Olet täällä

Tavanomaisesta kouluhankkeesta suunnannäyttäjäksi

Kun alt Arkkitehdit Oy pääsi hankkeen suunnittelijaksi, olivat suunnittelijat siinä uskossa, että Tuupalan uudesta koulusta tulee tavanomainen rakennushanke. Arkkitehti Antti Karsikas kertoi Tuupalan puukoulun harjannostajaistilaisuudessa perjantaina 12. toukokuuta, kuinka melko pian kävi selväksi, että Kuhmossa on uskallusta ja tahtoa tehdä asioita toisin.

– Päätös nykyaikaisesta massiivipuurakenteisesta CLT-koulusta ei tietenkään ollut helppo millekään osapuolelle. Kun tehdään asioita uudella tavalla, on vaikea ennakoida aikataulun, kustannusten ja muiden seikkojen pitävyyttä. Siksi on todella hienoa, että päättäjillä oli uskallusta ryhtyä Suomen ensimmäisen CLT-koulun rakentamiseen, Antti Karsikas kehui Kuhmon päättäjiä.

Juuri näin julkisen vallan pitääkin hänen mielestään toimia: edistää hyviä ja tarkoituksenmukaisia käytäntöjä, vaikka sitten pienellä riskillä.

– Toki täytyy jo harjannostajaisvaiheessa kiittää myös kaikkia suunnittelijoita ja rakentajia siitä, että haaste on otettu vastaan ja näillä näkymin lopputuloskin on erinomainen, arkkitehti Antti Karsikas vielä totesi puheenvuorossaan.                                     

Uusi rakenneratkaisu herättää kiinnostusta

Kuhmon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anneli Kinnunen huomautti harjannostajaistilaisuudessa siitä, kuinka Kuhmon puukoulun rakentaminen on herättänyt laajaa kiinnostusta monilla tahoilla.

– Jo tähän mennessä vierailijoita on käynyt lähes 600 ja lisää on tulossa. Mikä onkaan kävijämäärä, kun koulu on valmis, kysyi Kinnunen tilaisuuteen osallistuneilta rakentajilta ja muilta osanottajilta.

Uusi 11,9 miljoonan euron rakennushanke on tuonut työtä paikkakunnalle. Tyytyväinen valtuuston puheenjohtaja oli siihen, että pääurakoitsija Rakennusliike Kuoma Oy on käyttänyt paljon kuhmolaista työvoimaa ja rakennusmateriaalit: CLT-massiivipuulevyt, sahatavarat, maansiirtotyöt ja monet muut alihankinnat ovat pitkälle suuntautuneet paikallisille yrittäjille. Myös rakentaminen on pysynyt hyvin aikataulussa.

Anneli Kinnunen kertoi myös huomanneensa, kuinka rakentamisessa on tarvittu monenlaista osaamista ja jälki on laadukasta.

– En voi olla sanomatta, että vieraillessani täällä rakennustyömaalla olen aina ihaillut kuinka siistiä ja järjestelmällistä työskentely on ollut. Yhteistyön sujuvuus eri toimijoiden välillä on ollut silmiä hivelevää. On tarvittu ja tarvitaan hyvää yhteistyötä. Siitä suuret kiitokset teille kaikille toimijoille!

Uudet ratkaisut pitäneet rakentajat virkeinä

Massiiviset puurakenteet pysty- ja vaakasuunnan kantavina rakenteina ovat pitäneet Tuupalan puukoulun rakentajat virkeinä. Pääurakoitsijan eli Rakennusliike Kuoma Oy:n toimitusjohtaja Rauno Manninen kertoi, että uudentyyppiset rakenteet ovat vaatineet sen, että toteuttamista on jouduttu miettimään tavanomaista enemmän tilaajan ja rakentajan välisissä neuvotteluissa.

– Asiat ovat kuitenkin ratkenneet mallikkaasti. Tästä erikoiskiitos kuuluu rakennuttajaorganisaatiolle ja erityisesti hankevastaava Markku Pääkköselle, painotti Manninen.

