Olet täällä

Stora Enso tuo puun kaupunkirakentamiseen

StoraEnso vahvistaa asemaansa puurakentamisen ratkaisujen ja tuotteiden toimittajana. Stora Enson puurakentamisen kehitysjohtajan Matti Mikkolan mukaan tärkein teollisen puurakentamisen veturi on tuottaa kestäviä ja kohtuuhintaisia rakentamisen ratkaisuja.

- Pyrimme vastaamaan yhteiskunnan toiveeseen  tuottaa ja kehittää rakentamiseen ympäristöystävällisiä, vähähiilisiä ratkaisuja. Puun kasvava käyttö rakentamisessa tukee ilmastomuutoksen tavoitteita, työllisyyttä, aluetalouksia sekä tuottaa laadukasta ja kustannustehokasta rakentamista, kuvailee Mikkola. 

Mikkolan mukaan puurakentamisen painopiste on nyt kaupunkirakentamisessa. - Olemme keskittyneet nyt ratkaisemaan korkean rakentamisen teknisiä ratkaisuja, koska haluamme olla mukana kaupunkirakentamisessa, jossa mennään yhä korkeammalle. Tuomme puun urbaanirakentamiseen, jolla vahvistetaan ilmastomuutoksen tavoitteita.

- Kohtaamme kaiken aikaa epäluuloja jotka liittyvät kerrostalojen akustiikkaan, kosteuteen, tärinään tai paloturvallisuuteen. Onneksi meillä on jo riittävästi referenssikohteita, joilla voimme todistaa käytännössä että tuotamme toimivia ratkaisuja, muistuttaa Mikkola.

Rakennusliikkeet saatava mukaan puurakentamisen kehittämiseen

Mikkolan mielestä puurakentamisen rakennetekniset kysymykset on kyetty ratkaisemaan. - Rakennus-liikkeille on tärkeintä riskien poistaminen. Rakennusliikkeet eivät edistä puurakentamista, elleivät ne aidosti lähde uudistamaan rakentamisen koko prosessia. Riskien poistaminen tarkoittaa käytännössä toistoja, isompien kokonaisuuksien rakentamista ja alueiden kehittämistä.

- Meidän on kyettävä osoittamaan puurakentamisen hyödyt myös rakennusliikkeille. Meidän on kehitettävä uusia toimintatapoja markkinoille, pidettävä samalla kirkas suunta omalle toiminnalle ja pidettävä tuoteosatoimituksien ja rakentamisen välillä selkeä ero, muistuttaa Mikkola.

Mikkola toivoo isojen rakennusliikkeiden mukaan lähtöä puurakentamiseen. - Rakennusliikkeet tulisi saada mukaan kehittämään ja toteuttamaan uutta rakentamisen konseptia, joka on tulevaisuuden rakentamista. Kyse ei ole vain uuden materiaalin valinnasta, vaan strategisen ajattelun uudistamisesta

Sijoittajien kannalta Mikkola pitää tärkeimpänä houkuttimina puurakentamisen nopeutta. - Sijoittajat odottavat mahdollisimman nopeaa tuottoa tonttimaalle, puurakentamisen mahdollisuus on sen nopeudessa ja mielenkiinto kasvaa jos voimme taata sen tuovan kustannussäästöjä.

Ilmastotavoitteisiin liittyvä uusiutuvien materiaalien lisäämistä Mikkola pitää hyvänä perusteena poliittisille päättäjille edistää puurakentamista, mutta se ei yksin riitä. - Meidän on kyettävä tarjoamaan myös kilpailukykyinen vaihtoehto mineraalisiin tuotteisiin nähden. Jos yhteiskuntapoliittisesti tavoitellaan yhtä aikaa uusiutuviin materiaaleihin perustuvaa rakentamista sekä tehokkaampaa ja edullisempaa asumista, meidän täytyy kyetä vastaamaan siihen.

