Olet täällä

Tammisto yhtiöissä uskotaan laadukkaiden puutuotteiden menekin kasvuun kotimaan markkinoilla ja viennissä

Tammisto yhtiöt on laajentunut vajaassa kolmessa vuosikymmenessä kolmen työntekijän yrityksestä nyt noin 140 henkilöä työllistäväksi yhtiöryppääksi. Tällä vuosikymmenellä yhtiöperhe on kasvanut voimakkaasti vanhojen puutavaran jalostukseen erikoistuneiden teollisuuslaitosten ostojen kautta.

Voimakas laajeneminen perustuu toimitusjohtaja Markku Heinosen mukaan vahvaan uskoon suomalaiseen puuhun ja sen jalostukseen. - Suomalaista puuta kannattaa jatkojalostaa valmiiksi tuotteiksi sekä kotimaan että vientimarkkinoille. Me uskotaan tulevaisuudessakin vahvaan liiketoiminnan kasvuun, mikä perustuu laadukkaisiin tuotteisiin, puun käsittelyn osaamiseen ja uusiin innovaatioihin.

- Me mietimme täällä joka päivä uusia tuotteita ja sitä, miten parannamme tekemistämme entistä laadukkaammaksi. Puulle syntyy koko ajan uusia käyttöalueita ja me haluamme olla kehityksessä tulevaisuudessa mukana. Nyt kehitämme muun muassa keveistä massiivipuulevyistä siirtokelpoisia jäykkiä elementtirakenteita ja moduuleita.

Piharakentamisen tuotteiden edelläkävijä

Yhtiön juuret perustuvat teollisuuden pakkausten valmistukseen. Myöhemmin piharakentamisen tuotteet kuten terassielementit ja muut rakenteet tulivat tuoteperheeseen. - Vaikka olimme tuolloin pieni yritys, voin sanoa, että olemme kasvaneet vientivetoisesti. Kun japanilaiset löysivät piha- ja puutarharakentamisen tuotteemme 1990-luvulla, maan merkitys vientikohteena on edelleen suuri.

- Olimme tuotteittemme kanssa valmiina, kun piharakentaminen alkoi vahvasti kasvaa myös Suomessa 90-luvun lamavuosien jälkeen. Tuotekehityksen kautta tässäkin tuotesegmentissä on menty ja sen kautta löydetty vuosikausiksi elämään jääneet tuotteet.

Heinonen sanoo Tammiston olleen piharakennustuotteiden edelläkävijä Suomessa. - Se opetti myös moduulirakentamisen idean. Kaikki tuotteet valmistetaan samalla ajatuksella, mikä mahdollistaa niiden pystytyksen helppokäyttöisesti sellaisenaan tai eri tuotteita yhdistellen.

Perinteisen Aureskosken jalostetehtaan uusi elämä

Vuonna 1864 aloittaneen Aureskosken Jalostetehtaan oston myötä yhtiölle tuli 140 tuhatta kuutiota lisää jalostuskapasiteettia sisäverhoustuotteiden valmistukseen. Yli puolet tehtaan laajentuneesta tuotevalikoimasta menee vientiin Eurooppaan ja Aasiaan.

Aureskosken Jalostehdas jatkaa Rosenlewin perustaman tehtaan perintöä viidellä höylälinjalla, katkaisu- ja sormijatkolinjalla sekä pintakäsittelyllä. Tehtaan oma kyllästämö toimii Mänttä-Vilppulan Kolhossa, Kaskisten yksikössä toimii kolme höylälinjaa ja maalauslinja sekä Parkanossa pellettitehdas, jossa höylätuotteiden sivuvirrat jatkojalostetaan bioenergiaksi. Tehtaiden yhteinen jalostuskapasiteetti on nyt 450 tuhatta kuutiometriä vuodessa. Tammisto yhtiöiden oma tuotemyymälä ja hallinto sijaitsevat yhtiöiden perustamispaikalla Euran Hinnerjoella. Yrityskauppojen myötä yhtiöiden liikevaihto on kasvanut noin 30 miljoonaan euroon vuodessa.

- Näiden uusien yrityskauppojen myötä saimme moninkertaistettua runkotavara- ja ulkoverhoilutuotannon, höyläämö- ja maalauskapasiteettimme sekä oman kyllästämön, millä on suuri merkitys piharakenteiden tuotekaupassa.

