Olet täällä

Stora Enso ja TRÄ Group ryhtyvät kehittämään innovatiivisia digitaalisia palveluja puurakentamisen tarpeisiin

Stora Enso ja TRÄ Group ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää palveluja terveellisen ja edullisen asumisen edistämiseksi parantamalla rakentamisen tehokkuutta ja lisäämällä rakentamisen arvoketjun digitaalisuutta. Tavoitteena on älykkäämpää tuotantoa ja rakentamista hyödyntämällä helpottaa puurakennusten suunnittelua ja teknisten määrittelyjen laatimista. Tulevaisuudessa puurakennuksista saadaan sensorien ja data-analytiikan avulla tietoa, jonka perusteella voidaan kehittää parempia työkaluja rakennusten elinkaarenhallintaan suunnittelijoiden, rakentajien, omistajien ja asukkaiden käyttöön.

Stora Enso ja TRÄ Group ovat jo pitkään edistäneet puurakentamista ja tuoneet esiin puurakennusten ympäristöystävällisyyttä ja edullisia vaikutuksia hyvinvointiin. Nyt yhtiöt perustavat yhdessä digitaalisen alustan ja työkalupakin, joka tuo yhteen arvoketjun eri vaiheissa toimivat puurakentamisen ammattilaiset. Yhteistyön tarkoituksena on yhdistää uudenlaisia digitaalisen teknologian innovaatiota Stora Enson puisiin rakennuskomponentteihin ja kokemukseen ja siten luoda uusia palveluja. Ensimmäisten palvelujen odotetaan tulevan markkinoille vuoden 2019 aikana.

Stora Enso ja TRÄ Group ovat jo käynnistäneet useita hankkeita, joissa kehitetään muun muassa digitaalisia suunnittelutyökaluja, rakennustietojen virtuaalisen todellisuuden (VR, virtual reality) ja lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) visualisointia sekä erilaisia sensoridatan analysointisovelluksia.

”Koko rakennusprosessin parempi visualisointi, suunnittelusta tuotannon kautta kiinteistöjen ylläpitoon asti, ja siten läpinäkyvyyden lisääminen, on meille suuri mahdollisuus. Haluamme yhdessä TRÄ Groupin kokeneiden digiammattilaisten kanssa saada aikaan positiivista muutosta ja nostaa vielä paremmin esiin puuta ja sen etuja uusiutuvana rakennusmateriaalina”, sanoo Stora Enson Wood Products -divisioonan johtaja Jari Suominen.

”Mielestämme kaikilla on oikeus asua terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Haluamme vaikuttaa siihen, miten rakennuksia suunnitellaan, rakennetaan, ostetaan ja ylläpidetään. Yhteistyömme Stora Enson kanssa hyödyntää molempien parhaat puolet: ketterän startup-mentaliteetin ja uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuisen toimittajan resurssit”, toteaa TRÄ Groupin hallituksen puheenjohtaja ja toinen perustaja Micke Paqvalén.

Yritysten välinen yhteistyö alkoi vuonna 2017 Stora Enson Accelerator-ohjelmassa, jonka puitteissa tehdään yhteistyötä Aalto-yliopiston ja startup-yritysten kanssa uusiutuvien tuotteiden kehittämiseksi ja innovoimiseksi.