Olet täällä

Stora Ensolta tilaelementtiratkaisu nopeaan rakentamisen tarpeeseen

Stora Enso on tuonut kasvaville nopean rakentamisen markkinoille CLT-massiivipuulevyyn perustuvan tilaelementtiratkaisun, jolla voidaan toteuttaa rakennuksia käyttökuntoon muutamassa viikossa. Tarvetta nopeaan rakentamiseen on Euroopassa monilla aloilla, kuten opiskelija-asunnoissa, koulurakentamisessa ja nyt mittavana haasteena pakolaisten majoitustiloissa.

- Kyse on laadukkaasta, meille Euroopassa tutusta nopean rakentamisen konseptista. Me olemme toteuttaneet vastaavalla järjestämällä esimerkiksi kouluja Itävallassa ja se on toiminut hyvin, kuvailee Stora Enson Wood Products -yksikön johtaja Jari Suominen.

Nopean rakentamisen konsepti perustuu arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa suunniteltuun valmiiseen teolliseen tuotteeseen. Tehdasvalmisteiset tilaelementit voidaan toimittaa muutamassa viikossa rakennuspaikalle ja asentaa valmiiksi tehdylle perustalle.

- Kyseessä on normaali rakennus, jota ei voi verrata tilapäisiin konttiratkaisuihin, muistuttaa Suominen. Rakennusta voidaan myöhemmin tarpeiden mukaan jatkojalostaa tai jos se on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, siirtää tai muuntaa uuteen käyttötarkoitukseen. Hyvä laatu, nopeus, jatkojalostus ja siirrettävyys ovat tämän konseptin lisäarvoja.

Tilaelementteihin pohjautuvat konseptit sopivat myös vanhojen kerrostalojen lisäkerrosrakentamiseen ja kaupunkirakenteen tiivistämiseen. Moduuli muodostaa peruskonseptin joka toimii kaikissa olosuhteissa ja eri maissa, joissa joudutaan tarvittaessa huomioimaan maakohtaisia rakentamisen säädöseroja.

Ratkaisu maahanmuuttajien nopeaan majoitustilatarpeeseen

Suomisen mukaan yhtiö on esitellyt Euroopassa tuotetta, joka sopii nopeaan pakolaiskriisin synnyttämään majoitustilatarpeeseen. - Pakolaisten määrä ja turvallisuus edellyttävät keskitettyjä majoitustilaratkaisuja, johon konseptimme tarjoaa nopean ja pitkäjänteisen ratkaisun. Tuote sopii kaikenlaiseen nopeaan hätäaputarpeeseen kuten luonnonkatastrofien jälkihoitoon.

- Nopea moduulirakentaminen on erittäin kilpailukykyistä perinteiseen rakentamiseen verrattuna, sanoo Suominen. Riippuen tilauksen laajuudesta ja varustelutasosta voimme uudessa konseptissamme puhua hintatasosta tonni per neliö asennettuna paikoilleen valmiille perustalle. Tontilla tehtävät perusinfraan liittyvät maansiirto- ja perustustyöt sekä sähkö- ja vesiliittymät tulee olla tietysti valmiina kun moduulit tulevat asennukseen.

Moduulien asentamisen toteuttaa yleensä alihankkijana toimiva rakennusyhtiö. Suomessa Stora Enso valmistaa tilaelementtejä mm. kerros- ja luhtitaloihin Hartolan tehtaallaan, jossa ne työstetään ja varustetaan asennusvalmiiksi. Jatkossa Hartolassa voidaan valmistaa myös nopean asuintarpeen tilaelementtejä.

LVL-massiivipuulevy mukaan rakentamiseen

Suomisen mukaan vuoden 2016 syksyllä Varkauden tehtaan LVL-tuotannon käynnistyttyä, LVL tulee mukaan moduulivalmistukseen CLT:n rinnalle ja erikseen itsenäisenä tuotteena. - LVL tulee tuotteena vahvistamaan tarjontaamme, koska olemme ainoa puuosatoimittaja jolla on sekä CLT- että LVL-tuotantoa sekä niiden jalostuksen edellyttämä osaaminen. Kummallakin on erityisominaisuuksia, joita voimme jatkossa yhdistellä.

Varkauden LVL-tehdas tulee olemaan maailman modernein ja tuottaa vuodessa 100 tuhatta kuutiometriä LVL-massiivipuulevyä. - Varkauden tuotanto tulee parantamaan rakentamisen puutuoteosien tarjontaa asiakkaalle, kertoo Suominen.

