Olet täällä

Suunnittelijoiden TuplaA-koulutus ylitti odotukset

Puurakenteiden suunnittelijoille suunnattu täydennyskoulutus sai hyvän vastaanoton. Puuinfon järjestämään vaativien puurakenteiden ja puukerrostalojen suunnittelijoiden pätevyyteen valmentavaan koulutukseen osallistui 30 rakennesuunnittelijaa 24 eri suunnittelutoimistosta. Koulutuksen päätyttyä ja uuden pätevyysjärjestelmän tultua voimaan vaativien puurakenteiden suunnittelijoiden määrän uskotaan kasvavan nykyisestä 40:stä merkittävästi.

- Koulutus ylitti odotukset ja oli suunnittelijoille erinomainen puurakentamisen tietopaketti, joka tarjosi tuntimäärän nähden laajan koulutuspaketin, arvioi koulutukseen osallistunut suunnittelupäällikkö Henri Salonen Metsä Woodin Rakentamisen tuotteet -linjalta. Uskon että jos kaikki puurakentamisen opettajat yliopistoista ja ammattikorkeakouluista kävisivät tämän täydennyskoulutuksen, puurakentamisen opetus saisi aivan uudenlaisen tason. Nyt olisi hyvä saada jatkokurssi tämän päälle.

Salonen pitää nykykoulutuksen ongelmana sitä, että normaali rakennusinsinöörikoulutus tarjoaa puurakentamisen osaamista vain tiettyyn rajaan asti eikä kaikilla oppilaitoksilla ole varaa palkata erillistä puurakentamisen opettajaa. Salonen toimii itse Tampereen Teknillisessä Yliopistossa puurakentamisen kurssin opettajana. - Puurakenteita opetetaan 50 oppitunnin verran, johon ei mahdu kaikkia puurakentamisen suunnittelun perusteita, mutta se tarjoaa opiskelijoille lisävalmiuksia työelämään.

TuplaA-koulutus perustui RunkoPES-ratkaisuihin sisältäen puurakennukset, joiden suunnittelu edellyttää vaativan luokan pätevyyttä kuten yli 2-kerroksiset asuinpuukerrostalot ja muut suurimittakaavaiset puurakennukset. Koulutus tapahtui työn ohessa sisältäen lähipäiviä ja etätehtäviä. Osallistujat voivat hyödyntää nyt saamiaan opintopisteitä jatkokoulutuksessa ja FISE:n pätevyyshakemuksissa jatkossakin.

Koulutuksen sisällöstä ja opetuksesta vastasivat pääasiassa Tero Lahtela Insinööritoimisto Lahtela Oy:stä, lehtori Jani Pitkänen KyAMKista ja Ari Kevarinmäki VTT:ltä. Opintopisteytetty ja laajasisältöinen koulutus sai kiitosta osallistujilta ja se vastasi ja jopa ylitti odotukset. Kokonaisarvosanaksi koulutukselle osallistujat antoivat 8,7. Puuinfon toiminta koulutuksen järjestäjänä sai myös kiitosta ja tälle annettiin arvosanaksi 9,2. Puuinfo järjesti puurakentamisen TuplaA-koulutuksen osana Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallista puurakentamisohjelmaa

Vaativan luokan puurakenteiden suunnittelijoita tarvitaan lisää

Tällä hetkellä teollisesti toteutettavien yli 2-kerroksisten asuinpuukerrostalojen ja muiden suurimittakaavaisten puurakennusten suunnittelupätevyyden omaavia puurakenteiden AA-pätevyysluokan suunnittelijoita on 40. Vastaavasti betonirakenteiden suunnittelijoita on 390 ja teräsrakenteiden suunnittelijoita on 175.

- Puurakentamisen suunnittelussa on osaamisvajetta, sanoo Salonen. Kun vain harvalla suunnittelutoimistolla on omaa puurakenteisiin erikoistunutta suunnittelijaa niin kuin betonilla ja teräksellä, näkyyhän se myös markkinassa. Nyt kun markkina on toistaiseksi pieni, suunnittelijavaje ei vielä näy vakavana. Vasta markkinoiden kasvaessa vaje tulee enemmän näkyviin.

Uusien vaativien puurakenteiden ja puukerrostalojen suunnittelijoiden tarpeen on arvioitu kasvavan lähivuosina noin 30 suunnittelijalla vuodessa. 150 suunnittelijan kokonaistarpeen arvio perustuu tiedossa oleviin puurakentamishankkeisiin ja TEM:in puurakentamisohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Puuinfon tavoitteena on tuottaa nopealla aikataululla vaativiin puurakenteisiin erikoistuneita Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaisia rakennesuunnittelijoita. Alustavien kyselyjen perusteella seuraava TuplaA-koulutus järjestetään vuonna 2015.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset koulutukseen osoitteessa: www.puuinfo.fi/tuplaa-koulutus

Hilppa Junnikkala, projektipäällikkö, 040 940 1300, hilppa.junnikkala@puuinfo.fi
Mikko Viljakainen, toimitusjohtaja, 040 526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi