Olet täällä

Starkin toimitusjohtaja: Suomi jälkijunassa keskustelussa rakentamisen ympäristövaikutuksista

Suomessa tulisi käydä enemmän keskustelua rakentamisen ympäristövaikutuksista, toivoo rakennustarvikeliike Starkin toimitusjohtaja Juha-Pekka Pöntinen. "Euroopassa käydään keskustelua eettisestä kestävästä kehityksestä, energiatehokkuudesta sekä materiaalien kestävyydestä ja tämä heijastuu vahvasti myös rakentamiseen ja puutavarakauppaan", arvioi Pöntinen. "Me olemme Suomessa jälkijunassa muuhun Eurooppaan nähden tässä keskustelussa, joka tulee vääjäämättä meille Suomeen. Nyt pitäisi nähdä rakentamisen tulevat trendit, joihin ympäristöasiat vaikuttavat vahvasti. Uudet sukupolvet ovat ympäristötietoisempia ja materiaalikysymykset ja niiden ekologiset ominaisuudet rakentamisessa painavat entistä enemmän." Starkki on osa monikansallista Wolseley-konsernia, jonka eettisten periaatteiden mukaan puutavarakaupan on sitouduttava osoittamaan puutavaran alkuperä ja sen hankinta- ja jalostusketju kauppaan asti.

Pöntinen on vakuuttunut siitä, että ekologinen arvo tulee olemaan puurakentamisen läpimurron tekijä. "Meillä on Wolseleyn konsernissa oma puupolitiikka, joka perustuu ekologisuuteen ja kestävien valintojen periaatteeseen. Euroopassa asiakkaat vaativat sertifioituja tuotteita, joka takaa niiden alkuperän ja laadun", kertoo Pöntinen.

Pöntinen harmittelee suomalaista rakennustarvikkeiden kaupankäyntiä. "Se on tosi raadollista, kun juostaan vaan alimman hinnan perässä. Suomalaisia ei kaupassa kiinnosta tavaran alkuperä vaan hinta, vaikka se kotimaisena toisi kaverille töitä, tai että onko se ekologisesti kestävää. Meistä jokainen kantaa vastuuta omilla valinnoillaan ympäristöstä. Tässä on paljon töitä ja tehtävää, että ympäristötietoisuus rakentamisen materiaalivalinnoissa kasvaa", painottaa Pöntinen.

Starkin kokonaiskaupasta kolmannes on puutavarabusinesta, joten se on erittäin tärkeä osa kaupalle. Perinteinen perheyhtiö Starkki on nyt osa monikansallista Wolseleyn rakennustarvikekaupan liiketoimintaa. Yhtiö on Euroopan suurimpia puutavaran tukkukauppiaita ja antaa perspektiiviä myös Starkin toimintaan Suomessa.

Wolseley-konserni on kirjoittanut harjoittamansa puutavarakaupan eettiset periaatteet, jotka perustuvat maaliskuussa 2013 voimaan tuleviin Euroopan Unionin puutavarakaupalle asettamiin säännöksiin. Näiden mukaan jokaisen puutavarakauppiaan on sitouduttava standardien noudattamiseen ja kyettävä osoittamaan puutavaran alkuperä ja koko sen hankinta- ja jalostusketju kauppaan asti. Yhtiö sitoutuu puukaupassaan näihin eettisiin säännöksiin ja uskoo tulevien säädösten lisäävään asiakkaiden luottamusta puumateriaaleihin ja niiden laadukkuuteen.

Puun käytöllä korjaus- ja saneerausrakentamisessa suuret mahdollisuudet

Pöntisen mukaan puurakentamisella voidaan tuoda rakentamiseen uutta ilmettä ja tukea hyvällä arkkitehtuurilla viihtyisien asuinmiljöiden rakentamista. "Vaikka ensimmäinen puukerrostalorakentamisen aalto ei kaikin osin ollutkaan onnistunut, nyt puhumme aivan erilaisesta teollisesta esivalmistukseen perustuvasta järjestelmärakentamisesta", arvioi Pöntinen. "Olemme rakentaneet Starkin uudet toimitilat Turkuun puurakentamisen järjestelmällä. Meidän kokemuksemme oli erittäin hyvä, koska rakentamisen nopeus teki siitä kustannustehokkaan. "

