Olet täällä

Toimenpidesuosituksia kunnille rakentamisen ohjaamiseksi nykyistä kestävämpään ja ilmastoystävällisempään suuntaan

VTT:n toteuttamassa Omistajuus kestävässä rakentamisessa eli OKRA -tutkimushankkeessa tehtiin mm. ehdotus siitä, miten hanketavoitteet on perusteltua asettaa erityisesti kestävän rakentamisen näkökulmasta. Samoin osoitettiin, miten kunnat voivat laatia erityisesti energiatehokkuuden toimintaohjelmia. Olennaisimpana ohjaustoimena on realististen mutta tavoitteellisten hanketavoitteiden asettaminen siten, että niiden saavuttaminen on todennettavissa.

Lue koko tiedote VTT:n sivuilta ja tutustu raporttiin.


Tutustu myös Puuinfon aineistoon, ks: Ympäristö- ja resurssitehokkuus sekä liitteenä oleviin julkaisuihin.