Edelläkävijä kaupunkimaisessa puurakentamisessa

Matti Mikkola muistuttaa, että suomalaisten ei tarvitse lainkaan hävetä puurakentamisen osaamista. - Olemme erityisesti kaupunkimaisessa kerrostalorakentamisessa edelläkävijöitä Euroopassa. Teollinen puurakentaminen on ratkaisu kaupunkien täydennys- ja korjausrakentamiseen, koska CLT-elementtiratkaisu antaa mahdollisuuden rakentaa ahtaissa paikoissa kaupunkien keskustoissa. Se on samalla kevyttä, hiljaista ja pölytöntä rakentamista, kun elementit tuodaan esivalmistettuina paikalleen asennettaviksi, sanoo Mikkola.

Suomessa matala kerrostalorakentaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Viime vuoden aikana on tuotettu satoja asuntoja Lakea Oy:n sekä Skanskan BoKlok- ja Hartelan Kotipuu - järjestelmien puitteissa, käynnissä on myös kerrostalohankkeita yhdessä SRV:n kanssa. - Emme halua keskittyä vain korkeaan rakentamiseen, koska suuri rakentamisen massa on 2-6 -kerroksisessa rakentamisessa, muistuttaa Mikkola.

Mikkola muistuttaa, että puuta halutaan rakentamiseen monesta syystä. - Kuluttajat arvostavat sitä uusiutuvana, kestävän kehityksen materiaalina ja se tuottaa miellyttävän sisäilman asumiseen. Meille puutuoteosavalmistajille puurakentamisen järjestelmä tarjoaa tehokkuutta ja teollisen esivalmistuksen kautta nopeutta koko rakentamiseen.

Puurakentamisen odotusarvoihin on pystyttävä vastaamaan 

Mikkola uskoo, että puurakentamisen läpimurto on meneillään, koska rakentamisen avainargumentit puhuvat puun puolesta. - Tällaisia ovat esimerkiksi puun uusiutuvuus, rakentamisen teolliseen esivalmistukseen perustuva nopeus ja keveys. Keveydellä on merkitystä erityisesti kaupunkirakentamisessa, kun puu painaa vain viidenneksen betonin painosta. Tällä saavutetaan säästöjä rakennustyömaan työvoiman ja koneiden käytössä ja rakentamisen käytännöissä sekä voidaan ratkaista työturvallisuuskysymyksiä, kuvailee Mikkola. Esivalmistuksen keskittyminen mahdollistaa myös ammattitaitoisen työvoiman keskittämisen.

Mikkola muistuttaa, että teollinen puurakentaminen on jo nyt uudistanut rakentamisen käytäntöjä. Pieni omakotitaloja tehnyt rakennusporukka voi nyt asentaa kerrostalon. - Kun puukerrostalon elementit tehdään kuivissa tehdastiloissa valmiiksi, hallitsemme kosteuden ongelmat koko rakentamisen aikana, kykenemme tuottamaan energiatehokkaita ratkaisuja ja tarjoamaan myös valmiin konseptin täydennys- ja korjausrakentamiseen.

Mikkola näkee puurakentamisen edistämisen myös viestintä- ja edunvalvontakysymyksenä. - Vaikka puurakentamisessa on paljon todennettavissa olevia etuja, niitä ei ole saatu läpi riittävästi. Vaikka etenemme markkinaehtoisesti koko ajan, tarvitaan puurakentamisen edistämiseen jatkossakin mm. rakentamisen säädösten uusimisen jatkamista niin, että kaikki materiaalit olisivat samalla viivalla. Esimerkiksi palomääräykset ovat puurakentamisen kannalta ylimitoitettuja kun sprinklauksen lisäksi puupinnat tulee vielä peittää.

Merkittävimpänä tavoitteena Mikkola pitää hankintalain uudistamista siten, että hiilijalanjälki ja kestävä kehitys saadaan hankintakriteereihin. - Tässä julkinen rakentaminen voi olla edelläkävijänä. Julkisissa hankinnoissa voidaan perustellusti ilmastotavoitteiden mukaan suosia uusiutuvaa, vähähiilistä puuta.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Matti Mikkola, 040 829 4026, matti.mikkola@storaenso.com