Olet täällä

Turvallisuus globaalin puurakentamisen veturina

Kestävän kehityksen mukainen rakentaminen, turvallisuus ja energiatehokkuus ovat globaalin puurakentamisen päätrendejä. Puurakentamisen WTCE- maailmankonferenssiin Uudessa Seelannissa osallistunut professori Matti Kairi katsoo Suomen olevan vahvasti puurakentamisen maailmankartalla." Kun Aasiassa ja Tyynenmeren alueella keskitytään rakentamaan tsunameja ja maanjäristyksiä kestäviä turvallisia puurakenteita, me voisimme keskittyä energiatehokkuuteen ja taloteknisten ratkaisujen integrointiin puurakentamisessa", ehdottaa Kairi. "Tässä voisimme tehdä yhteistyötä Suomessa, jonka tavoitteena on luoda vientiin soveltuvia puurakentamisen tuotteita. Me olemme jo nyt maailmanlaajuisesti eturivissä taloteknisissä ratkaisuissa ja niiden kehittämisessä."

Kairi ihmettelee Suomessa käytävää epäilevää keskustelua puurakentamisen turvallisuudesta, kun maanjäristys- ja tsunamialueilla rakennetaan nimenomaan puusta sen turvallisuuden ansiosta. "Puurakentaminen on osoittautunut joustavan liitostekniikkansa ansiosta ylivoimaiseksi materiaaliksi tsunamien ja maanjäristysten kaltaisten aiheuttamien luonnontuhojen jällenrakentamisessa", sanoo Kairi. "Myös yhteistyötä muiden materiaalien kesken tehdään luontevasti etsittäessä kestävän rakentamisen ratkaisuja. Käytettäessä puuta ja betonia liittorakenteena saadaan ääni- ja paloturvallisuusasioita paremmin hallintaan. Betoniteollisuuden kannattaisi tarttua tällaiseen yhteistyömahdollisuuteen Suomessakin", korostaa Kairi. 

Uudessa Seelannissa rakennetaan maanjäristyksessä vuonna 2011 täysin tuhoutunut Christchurchin kaupunki uudelleen, etupäässä puurakenteisena. Uuden Seelannin hallituksen teollisuus- ja metsäministeri Nathan Guy arvioi, että kaupungin jälleenrakentaminen merkitsee noin 15 tuhannen uuden rakennuksen rakentamista." Tämä on maan historian suurin rakennushanke. Tavoitteenamme on rakentaa kestävän kehityksen kannalta maailman johtava, moderni, kestävä ja asukasystävällinen kaupunki. Tämä on valtava mahdollisuus metsäteollisuudelle, insinööreille, arkkitehdeille ja puuosateollisuudelle. Haluan korostaa puutuoteteollisuudelle, että älkää menettäkö tätä kultaista mahdollisuutta. Nyt tarvitaan maanjäristyksen kestävää teollisen puurakentamisen rakennusteknologian tuotteistamista ja kaupallistamista ja kestävän kehityksen mukaisia puurakennuksia."

Guy kehuu tehtyä puurakentamisen tutkimus- ja kehitystyötä, joka osoittaa puurakenteiden kestävän hyvin maanjäristyksen ja tsunamien kaltaisten luonnonkatastrofien aiheuttamia poikkeuksellisia kuormia. "Tarvitsemme tämänkaltaista tutkimustyötä ja sen seurauksena syntyneitä uusia rakentamisen innovaatioita jälleenrakentamiseen. Teollinen puurakenteiden esivalmistus ja siinä hyödynnettävä digitaalinen teknologia ovat keskeisiä asioita kestävän puurakentamisen kehitystyön tuotteistamisessa ja olemme valitettavasti näissä asioissa jäljessä muista maista", sanoo ministeri Guy. Ministeri uskoo puurakentamisen kasvun lisäävän myös maassa tapahtuvaa raakapuun jatkojalostusta, kun tällä hetkellä puolet hakkuista menee jalostamattomana vientiin.

Puurakennusten turvallisuus osa puurakentamisen kilpailukykyä

Tyynenmeren aluetta leimaavat hyökyaallot ja sen vuoksi siellä rakentamisen ratkaisuilla haetaan ensisijassa turvallisuutta kestämään hyökyaaltojen ja maanjäristyksen aiheuttamia edestakaisia kuormitusiskuja vastaan. "Kun rakentamisen energiatehokkuus ja ympäristökysymykset ovat nyt vahvasti esillä Euroopassa ja pohjoismaissa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella kehitetään erityisesti puurakenteiden liitostekniikkaa kestämään maanjäristyksiä", sanoo professori Matti Kairi Aalto-yliopistosta. "Tekniikka perustuu alhaalta ylös asti ulottuvien pilareiden tai levyjen väliin rakennettujen kerrosten käyttöön. Niiden väliset liitokset toimivat sitkeästi ja ne myötäilevät maanjäristyksen kaltaisissa luonnonkatastrofeissa niin, että itse liitokset eivät vaurioidu, vaikka koko rakennus huojuisi." Kairi ihmetteleekin Suomessa käytävää epäilevää keskustelua puurakentamisen turvallisuudesta, kun maanjäristys- ja tsunamialueilla rakennetaan nimenomaan puusta sen turvallisuuden ansiosta.

Kairin mukaan kaikkialla tehdään valtavasti työtä kestävän rakentamisen edistämiseksi koko maailmassa. "Puurakentajat tekevät teräs- ja betoniteollisuuden kanssa yhteistyötä, jotta löydetään ympäristön kannalta mahdollisimman tehokkaita rakentamisen ratkaisuja. Materiaalien välinen kilpailu ja taistelu ovat turhaa, sen sijaan tehdään yhteistyötä, koska kaikilla materiaaleilla on vahvuutensa. Käytettäessä puuta ja betonia liittorakenteena saadaan ääni- ja paloturvallisuusasioita paremmin hallintaan. Betoniteollisuuden kannattaisi tällaiseen yhteistyömahdollisuuteen tarttua Suomessakin." 

Kairi arvioi, että kun rakentamisen päästö- ja ilmastokysymykset ovat olleet esillä Tyynenmeren maissa jo 15 vuotta, tässä asiassa ollaan pidemmällä kuin eurooppalaisessa keskustelussa. "Rakentamisen materiaalien kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kun tosiasioista kaikki ovat samaa mieltä, niin rakentamisessa haetaan kokonaisuuden kannalta parhaita ratkaisuja, joissa mukana ovat kaikki materiaalit."

Käytännön sovelluksia tutkimustyöhön

Kairin mukaan maailmalla on alkanut kilpailu maailman korkeimmasta puurakennuksesta. "Sillä haetaan luotettavuutta ja uskottavuutta puurakentamiseen. Tämä on seurausta liitostekniikan kehittymisestä, joka on tällä hetkellä yliopistoissa ylivoimaisesti tutkituin rakentamisen osa-alue", kertoo Kairi. "Tavoitteena on, että Aalto-yliopisto pääsisi mukaan tähän yhteistyöhön esimerkiksi Muchenin yliopiston kautta, jonka kanssa muutenkin jo teemme tutkimusyhteistyötä. "

"Kun meillä on valmiiksi vahva tutkimus- ja opetussektori, me voisimme oppia hakemaan enemmän käytännön sovelluksia tutkimustyön yhteyteen. Voimme sortua näpräämään liikaa teorioiden kanssa, kun tutkimukseen pitäisi liittää suoraan käytännön sovelluksia, jotka edistävät tutkimuksen lisäksi puurakentamisen ratkaisuja", muistuttaa Kairi.

Amerikkalainen arkkitehti Michael Green mainitsee korkeiden puurakennusten rakentamisen kannalta kolme tärkeintä ja teknisintä tuotetta, joiden kehittäminen on maailmanlaajuisesti tärkeää. Nämä rakentamisen tuotteet ovat CLT (cross laminated timber), LSL (laminated structural lumber) ja LVL (laminated veneer lumber). Näiden tuotanto on maailmanlaajuisesti vahvassa kasvussa ja se näkyy puurakentamisen yleistymisenä kaikkialla myös julkisessa rakentamisessa.

