Olet täällä

Suurimuotoinen puurakentaminen vaatii uudenlaista osaamista

Puuinfon, Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen 20.9.2018 järjestämässä Parempi Puutuote -seminaarissa pohdittiin, missä ovat puurakentamisen laadun pullonkaulat ja kuinka rakentamisen laatuun voidaan vaikuttaa. 

Seminaarin kansainväliset asiantuntijat Sveitsistä ja Itävallasta korostivat uuden teknologian ja suunnittelun merkitystä puurakentamisessa ja esittelivät keskieurooppalaisia puurakentamisen toimintamalleja.

– Perinteisen osaamisen yhdistäminen digitaalisiin työvälineisiin ja menetelmiin tarjoaa puutuoteollisuudelle hienon mahdollisuuden toteuttaa ainutlaatuisia projekteja luonnollisesta hightech-raaka-aineesta, puusta, totesi Martin Antemann, puuseppä ja diplomi-insinööri sveitsiläisestä Design-to-Production suunnittelutoimistosta.

Tilaisuuden toinen vieraileva asiantuntija, itävaltalainen rakentamisen 2D- ja 3D-esivalmistusjärjestelmiä kehittänyt  Hans-Christian Obermayr, Obermayr Holzkonstruktionen -yrityksestä painotti rakentamisen osaamista puurakenteiden suunnittelussa.

Seminaarissa kuultiin lisäksi suomalaisten asiantuntijoiden näkemyksiä suunnittelun merkityksestä rakennusalalla sekä rakennusalan koulutuksen tilanteesta ja näkymistä. 


Puuinfo on julkaissut kaksi Puurakentamisen hyvät käytännöt -viestintähankkeen lehteä Puulehden erikoisnumeroina 2017 ja 2018. Hankkeen tavoitteena oli edistää puu- ja rakennusalan yritysten tuotekehitystä ja liiketoimintaa tuomalla Suomessa toimivien alan yritysten tietoon ja kehitystyön kannustimeksi hyviä kansainvälisiä käytäntöjä ja puurakentamisen kasvun trendejä. Lehdissä julkaistiin yhteensä 25 artikkelia, joihin haaastateltiin lähes sata eurooppalaista toimijaa mukaan lukien Hans-Christian Obermayr ja Martin Antemann. Julkaisut ovat luettavissa sähköisinä puuinfo.fi-palvelussa:

Viestintähanke toteutettiin Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoituksella.