Olet täällä

Tutkitusti turvallista ja hiljaista asumista puukerrostalossa

Puukerrostalorakentamisen keskusteluissa nousevat edelleen usein esiin paloturvallisuus sekä äänieritykseen liittyvät seikat. Vantaan Kivistöön rakennettavaan puukerrostaloon asennetaan asuntokohtaiset korkeapainevesisumuun perustuvat sprinklerit. Vesisumu sammuttaa mahdollisen palon tehokkaasti, eikä aiheuta veden valumista kerrosten läpi. Puukerrostalon äänitekniset ratkaisut on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Aiempien asukastyytyväisyystutkimusten perusteella talojen asukkailta on tullut myönteistä palautetta kotien hiljaisesta äänimaailmasta.

Vantaan asuntomessuille valmistuva PuuMera-kerrostalo on järjestyksessä toinen puukerrostalokohde, johon maailman suurin vesisumusammutusteknologian toimittaja Marioff Corporation Oy suunnittelee ja toteuttaa puukerrostaloissa edellytettävän palosammutusjärjestelmän.

PuuMerassa ratkaisu toteutetaan Marioffin kehittämillä ympäristöystävällisillä HI-FOG®-vesisumusprinklereillä, jotka palon sattuessa hajottavat veden hienojakoiseksi sumuksi. Pienet pisarat kykenevät tukahduttamaan palon huomattavasti pienemmällä vesimäärällä perinteisiin järjestelmiin verrattuna.

”Vesisumu sekä siinä tarvittavat pienet putket ja huomaamattomat suuttimet soveltuvat joustavan asennustavan ja pienen vesimäärän vuoksi hyvin puukerrostalokohteiden suojaamiseen”, liiketoimintajohtaja Jaakko Kääriäinen Marioffilta kertoo. ”Vesisumu on lisäksi vaaraton ihmisille ja laitteille. Sen ansiosta vesi- ja savuvahingot jäävät vähäisiksi.”

Sprinklaus estää kokemusten mukaan lähes kaikki palokuolemat ja loukkaantumiset asuntopaloissa. Toistaiseksi automaattinen sammutusjärjestelmä on pakollinen Suomessa ainoastaan puukerrostaloissa.

Asukkailta myönteistä palautetta kodin hyvästä akustiikasta

Äänen kulku puukerrostalon rakenteissa voisi muodostua ongelmaksi, ellei asiaan puututtaisi jo suunnitteluvaiheessa. Puukerrostalojen ääneneristävyyteen liittyvät haasteet osataan ratkaista Suomessa hyvin. Myös talojen asukkailta on tullut myönteistä palautetta kotien hiljaisesta äänimaailmasta.

”Puukerrostalojen rakennejärjestelmää on kehitetty pitkään, joten perusjärjestelmä on tuttu ja tutkittu”, vakuuttaa 1990-luvulta puukerrostalojen akustiikkaa suunnitellut ja myös puurakenteiden suunnittelijoita kouluttava Heikki Helimäki. ”Esimerkiksi seinien liitospinnoissa käytetään erityisiä tärinäneristykseen tarkoitettuja materiaaleja, kuten Sylomer- ja Sylodyn -tuotteita.”

Helimäki Akustikot on johtavia toimistoja alallaan ja vastaa myös Vantaan asuntomessuille valmistuvan PuuMera-kerrostalon äänitekniikkaan liittyvästä suunnittelusta.

”PuuMera poikkeaa muista perinteisemmistä puukerrostalorakenteista välipohjan osalta. Perinteisesti puukerrostaloissa on kolminkertainen rakenne välipohjissa. PuuMeran erikoisuus on välipohjan kaksinkertainen rakenne.”

Taustalla on pitkäaikainen kehitystyö eri rakenneratkaisuja valmistavien toimijoiden kanssa. Toimiston asiantuntijat ovat aikanaan tutkineet rakenteiden ilma- ja askeläänien eristävyyttä pitkillä koesarjoilla erilaisissa koerakentamiskohteissa.

”Jokaiseen kohteeseen on tehtävä mitoitus erikseen, sillä plaanit ja muut yksityiskohdat vaihtelevat. Suurin työmäärä kohdistuu suunnitteluvaiheeseen. Työmaalla käydään tarpeen mukaan tarkastuskäynneillä ja lopuksi tehdään tarkistusmittaukset”, Helimäki kuvailee.

Lisätietoja:

www.puumera.fi

Rakennusliike Reponen Oy
Mika Airaksela, toimitusjohtaja, p. 0500 703 113, mika.airaksela@rklreponen.com      

Marioff Corporation Oy
Jaakko Kääriäinen, liiketoimintajohtaja, p. 040 3540 485, jaakko.kaariainen@marioff.fi

Helimäki Akustikot
Heikki Helimäki, toimitusjohtaja, p. 020 7118 591, heikki.helimaki@helimaki.fi