"Nyt on esillä vahvasti myös rakentamisen materiaalit erityisesti niiden elinkaaren aikaisen kestävyyden kannalta. Saksassa varsinkin pohditaan, mitä rakennuksille tapahtuu, kun ne ovat elinkaarensa päässä ja miten rakennusten elinkaari voidaan nostaa keskimäärin sataan vuoteen", arvioi Kairi.

Suomella mahdollisuuksia talotekniikan integroinnissa puurakentamisessa

Suomi on Kairin arvion mukaan vahvasti puurakentamisen maailmankartalla." Kun muualla keskitytään rakentamaan tsunameja ja maanjäristyksiä kestäviä puurakenteita, me voisimme keskittyä energiatehokkuuteen ja taloteknisten ratkaisujen integrointiin puurakentamisessa", sanoo Kairi. "Tässä voisimme tehdä bencmarkkausta Suomessa, jonka tavoitteena on luoda vientiin soveltuvia puurakentamisen tuotteita. Me olemme jo nyt maailmanlaajuisesti eturivissä taloteknisissä ratkaisuissa ja niiden kehittämisessä."

Kairi muistuttaa, että Suomessa on useita talo- ja laitetekniikan valmistajia ja toimittajia, jotka ovat jo nyt vientimarkkinoilla. "Vientiä voidaan merkittävästi vahvistaa rakentamalla yhteistyötä ja kumppanuuksia rakennusosatoimittajien kanssa. Me voisimme olla tässä ykkösiä maailmassa, kun integroimme talotekniikan hyvin elementteihin ja puurakentamiseen. Tähän liittyy digitaalisuuden yhdistäminen puurakentamiseen. Puurakentaminen on mitä suurimassa määrin high-techiä, mihin muut materiaalit eivät pysty lähimainkaan." Kairi viittaa elinkeinoministeri Jyri Häkämieheen, joka arvioi Puuinfon haastattelussa (5.7.2012), että "sellaiselle tulevaisuuden rakentamisen konseptille, jossa alhaisen hiilijalanjäljen omaava puu voidaan yhdistää energiatehokkaaseen, digitaalisuutta hyödyntävään älykkääseen rakentamiseen, on luotavissa kaupalliset edellytykset."

Kairi visioi, että tulevaisuudessa talotekniset ratkaisut tulevat olemaan modulaarisia, helposti vaihdettavia ja huollettavia. "Nyt talotekniikka on asennettu piiloon ja sitä on hankala huoltaa ja vaihtaa. Puurakentaminen on moduulirakentamista, jolloin talotekniikan moduuleiden yhdistäminen siihen on luontevaa. Tulevaisuudessa digitaalisuuteen perustuva, älykäs talotekniikka on voitava päivittää 10 – 15 vuoden välein."

Kestävän kehityksen rakentaminen, turvallisuus ja energiatehokkuus ovat globaalin puurakentamisen päätrendejä. Ajankohtainen energiatehokkuuden parantaminen on yksi kehityskohde, joka on esillä kaikkialla. "Meidän suomalaisten on hyvä muistaa, että kuuman ilman viilentäminen vaatii enemmän energiaa kuin kylmän ilman lämmittäminen", muistuttaa Kairi.

Puurakentamisen maailmankonferenssi

Wood Conference on Timber Engineering (WCTE) on sarja maailmanlaajuisia puurakentamisen konferensseja siten, että se vuorottelee Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Pacificin alueilla. Ensimmäinen konferenssipaikka oli Seattle (1988) ja sen jälkeen Tokyo (1990), London (1991), New Orleans (1996), Montreux (1998), Whistler (2000), Shah Alam (2002), Lahti (2004), Portland (2006) and Miyazaki (2008) ja Riva del Garda (2010). Tänä vuonna konferenssi pidettiin 15.-19.7  Uuden Seelannin Aucklandissa, jonne osallistui noin 550 edustajaa 36 maasta. Seuraava maailmankonferenssi järjestetään Kanadan Quebeckissä vuonna 2014.

 

Puuinfon artikkelipalvelu/ Markku Laukkanen

 

Lisätietoja: Matti Kairi, 050 5987273, matti.kairi@aalto.fi