Olet täällä

Suomen Puukerrostalot Oy:n Teppo Laurila: Vähähiilisestä puurakentamisesta vihreän talouden elvytyskeino

Puurakentamiseen erikoistuneiden yhtiöiden määrä Suomessa kasvaa. Hämeenlinnalainen Suomen Puukerrostalot Oy on solminut yhteistyö- ja osakassopimuksen ruotsalaisen puukerrostalovalmistaja Lindbäcks Bygg Ab:n kanssa. Vuonna 2017 perustettu yhtiö on tuonut Suomen markkinoille Euroopan suurimman teollisen puukerrostalovalmistajan tuotanto- ja rakennusjärjestelmän. Ensimmäinen konseptin mukainen 31 huoneiston neljäkerroksinen opiskelija-asuntola valmistui joulukuussa Hämeenlinnaan. Yhtiöllä on parhaillaan neuvottelujen kohteena useiden hankkeiden toteuttaminen lähinnä Etelä-Suomen kasvukeskuksiin.

- Rakentamisemme perustuu Lindbäcks-yhtiön konseptiin, jonka pohjalta moduulit rakennetaan tehtaalla Suomen rakennusmääräysten mukaisiksi. Tuomme puurakenteiset moduulit Suomeen asennusvalmiina, jolloin meidän ei tarvitse asennuksen lisäksi tehdä muuta kuin kytkeä lämpö, vesi ja ilmastointi päälle, kertoo toimitusjohtaja Teppo Laurila.

Kysymykseen miksi Suomen Puukerrostalot Oy haluaa tuoda valmiita puurakentamisen moduuleita Ruotsista eikä hanki niitä Suomesta, Laurila vastaa hankkivansa moduuleiden lisäksi myös tietotaitoa.

- Lindbäcksillä on syntynyt kokemusta puurakentamisesta 25 vuoden ajalta. Kun yhtiö on valmistanut lähes 500 kerrostaloa ja 12 000 asuntoa, yhtiössä tiedetään, miten puu rakentamisessa ajan myötä käyttäytyy. Saamme siis maahantuonti- ja osakassopimuksella valmiin, käytännössä testatun toimivan tuotekokonaisuuden Suomen markkinoille.

Puuosatoimittaja mukaan jo kaavavaiheessa

Seuraavien puukerrostalojen hankeneuvotteluja käydään Laurilan mukaan parhaillaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Tampereella. - Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kilpailemme tasavertaisesti betonikerrostalohintojen kanssa, jossain kohteessa olemme jopa edullisempi. Alkuun perinteiseksi betonielementtikohteeksi suunnitellun talon muuttaminen puutaloksi on todella haastavaa. Puuosatoimittajalle olisi tietysti helpompaa, että kohde suunnitellaan alusta alkaen puulle.

Laurilan mukaan tavoitteena on päästä hankkeisiin mukaan jo kaavan suunnitteluvaiheessa, mikä helpottaa myös kohdesuunnittelua. - Olemme mukana Keravalla ja Järvenpäässä, missä kummassakin on meneillään kaavamuutosprosessi. Kun puumoduulien toimitusaika on vähintään 12 kuukautta sopimuksen allekirjoituksesta, seuraavan projektin aikaisin aloitusaika on vuoden 2021 kesälomien jälkeen.

- Tulevissa hankkeissa meillä on kaksijakoinen rooli. Olemme osassa kohteista pääurakoitsijana ja osassa yhteistyökumppanina. Me käytämme omia koulutettuja asentajia työmailla. Esimerkiksi Hämeenlinnan neljäkerroksisessa kohteessa runsaan 30 moduulin asentamiseen viisi asentajaa käytti kaksi päivää, kertoo Laurila.

Puun vähähiilisyys lisää sen osuutta rakentamisessa

Nopeuden lisäksi Laurilaa innoittaa puurakentamisessa se ekologisuus. - Koko yrityksen perustamisen idea lähti kiinnostuksesta teknisesti valmiiseen, elinkaareltaan pitkäikäiseen ekologisen rakentamiseen. Kun tapasin paljon asuntosijoittajia, ekologisuus nousi vahvasti esille ja varmistuin puurakentamisen tulevaisuudesta. Aloittavalle yritykselle haasteeksi on tullut se, että ympäristöystävällistä rakentamista korostavien kuntien julkisissa hankinnoissa pieni liikevaihto saattaa tulla kilpailutuksen esteeksi.

- Tavoitteemme on tulevaisuudessa tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä institutionaalisten sijoittajien kanssa. Uskon, että vähähiilisyys tulee olemaan keskeinen puurakentamisen kilpailukyvyn tekijä, kun tietoisuus rakentamisen päästöistä kasvaa. Siksi olemme mukana rakentamisen hiilijalanjäljen laskennan koehankkeissa, sanoo Laurila.

