutuksista ja vastuullisuudesta. Tämän päivän toimistot ovat LEED-sertifioituja ja haluamme olla mukana tässä kasvavassa valtavirrassa.

- Haluamme olla globaali edelläkävijä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa toimistokalustealalla. Ympäristöjohtamisjärjestelmämme on sertifioitu kansainvälisen ISO 14001 standardin mukaisesti. Lisäksi olemme selvittäneet grammatasolla, mistä materiaaleista tuotteemme raaka-aineet koostuvat, mistä ne tulevat ja kuka niitä valmistaa. Seuraavaksi haluamme mitata tuotteen hiilijalanjäljen, mikä on meille mielenkiintoista, koska käyttämämme vanerihan sitoo hiiltä.

Asiakkaina globaalit teknologia-alan suuryritykset

Frameryllä on oma 30 henkilön tuotekehitystiimi, joka on tuotteiden suunnittelun, ulkonäön, äänieristykseen ja ilmastointiin liittyvien ratkaisujen takana. Asiakkaiden antama palaute vaikuttaa Hällforsin mukaan keskeisesti uusien tuotteiden kehitystyöhön. – Työtiloissa vaihtuu ilmaa 130 litraa sekunnissa äänettömästi ja niiden täytyy olla ehdottomasti täysin äänettömiä ja kaiuttomia, mikä on asiakkaan luottamuksen ansainnan lähtökohta. Nämä vaatimukset on vaikea saavuttaa, mutta olemme kyenneet sen tekemään.

Vaikka Hällfors ei referensseillä hehkutakaan, tuoteperheen asiakkaiksi mainitaan yhtiön kotisivuilla esimerkiksi Vodafone Microsoft, SAP ja Deloitte. - Voin sanoa vain sen, että jos katsotaan sata maailman suurinta teknologia-alan yritystä, niin aika monta kymmentä prosenttia niistä on asiakkaitamme.

Tuotanto on Tampereella. 90 prosenttia tuotannosta menee vientiin ja jälleenmyyjiä on maailmalla 300. Yhdysvalloissa on oma kymmenen hengen organisaatio, koska puolet viennistä menee sinne. Yhdysvalloissa sijaitsee myös logistiikkakeskus, josta Tampereella vanerilaatikoihin pakatut tuotteet ja elementit laivataan konteissa asiakkaille.

- Asennus perustuu paikallisten asentajien kouluttamiseen. Tuote on vaativa asennettavaksi, koska se on akustinen tuote ja sen ilmastointi on oma suljettu yksikkönsä. Meidän lähtökohtamme on kuitenkin se, että tuotteen on oltava mahdollisimman helppo hankkia ja asentaa asiakkaalle.

Framery teknologisen kehityksen aallonharjalla

Frameryn työtilojen runko on muotoon sahattua vaneria, jonka alihankkijat työstävät asennusvalmiiksi. - Kun neljässä vuodessa kapasiteetti kymmenkertaistui, se oli mahdollista vain alihankintaan perustuvaan skaalautuvaan tuotantotapaan.

- Monelle puualan yritykselle olemme suurin asiakas. Hankimme kaikki tuoteosat työstettyinä ja käsiteltyinä ja kokoamme tuotteen. Me olemme kehittäneet tuotetta ja kasvaneet strategisiksi kumppaneiksi muuttuneiden alihankkijoiden kanssa yhdessä. Meidän ensimmäinen puuosatoimittajamme on nyt suurin alihankkijamme.

Hällfors muistuttaa, että automatisaatio, digitalisaatio ja uudet teknologiat ovat muuttaneet teollista tuotantoa ja tekemistä. - Isoissa erissä tekeminen vähenee ja mennään jatkuvasti kohti palveluvaltaistumista ja yhä erikoistuneempia ratkaisuja. Meidän ratkaisumme on keskittyä täysin uudenlaisten erikoisratkaisujen innovointiin ja toteuttaa se perinteisellä teollisella valmistuksella.

- Tuotteemme ovat jo nyt suomalaisen huonekaluteollisuuden myydyimpiä tuotteita. Olemme ylpeitä upeasta kasvutarinastamme ja olemme varmoja siitä, että tarina jatkuu pitkälle tulevaisuuteen!

Kuvat: Framery Oy


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.