Kaskisen toimipistettä Heinonen pitää puun jalostustoiminnan kannalta ihanteellisena, koska tehdasalueelle tulee rautatie ja yhdeksän metrin syväväyläsatama sijaitsee vieressä. -Haluamme olla merkittävä tekijä myös tuotteittemme viennissä. Meillä on vähittäismyynnissä Euroopan halvin puutavara, mutta sen arvostus on alhaisempi kuin Euroopassa. Euroopassa on maita, joissa tukkuhinta on korkeampi kuin Suomen kuluttajahinta.

Puunjalostuotteiden arvostusta nostettava

- Kun muutamat isot ketjut hallitsevat Suomen puutavarakauppaa, on paljon niistä kiinni, millä tavoin tuotteita myydään ja asiakasta palvellaan. Toivoisin puutavarakaupalle samaa innostusta ja kiinnostusta tähän työhön, mitä meillä tuotevalmistajilla on. Nyt tehdään liian paljon kauppaa ”hinta ratkaisee” periaatteella, eikä puhuta laadusta mitään.

Heinosen mielestä laadukkaan tuotteen myötä puutavaran maine paranee ja asiakas on valmis maksamaan laadusta. - Miksi ostaa kalliin talon pihalle halpaa terassilautaa, kun tarjolla on vuosikymmeniä kestäviä laadukkaita tuotteita. Kaupan tehtävä on myynnin ohella antaa asiakkaalle neuvoja, mikä materiaali ja tuote mihinkin kohteeseen parhaiten sopii. On myös hyvä muistaa, että jokainen myyty metri ulkomaita tuotua tavaraa on pois kotimaan tuotannosta.

- Meillä on sahauksessa ja höyläyksessä vuosikymmenien saatossa syntynyttä osaamista, joten osaamme tehdä vääntymätöntä tavaraa. Kun käytämme tyvitukin sydänpuuta ja sahaamme sen oikein, tuote vastaa liimapuun suoruutta ja kestävyyttä.

Heinonen muistuttaa, että kaupan vahvuus on pitää tavaraa monipuolisesti varastossa, tuoteosaaminen ja varma toimitus. - Kaupan tulee arvostaa ammattitaitoa ja hyvä puutavarakauppias onkin kullan arvoinen. Tänä päivänä tuotteiden hallinta vaatii osaamista, koska niiden määrä on kasvanut vuosikymmenen aikana moninkertaiseksi.

- Pitkän tavaran kaupasta on siirrytty määrämittaisiin ja moni värivaihtoehtoja sisältäviin, paketoituihin tuotteisiin. Asiakas haluaa helppoutta, asennusvalmiita tuotteita, joihin meidän pitää valmistajina vastata. Valmistaja kantaa vastuun myös laajan malliston valmistuksesta ja toimitusvalmiudesta, koska kauppa ottaakin yleensä varastoon suppean tuotevalikoiman.

Puutavaran jalostuksessa ja kaupassa merkittäviä kasvunäkymiä

Heinonen näkee edelleen merkittäviä kasvumahdollisuuksia sahatavaran ja jalostettujen sahatuotteiden viennissä. - Suomalaisella puulla on erinomainen maine. Keski-Euroopassa on tukkukauppoja, jotka haluavat nimenomaan suomalaista kuusta, mille vaaleana puuna on kysyntää.

- Puurakentamisen kasvu näkyy myös runkotavaran, ulkoverhoilu- ja sisutustuotteiden menekin kasvuna. Nyt puu ottaa takaisin markkinaa muovipinnoiteltuilta, puuta jäljitteleviltä levyiltä. Samoin listoissa siirrytään takaisin puuhun, jonka hengittävyyttä arvostetaan.

Keskustelu rakentamisen laadusta sekä home- ja kosteusongelmista on Heinosen mukaan kasvattanut puun arvostusta ja puutuotteiden kysyntää. - Myös yhteiskunnassa vallitseva ekologinen vire tukee puutuotteiden käyttöä.

- Puutuoteteollisuuden on tarttuva tähän mahdollisuuteen ja tarjottava laadukkaita tuotteita ja tietoa niiden oikeasta käytöstä. Jos ulkovuorien halutaan kestävän yli sata vuotta, kuten vanhan Rauman puutaloissa, tulee ulkovuoren olla massiivista puuta eikä ohutta paneelia. Tämä on kerrottava kuluttajille.


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.


Aureskosken Jalostetehdas Oy on mukana valtakunnallisessa Puupäivässä 2.11., lue lisää.