Puu sopii laajamittaiseen teolliseen rakentamiseen

Rakentamisen markkinoilla Stora Enso on Suomisen mukaan saavuttanut vaiheen, missä puurakentaminen on normaalia markkinaehtoista tuotantoa eikä mitään pilottirakentamista tai yksittäisiä julkisia näyttäviä kohteita. - Teollisen puurakentamisen kilpailukyky perustuu siihen, että se on valmiiksi suunniteltu ja eikä rakennusvaiheessa tehdä enää muutoksia. Tässä etukäteen tehtävä yhteistyö asiakkaan kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

- Kehitämme koko ajan standardisointia ja osaamista moduuli- ja elementtiperusteiseen puurakentamiseen. Haluamme tarjota asiakkaalle valmiin tuotteen, joka pystytetään millimetrin tarkkuudella rakennuspaikalla.

Suominen muistuttaa, että rakentamisessa täytyy voida huomioida materiaalin ominaisuudet ja saada esimerkiksi puurakentamisen nopeuden tuoma etu täysimääräisesti. - Kehitämme koko ajan mahdollisimman tehokasta puurakentamisen järjestelmää laajamittaiseen teolliseen rakentamiseen. Tähän tarvitsemme koulutettuja osaajia ja siksi on tärkeää kouluttaa vaativien puurakenteiden osaajia teollisuuden tarpeisiin, josta hyötyy myös asiakas.

Euroopan puurakentamisen markkina kasvussa

Alppien pohjoispuolisessa Euroopassa on nyt Suomisen mukaan kova kasvuodotus puurakentamiselle. Stora Enso on CLT-massiivipuuratkaisuilla vahvasti puurakentamisessa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Pohjois-Italiassa sekä Ranskassa, Benelux-maissa, Englannissa ja Norjassa. - Kovin kasvukerroin on nyt Englannissa, missä CLT-massiivipuurakentaminen on lyönyt itsensä hyvin läpi. Lontooseen on noussut useita CLT-runkoisia kerrostaloja, joka osoittaa että puu on tullut urbaanirakentamiseen.

- Ruotsiin olemme rantautumassa, Suomen markkinan avautuminen on ollut hitainta. Helsingin Jätkäsaaren Wood City hanke etenee ja meillä on valmius hankkeeseen, kun suhdannekuva selkiintyy enemmän, muistuttaa Suominen.

Melbournen kirjasto on tähän asti ollut CLT-rakentamisen lippulaiva, mutta nyt sen rinnalle on noussut palkittuja kohteita kuten Jyväskylän 8-kerroksinen puukerrostalo Puukuokka. Huippuvuorille on rakennettu Norjan Geologinen keskus. - Vaativat ja korkeat kohteet lisäävät puurakentamisen uskottavuutta ja osoittavat että perinteiselle rakentamiselle on olemassa teknisesti valmiita vaihtoehtoja, tulkitsee Suominen.

Suominen muistuttaa, että vaikka yhtiöllä on tekninen valmius vahvaan kasvuun, varsinkaan Suomessa rakentamisen säädökset eivät ole seuranneet rakennustuotteiden teknistä kehitystä. - Olemme testanneet massiivipuulevyjen käyttäytymistä palotilanteissa ja maanjäristyksen kaltaisissa olosuhteissa. Vaikka testeillä on voitu todistaa massiivipuulevyn hyvä palonkesto, se pitää rakennussäädösten mukaan peittää kipsilevyillä, vaikka massiivipuuta voidaan verrata kivirakentamiseen.

- Säädökset ovat jäljessä eivätkä tunne tätä uutta materiaalia, joka tulisi saattaa nopeasti samalle viivalle muiden rakentamisen materiaalien kanssa. Vasta sitten voidaan odottaa laajamittaisen teollisen puurakentamisen kaupallistakin läpimurtoa.

Puurakentamisella vähennetään päästöjä

Euroopassa vahvasti esillä oleva keskustelu rakentamisen ekologisuudesta vaikuttaa jo nyt rakennusteollisuuteen, koska asiakkaiden ja asukkaiden silmissä nämä arvot ovat kasvussa. Puu on Suomisen mukaan uusiutuva kestävän kehityksen materiaali, jolla on tieteellisesti osoitettuja terveellisiä ominaisuuksia. - Vaikka tästä ei olla vielä valmiita maksamaan, ymmärrys ja tahtotila kasvavat siihen suuntaan, että halutaan kestävän kehityksen mukainen rakennus. Tämä tiedostetaan ja sillä on merkitystä myös päätöksenteossa julkisissa hankinnoissa.

- Faktahan on, että puulla on matalimmat päästöt ja se muodostaa negatiivisen hiilinielun. Nämä ovat isoja trendejä Keski-Euroopassa ja Aasiassa. Kun tietoisuus näissä asioissa kasvaa, se alkaa vaikuttaa markkinaan, kertoo Suominen.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen
Lisätietoja: Jari Suominen, johtaja, 020 462 1865, jari.suominen@storaenso.com