Olet täällä

Työn ohessa oppimisella selkeitä tuloksia

STARK Suomi ja Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys eli SPY ovat järjestäneet yhteistyössä Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n kanssa koulutuksia työntekijöilleen jo yli 20 vuotta. Keväällä julkaistun pro gradu -tutkimuksen mukaan oppisopimusopiskelijoiden matematiikan osaaminen sekä opiskelumotivaatio ovat omaa luokkaansa.

AEL on Suomessa ainoa oppilaitos, joka järjestää tällä hetkellä puupohjaisten tuotteiden myyntiin suuntautunutta perustutkintokoulutusta yhdessä Starkin ja SPY:n kanssa. Puutavarakaupan merkonomi -perustutkintokoulutus antaa hyvän pohjan, jonka jälkeen myyjillä on laaja puutuotetuntemus ja rakennusalan ymmärrys sekä hyvät kyvyt laskea erilaisia matemaattisia laskuja puutavaraliikkeessä.

"Puhun vahvasti sen puolesta, että ihmisiä koulutetaan työn ohessa. Ihmisiä on toki monenlaisia – osa oppii kirjasta tai netistä. Aikuismuotoisessa monimuotoisessa opiskelussa oppi menee kuitenkin heti käytäntöön ja nivoutuu omaan työhön," AEL:n kehitysasiantuntija Markku Rekinen toteaa.

Itä-Suomen yliopistosta aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi valmistunut Ripsa Heiskanen tutki keväällä valmistuneessa pro gradu -tutkimuksessaan [i] puutavarakaupan ammatillisten koulutusten opiskelijoiden matematiikan taitoja ja asenteita. Hän teetätti testin AEL:n järjestämän puutavarakaupan merkonomi -perustutkintokurssin oppisopimusopiskelijoilla, joiden joukossa oli monta starklaista. Tuloksia hän vertasi lukioon tai ammatillisiin opintoihin aikovien yhdeksäsluokkalaisten ja ammattikoulussa jo opiskelevien tuloksiin.Testissä oli erilaisia matemaattisia tehtäviä hintaan, arvonlisäveroon, pinta-alaan sekä metrimääräiseen kulutukseen liittyen sekä iso kulutuslaskelma ja kysymyksiä opiskelumotivaatioon liittyen.

Ilmeni, että oppisopimuksella opiskelevat osasivat matematiikkaa parhaiten ja heillä oli parhain asenne. Tämä osoittaa, kuinka merkittävä mahdollisuus oppisopimuskoulutus on. Siitä ei valitettavasti tiedoteta riittävästi. On hienoa, että koulutuksiin pääsee työnantajan tukemana – työn ohessa omaan alaan liittyvän aiheen opiskeleminen tuottaa selkeästi tuloksia,” Heiskanen kertoo.

Lukioon aikovien opiskelijoiden matematiikan taidot olivat myös hyvät ja asenne motivoitunut, mutta oppisopimusopiskelijat ylsivät tuloksissaan heidänkin ohitseen, heikoimmista peruskoulun matematiikan arvosanoistaan huolimatta. Ammattikoulussa opiskelevien suhtautuminen ja taidot olivat matalammalla tasolla. Suurin kysymys Heiskasen mukaan on oppisopimuksella opiskelevien isoin halu kehittyä – omaan alaan liittyviä laskuja halutaan oppia, koska taidot nähdään työssä tarpeellisina.

”Uskon, että oppisopimusopiskelijat pitävät laskujen taitamista tärkeänä, koska he tulevat tarvitsemaan niitä työarjessaan – esimerkiksi Starkin tiskillä ei riitä viivakoodin lukeminen, vaan myyjän pitää mm. osata laskea kuinka monta pakettia listaa tarvitaan, jos yhteensä listaa tarvitaan 130 metriä,” Heiskanen toteaa.

Tarjolla monipuolista koulutusta omaan työhön sopien

AEL järjestää sekä perustutkintokoulutuksia vasta alalle tulleille että ammattitutkintokoulutuksia jatkokoulutuksina. Koulutus valitaan työnkuvan ja tarpeiden mukaisesti – myyjälle myynnillinen koulutus, varastotyöntekijälle varastologiikan koulutus tai ryhmänvetäjäksi tähtääville tiiminvetäjille lähiesimiehen ammattitutkinto. AEL on järjestänyt Starkin kanssa yhteistyössä myös Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto -koulutuksia sekä Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto-koulutuksia eli JET-koulutuksia.

”Olen työskennellyt Starkin koulutusten parissa jo vuosia. Palkitsevinta on se, kun pääsen näkemään ammattilaisten kehityspolkuja. Noutomyyjänä aloittanut ja meiltä perustutkinnon hankkinut henkilö on saattanut siirtyä myymälän myyntiin tai yritysmyyntiin ja hallitsemaan isoja asiakkuuksia. Osa on taas edennyt esimiesuralla tai yksikönpäälliköksi,” Rekinen kertoo.

Koulutuksia kehitetään SPY:n koulutustoimikunnassa, johon kuuluvat AEL:n Markku Rekisen lisäksi Starkin Riikka Tarkiainen, PuumerkinTarja Turunen sekä SPY:n Kirsi Pellinen.

”Haluamme tarjota ammattilaisille mahdollisuuden oppia uutta ja kehittää itseään. On hienoa, että työntekijämme ovat motivoituneita oppimaan uutta. Mm. tämän ansiosta myymälöissämme on asiantuntevaa henkilökuntaa,” Starkin henkilöstöjohtaja Riikka Tarkiainen toteaa.


[i] Heiskanen, Ripsa (2019) Ammatillisissa koulutuksissa opiskelevien matemaattiset taidot ja asenteet suhteessa työelämän vaatimuksiin – lähtökohtana puutavarakauppa. Pro gradu -tutkielma. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta / Fysiikan ja matematiikan laitos. Itä-Suomen yliopisto.