Olet täällä

Stora Enso lisää rakennuselementtien tuotantoa kaupunkirakentamisen ja viennin tarpeisiin

Varkauden tehtaan vanhan paperikoneen paikalla käynnistyy vuoden 2016 toisella neljänneksellä uusi tuotantolinja, jolla syntyy sorvaustekniikalla puisia rakennuselementtejä. Yhtiön tavoitteena on täydentää nykyistä CLT- ja sahatavaran tuotantoa maailmanlaajuisesti tunnetulla ja käytetyllä insinööripuutuotteella, joka soveltuu useisiin käyttötarkoituksiin rakentamisessa.

- Levy soveltuu monipuolisesti rakentamiseen aina pientaloista suuriin ja monikerroksisiin kokonaisuuksiin saakka. Lisäksi viilupuuratkaisuja voidaan yhdistää sahatavaratuotteiden ja CLT:n kanssa, kuvailee Stora Enson Wood Products -divisioonan johtaja Jari Suominen.

Tuotantolinjan arvioitu vuosikapasiteetti on noin 100 000 kuutiometriä. Investoinnin odotetaan tuottavan 50 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon, kun tuotantolinja käy täydellä kapasiteetilla.
 
- Vahvistamme tällä investoinnilla ja innovaatiolla asemaamme maailmanlaajuisena korkealaatuisten jatkojalostettujen puuelementtien tarjoajana. Uudet tuotteet täydentävät erinomaisesti olemassa olevia CLT-tuotteitamme ratkaisuissa, joissa elementit jäävät pintamateriaalien alle näkymättömiin. Samalla laajennamme tuotevalikoimaamme ja vahvistamme markkina-asemaamme rakennuselementtien tuottajana.
 
Suominen näkee investoinnin osana Stora Enson muutosta asiakaskeskeiseksi uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. - Investoinnin avulla voimme vastata kasvavaan kaupunkirakentamisen kysyntään, palvella uusia maantieteellisiä alueita ja markkinoita sekä tarjota asiakkaillemme laajemman puutuoteratkaisujen valikoiman.
 
Suomisen mukaan investoinnin taustalla on usko, että puu on tulevaisuuden rakennusmateriaali. Se on energiatehokas, uusiutuva ja hiilineutraali rakentamisen vaihtoehto. - Jalostetut puutuotteet ovat avainasemassa tulevaisuuden tuotevalikoimassamme. Globaalin väestönkasvun jatkuessa ja uusiutumattomien luonnonvarojen vähentyessä puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon rakennusteollisuuden tarpeisiin.
 
Pääosa tuotannosta vientiin 
 

Suominen muistuttaa, että tuotteen valmistuksessa käytettävä sorvaustekniikka on ollut käytössä jo vuosikymmenten ajan, mutta Stora Enson tekemä kehitystyö mahdollistaa kustannustehokkaan rakennuselementtien valmistamisen viilupuusta. - Tuotetta on tarkoitus käyttää kotimaassa, mutta suuri osa tuotannosta suuntautuu vientiin. Varkaudessa valmistettava viilupuu täydentää itävaltalaista liimapuuta ja kokonaisuudessaan Stora Enson olemassa olevaa rakennusmateriaalien valikoimaa.
 
- Lopputuote on räätälöitävissä eri asiakastarpeisiin tietokoneavusteisella tuotannonohjauksella. Viilupuu on tuotteena painoon suhteutettuna jopa vahvempaa kuin teräs, muistuttaa Suominen.
 
Viilupuun valmistus sijoitetaan Varkauteen, jossa on valmiina tarvittavat tilat tuotantolinjaa varten. Tuotannon käynnistyessä tehdas työllistää Varkauden alueella suoraan noin 80 henkilöä, kokonaistyöllistävä vaikutus alueella on noin 150 ihmistä. Tuotannossa hyödynnetään olemassa olevien kiinteistöjen lisäksi myös ympärillä olevaa valmista teollista infrastruktuuria.
 
- Puun hankinnasta ja mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä yhdessä Varkaudessa syksyllä 2015 alkavan kartonkituotannon kanssa tulee myös merkittävää etua. Viilupuulinja käyttää raaka-aineenaan kuusta ja koivua hyödyntäen myös niitä tukkikokoja, joille meillä ei aikaisemmin ole ollut käyttöä, kertoo Suominen.

 
Artikkelipalvelu Markku Laukkanen
 
Lisätietoja: Jari Suominen, 020 462 1865, jari.suominen@storaenso.com