Vaikka Laurila uskoo vähähiilisen rakentamisen tulevaisuuteen, hän ei usko sen edistämiseen tarkoitettujen verokeinojen käyttöönottoon. - Liian tiukoilla ohjaustoimilla voi olla haittavaikutuksia markkinoille, kun pakotetaan tiettyyn muottiin. Uskon että ekologinen ja ympäristöystävällinen rakentaminen kasvaa markkinaehtoisesti, kun puurakentaminen on kilpailukykyinen.

Puurakentaminen sopii elvytyskeinoksi vihreän talouden investoinneille

Koronapandemian vaikutukset ovat yrityksessä jääneet vähäisiksi, kun pienen yrityksen työntekijät ovat etätöissä. - Olemme käyneet neuvottelut kaava- ja rakennusviranomaisten kanssa myös etänä ja saaneet jopa tehokkuutta normaaliin työskentelyyn. Suurin ongelma on siinä, että emme ole voineet tavata ruotsalaista elementtitoimittajaa niin usein kuin ruotsalainen paikalla oloa vaativa työkulttuuri vaatisi.

- Pandemian jälkeen rakentaminen on parasta talouden elvytystä. Vähähiilisen puurakentamisen edistäminen voisi olla osavastaus hallituksen tavoittamille vihreän talouden investoinneille. Kuluttaja haluaa ympäristöystävällisen tuotteen, jos se on samanhintainen muiden rinnalla.

Laurilan mukaan rakentamisen on tarjottava jotakin lisäarvoa, jotta sillä olisi markkinoita ohjaava vaikutus. - Kun kiinteistösijoittajat hakevat tuottoja pitkällä aikaviiveellä, voidaan ympäristöystävällisen puun käytön lisäksi rakennuksessa tarvittava lämpö tuottaa maalämpönä ja sähkö aurinkopaneeleilla, mitkä alentavat asumisen energiakustannuksia.

- Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlla on tulevaisuuden puurakentamisen kannalta keskeinen merkitys. Nyt kannattaisi tukea uutta asuntuotantoa, koska rakentamisen vaikutukset säteilevät talouteen laajasti.

Koerakentamisen aika on nyt Laurilan mielestä ohitse ja puurakentamisen on kyettävä vähintään samaan kuin muunkin rakentamisen. - Kun puurakentamisen erityispiirteet poikkeavat betonirakentamisesta, se tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Kun moduulien valmistus tehtaalla käynnistyy, muutosten tekeminen siinä vaiheessa maksaa ja on hankalaa.

Pitkä tilauskirja mahdollistaa oman elementtituotannon aloittamisen

Laurilan mielessä siintelee tulevaisuudessa oman elementtitehtaan perustaminen Hämeenlinnaan. - Kaikki investointihankkeet perustuvat yhteistyökumppanien kanssa solmittaviin sopimuksiin. Kun kyseessä ovat institutionaaliset sijoittajat, silloin puhutaan monien vuosien asuntotuotannon kumppanuuksista.

- Volyymiltaan mahdollisen tehtaan tulisi tuottaa 800 moduulia vuodessa, mikä merkitsee noin 400 asunnon vuosituotantoa. Tähän tarvitaan 20 tuhannen neliömetrin halli ja tilauskantaa vähintään vuodeksi eteenpäin, arvioi Laurila.

Kaikkien materiaalien hybridirakentamista Laurila pitää välttämättömänä, jotta voi osallistua erilaisten projektien toteuttamiseen.

- Kun aletaan tehdä isolla volyymilla rakentamisen tuoteosia, täytyy miettiä tarkoin moduulien ja massiivipuulevyjen koko ja se, mihin puu halutaan jättää näkyviin. Vaikka rankarakenteisen moduulin tuotanto olisi helpompi aloittaa, pidämme massiivipuun sen rinnalla vaihtoehtona.

Kauppa- ja oikeustieteitä opiskellut Laurila on toiminut rakentamisen parissa aina. - Minusta rakentamista tulee kehittää ekologisuuden, älykkyyden ja turvallisuuden pohjalta. Pyrin rakentamisessa ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen. Kun rakentamisen toimiala on sirpaleinen ja vanhoillinen, teollinen puurakentaminen edustaa rakentamisessa uutta toimintatapaa ja tuo markkinoille uusia innovaatioita.

Markku Laukkanen ja Mikko Viljakainen


Artikkeli on osa Ympäristöministeriön Puurakentamisen toimenpideohjelman rahoittamaa ja Puuinfon toimittamaa artikkelisarjaa, jossa esitellään suomalaisten puualan ja puurakentamisen parissa toimivien yritysten toimintaa ja näkemyksiä.