Kiitosta hän antoi työntekijöille ja työmaan vastaavalle mestarille Mauri Pulkkiselle, joiden työn tasoon harjannostajaisjuhlaan osallistuneet saivat ihailla tutustumiskierroksen aikana.

– Työmaa on aina vastaavan mestarin näköinen, totesi toimitusjohtaja Rauno Manninen ja kertoi työn jäljestä saaduista kiitoksista.

Työntekijöiden luottamusmies Jarmo Tolonen sanoi olleensa uransa aikana eri rakennuskohteissa Suomessa ja ulkomailla. Tuupalan puukoulun rakentaminen on hänen mielestään ollut haastava, mutta haasteista on selvitty.

– Meidän työntekijöiden tavoitteena on saada valmiiksi mahdollisimman hyvä koulu lapsille, vakuutti Tolonen. Tähän häntä itseään kannustaa myös se, että oma tytär lapsineen on muuttanut Kuhmoon.

–  Pian tyttären tytärkin lähtee koulutielle ja aloittaa sen uudessa Tuupalan puukoulussa. Se motivoi mahdollisimman hyvään työhön, vakuutti Tolonen.

Harjannostajaispäivä oli yhdelle rakentajista merkittävä. Matti Moilaselle perjantai oli viimeinen työpäivä ennen eläkkeelle siirtymistä. Syystä hän saikin koko juhlaväeltä onnittelut ja raikuvat aplodit.

Vihreätä rahoitusta biotalouden ehdoin

– Kuntarahoitus Oyj:n rahoituspäällikkö Daniel Erikssonin mielestä Kuhmon Tuupalan puukoulun harjannostajaiset on tärkeä päivä, niin Kuhmolle kuin suomalaiselle edistykselliselle puurakentamiselle. Samaan aikaan se on myös tärkeä päivä myös Kuntarahoitukselle, joka toimii mahtavan Vihreän rakennushankkeen rahoittajana.

Eriksson kertoi, että Kuntarahoitus on runsaan vuoden ajan tarjonnut Vihreätä rahoitusta muun muassa rakennuskohteisiin, jotka toteutetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kuhmon Tuupalan puukoulu on ensimmäisiä kohteita, johon Kuntarahoitus Oyj on tätä vihreää rahoitusta myöntänyt.

– Vihreään arviointiryhmään teki vaikutuksen Tuupalan puukoulun rakentaminen biotalouden ehdoin, täysin uudella tavalla ja uusilla materiaaleilla. Hankkeessa on merkittävä kehittämisnäkökulma puurakentamisen sekä oppimisympäristöjen kehittämisen osalta, korosti Eriksson. Asiakkaalle vihreä rahoitus tarkoittaa alempaa rahoituskulua.

Kuntakentässä tarvitaan rahoitusjohtaja Daniel Erikssonin mielestä suunnannäyttäjiä. Kuhmon kaupunki toteuttaa nyt mallia, jota varmastikin tullaan monistamaan tulevaisuudessa ympäri Suomea.

– Kiinnostus hanketta kohtaan on ollut todella suurta ja tämä on tärkeä referenssi Kuntarahoituksen vihreälle rahoitukselle.

Info

 • Rakennuttaja: Kuhmon kaupunki, tilapalvelut / hankevastaava Markku Pääkkönen
 • Pää- ja ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy / alt Arkkitehdit Oy
 • Rakennesuunnittelu: Suunnittelu Laukka Oy
 • LVIA-suunnittelu: Wisegroup Oy
 • Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Varpiola Oy
 • Akustinen suunnittelu: Heikki Helimäki Oy
 • Sammutintekninen suunnittelu: Firecom Oy
 • Palotekninen suunnittelu: Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
 • AV-suunnittelu: Konttorikolmio Oy
 • Irtokalustesuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy
 • Tuupalan uuden puukoulun rakentamisen budjetti 11,9 miljoonaa euroa
 • Kerrosala 5 500 neliömetriä
 • Tilavuus 32 413 kuutiometriä
 • Koulu valmistuu marraskuun loppuun mennessä 2017