Olet täällä

Tavoitteena rakennuskustannusten puolittaminen ja puurakentamisen paalupaikka Pohjois-Euroopassa

Suomen teollistuneimmassa kunnassa Pyhännällä kolme vuotta sitten puuelementtitoimitukset aloittaneen Lapwall Oy:n tavoitteet ovat kovat. - Meidän tavoitteemme on puolittaa rakentamisen kustannukset ja aika sekä olla ykkönen puurakentamisessa Pohjois-Euroopassa, sanoo Lapwall Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen empimättä.

-Me rakennamme jo nyt merkittävästi halvemmalla kuin betoniteollisuus. Tontin ja maanrakennustöiden hintaan emme tietenkään voi vaikuttaa, mutta rakentamisen osalta haluamme olla muuttamassa suomalaista rakentamista ja tarjota ihmisille aidosti kohtuuhintaista rakentamista. Pystymme nyt rakentamaan asuntoja 1400 euron neliöhinnalla.

Näkyvällä markkinointi- ja mainoskampanjalla aloittanut yhtiö etsii yhteistyökumppaneita tontinomistajista, sijoittajista ja rakennusliikkeistä. – Etsimme uudenlaisia toimijoita, jotka ymmärtävät tämän uuden toimintatavan idean ja joilla ei ole valmiiksi ennakkoluuloja. Me tarjoamme nopeasti kasvavan tarinan ja hyvän kannattavuuden. Onneksi asuntorahoitusta harjoittavilla eläkeyhtiöillä on valmiutta uudenlaiseenkin sijoitustoimintaan, sanoo Pekkarinen.

Rakentamisen rakenteiden muututtava

Ensimmäisten kolmen vuoden ajan yhtiö on toimittanut elementtejä useisiin pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Suomessa sijaitseviin pienkerrostaloihin, vienyt elementtejä Ruotsiin, Norjaan ja Saksaan aluerakennus- ja kerrostalokohteisiin. Lisäksi yhtiö on merkittävä toimittaja päivä- ja hoivakotien sekä teollisuushallien rakentamisessa. Yhtiön liikevaihto kasvaa tänä vuonna 20 miljoonaan euroon, josta viidennes tulee viennistä.

Yhtiön nopea läpimurto puurakentamisen markkinaan tapahtui Pekkarisen mukaan siten että teollisessa elementtituotannossa nähtiin liiketoimintamahdollisuus. – Me toimme puurakenteisena aidon vaihtoehdon betonielementeille. Tuotepalvelukokonaisuus on aivan ratkaisevaa ja siinä olemme onnistuneet.

Pekkarinen haluaa rakentamisen markkinaan selvän rajapinnan, joka tarkoittaa myös vastuiden selkeää rajaamista. – Me aloitamme hankkeen toteuttamisen asiakkaan kanssa tontilla, teemme arkkitehdin kanssa ehdotuksen ja kustannusarvion. Meillä on valmis ohjelmistoalusta, mikä mahdollistaa kustannusarvion ja aikataulun esittämisen asiakkaalle välittömästi.

Pekkarinen haluaa uudistaa rakentamisen rakenteita, jotta Suomessakin saataisiin tarjolle nykyistä edullisempia asuntoja. – Läpimurto ei tule tapahtumaan suurten rakennusliikkeiden toimesta, koska ne ovat tottuneet tekemään töitä vanhalla tavalla. Niillä on vuosikymmenien aikana kertynyttä kokemusta betonirakentamisesta, mutta harvalla on kykyä, halua tai osaamista tehdä jotain uutta.

-Uuteen liitetään aina riskit, joita rakennus- tai projektipäällikkö ei halua ottaa. On helppo pidättäytyä siinä, minkä osaa ja tehdä siten kun on aina ennenkin tehty, kuvailee Pekkarinen.

Pekkarinen teki kattavan puurakentamisen markkinaselvityksen Pohjois-Euroopassa ja päätyi liiketoimintakonseptiin, johon kuuluu suunnittelu, valmistus ja asennus. – Markkinassa on valtava potentiaali, jonka varaan teimme investointipäätöksen. - Markkinassa voimme menestyä siten, että teemme elementtitoimitukset asiakkaalle helpoksi ja nopeaksi. Siksi valmistamme elementtejä vain itse asennettuina.

Kasvun esteenä suunnitteluosaamisen vähäisyys

Yhtiön nopean kasvun ja tehokkaan tuotannon takana on pitkälle viety automaatio ja tuotantoa ohjaava suunnitteluohjelmisto. - Hankimme huippunopeat koneet Saksasta ohjelmistoineen, koska halusimme ottaa automaation täysimittaisesti käyttöön ja integroida tuotannon siten, että suunnittelu ohjaa tuotantoa, kuvailee Pekkarinen.

Kapasiteetin nopean kasvattamisen esteeksi Pekkarinen toteaa vaativien puurakentamisen kohteiden suunnitteluosaamisen vähäisyyden. Kolmen A:n pätevyyteen johtava täydennyskoulutus tulee tarpeeseen. – Tästä on tullut kasvun pullonkaula jo nyt. Olemme törmänneet rakennesuunnittelijoihin, jotka ovat olleet alalla vuosikymmeniä, mutta eivät ole päivittäneet osaamistaan tämän päivän teollisen puurakentamisen tarpeisiin.

Koulutus ei tuota Pekkarisen mielestä tällä hetkellä teollisuuden tarpeisiin sopivia työntekijöitä - Rakennesuunnitteluun on vaikea löytää väkeä, kun puurakentamisen elementointia ei opeteta. Ammattikoulutkin opettavat edelleen pitkän tavaran puurakentamista, joka tulee kuihtumaan teollisen valmistuksen tieltä.

Lappwall Oy kouluttaa itse omaa henkilöstöään tehdastyöstä asennukseen. Pekkarinen haluaisi Suomeen saksalaismallisen kisälli-mestarikoulutuksen, jossa opiskellaan ja tehdään käytännön töitä samanaikaisesti. - Olemme nähneet, että jos ei ole elementin asentamisen osaamista, se osaamattomuus tulee meidän piikkiin. Siksi haluamme tehdä sen etupäässä itse, koska se vaatii erityisosaamista. Oman asennusryhmän ennätys on 48 elementtiä päivässä.

Tehokkuus ja kilpailuetu automaatiosta

Pekkarinen muistuttaa rakennusmarkkinoiden kasvuvauhdin olevan seuraavan kahden vuosikymmenen aikana erittäin vahvaa, kun arviolta puoli miljoonaa ihmistä muuttaa maalta kirkonkyliin ja maakunnista pääkaupunkiseudulle. - Perinteisin keinoin toteutettuna rakennusala ei kykene vastaamaan tähän haasteeseen ja kasvuun. Avainasiana valtavan asuntokannan toteuttamisessa on rakennuskustannusten merkittävä lasku.

Puurakentamisen kilpailukyvyn keskeisiä kilpailutekijöitä ovat Pekkarisen mukaan keveys ja nopeus, jolla säästetään merkittävästi kokonaiskustannuksissa. – Meidän kuivarakentamiseen perustuva talo on jo muuttokunnossa, kun betonitaloa aletaan vasta kuivatella. Puurakentaminen on merkittävästi betonirakentamista halvempaa ja nopeampaa. Siinä ei ole betonirakentamisen sisäilmaongelmia ja sen käyttöikä ekologisena uusiutuvana materiaalina on moninkertainen, huomauttaa Pekkarinen.

Lappwall Oy hakee tuotantoonsa mallia autoteollisuudesta. – Tavoitteemme on tuoda teollinen tuotanto täysimääräisesti rakentamiseen. Tehokkuus ja kilpailuetu tulevat teollisesta tuotannosta, joka ei mahdollista joka elementin räätälöintiä.

Suurimpina puurakentamisen esteinä Pekkarinen pitää osaamisen puutetta ja asenteita. – Kilpailevat materiaalit tekevät töitä puurakentamista vastaan. Yritetään luoda mielikuvaa puukerrostalojen turvattomuudesta, heikosta äänieristyksestä tai pitkäaikaishuollon ongelmista, vaikka tosiasiat osoittavat muuta.

Pekkarinen toivoo hallituksen uudistavan rakentamisen määräyksiä siten, että kerrostalojen sprinklauspakko ulotetaan kaikkeen rakentamiseen, jotta betonitalotkin saataisiin paloturvallisiksi. Julkisen sektorin kuntien ja valtion tulisi Pekkarisen mielestä edistää kaavoituksella puurakentamista. – Näin tulisi tehdä siltä osin kuin puuta voi käyttää päiväkotien, hoivarakennusten ja koulujen rakentamisessa. Julkinen puoli on niin vahva tilaaja, että sen seurauksena syntyy kasvavaa markkinaa ja osaamista, mikä mahdollistaa viennin.

Puurakentamisen vientiä Pekkarinen pitää mahdollisena ja kannattavana kuljetuskustannuksista huolimatta.– Kannattavuus tulee siitä, että tuomme digitalisaation, automaation ja teollisen internetin mahdollisuudet rakentamiseen, jossa ei tällä alalla ole tapahtunut juuri mitään kehitystä.

- Nyt kun edessä on iso muutos, tarvitaan täysin toinen ajattelutapa muuttamaan markkinaa ja toimintatapoja. Puurakentamisella on valtava markkina, jossa on monille toimijoille tilaa, uskoo Pekkarinen.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Jarmo Pekkarinen, 040 532 5694, jarmo.pekkarinen@lapwall.fi