Olet täällä

Tiekartta rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen vähentämiseksi valmisteilla

Ympäristöministeriö on ryhtynyt laatimaan tiekarttaa rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjälki otetaan huomioon rakentamisen säädöksissä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan muun muassa, että tiekartta laaditaan yhdessä toimialan kanssa ja se valmistuu kesällä 2017. Tiekartassa määritellään tarvittavat toimet mm. osaamisen, työkalujen ja järjestelmien, rakennustuotteita koskevan tiedon ja ohjausvälineiden kehittämiseksi ennen varsinaisen säädösohjauksen käyttöönottoa.

Osassa Euroopan maita tätä työtä on jo käynnistetty. Esimerkiksi Hollanti, Belgia ja Ranska edellyttävät tietyissä rakennushankkeissa elinkaariarviointia tai rakennustuotteiden ympäristöselosteita. Ympäristöministeriö on seurannut tätä kehitystä jo vuosia ja etenee nyt muissa maissa kehitettyjä käytäntöjä hyödyntäen. Osallistuminen Euroopan komission rakennusten ympäristöarviointia koskevaan kehitystyöhön on oleellinen osa tätä prosessia.

Julkiset rakennushankkeet hiilijalanjälkilaskennan esimerkeiksi

Ympäristöministeriö laatii ohjeet julkisten rakennushankkeiden ympäristövaatimuksista. Ohjeilla tasoitetaan tietä vähähiilisyydelle julkisessa rakentamisessa ja korjaamisessa. Ohjeet valmistuvat kesällä 2017. Myös julkisille puurakennushankkeille luodaan yhtenäiset hankintaohjeet.

Lue tiedote kokonaisuudessaan ministeriön sivuilta.