Suomessa tarvitaan noin 30 tuhatta uutta asuntoa vuodessa. Euroopan epävarman taloustilanteen Pöntinen arvioi näkyvän epävarmuutena rakentamisen aloituspäätöksiä tehtäessä. "Yleinen talouden tilanne vaikuttaa suoraan myös kauppaan. Meillä on nähtävissä nyt saneeraus- ja korjausrakentamisen vahva kasvu", kertoo Pöntinen." Korjausrakentamisen trendi on kasvava ja sen volyymi on ohittanut uudisrakentamisen määrän. Puun käytöllä korjaus- ja saneerausrakentamisessa on loistavat mahdollisuudet, jos toimiala pystyy tarjoamaan keveitä esivalmistettuja rakenneratkaisuja ja tuotteita."

Tulevat rakentamisen energiatehokkuusmääräykset ovat Pöntisen mielestä välttämättömiä, mutta haasteellisia. "Energiaremonttivelka kasvaa koko ajan ja kun energiatehokkuusmääräykset tulevat vanhaan asuntokantaan, herää kysymys, ottavatko säädökset huomioon taloudelliset mahdollisuudet niiden noudattamiseen ja toteuttamiseen. Vanhojen talojen saneeraus tulee olemaan myös teknisesti haastavaa, koska talot muuttuvat toiminnaltaan esimerkiksi ilmastoinnin suhteen remonttien myötä aivan toiseksi."

"Vaikka kauppias on lähtökohtaisesti materiaalineutraali, asiakkaille tarjotaan puuta mihin puu parhaiten sopii", sanoo Pöntinen. "Asiakkaat kokevat puun varsinkin pientalo- ja vapaa-ajan rakentamisessa positiivisena materiaalina. Puun käytön kasvu suuntautuu tulevaisuudessa kerrostalo- ja toimitilarakentamiseen. Käymme kauppaa pitkän tavaran kanssa emmekä järjestelmistä. Tulevaisuudessa voimme olla vaikka rungon tai rakentamisen järjestelmän välittäjiä, mutta materiaalista riippumatta puuta käytetään sisustuksessa runkoratkaisuista riippumatta paljon."

Pöntinen sanoo Starkin hakevan tuotteita konsernin muiden maiden trendeistä.  "Meillä on paljon opittavaa konsernimme muista maista. Ranskassa on valtava potentiaali puurakentamisen kasvulle. Silverwood-ketjumme myy siellä valmiiksi eri väriskaalalla pintakäsiteltyjä ulkovuoripaneeleita, kun meidän jalostetuin tuote on pohjamaalattu vuorilauta. Tämänkaltaiset kaupan tuotteet nopeuttavat ja parantavat rakentamisen laatua. Meidänkin on mietittävä, voisimmeko tehdä pidemmälle vietyjä viimeisteltyjä tuotteita. Uskon että tähän trendiin mennään meilläkin tulevaisuudessa."

Lujuusluokitellulla sahatavaralla keinottelu saatava aisoihin

Juha-Pekka Pöntinen on erittäin huolissaan puutavarakaupassa liikkuvasta jalostetusta puutavarasta, jota ei ole lujuusluokiteltu standardien mukaisesti. "Puutavarakaupan kannalta on suuri haaste, ettei jalostetun puutavaran lujuusluokittelua valvo kukaan. Venäjältä tuodusta puutavarasta ei voida olla varmoja, onko se lujuuslajiteltu suomalaisia normeja vastaavasti. Myytävän puutavaran tulisi olla T 24 lujuusluokiteltua, mutta meillä on vahva epäilys, että Venäjältä tulee markkinoille tavaraa, joka ei täytä lujuusluokittelun määräyksiä", sanoo Pöntinen.

"Meille puutavarakauppiaille on tärkeää, ettei markkinoille ei tule tuotteita, jotka pilaavat laadukkaan sahatavaran maineen. Kaupan on omatoimisesti pidettävä tilastoja ostoista ja valvottava omia hankintalähteitä, että saamme varmasti sertifioitua puutavaraa varmasta lähteestä. Tämä on Wolseley-konsernin vahva periaate, josta haluamme pitää kiinni myös Suomen markkinoilla", sanoo Pöntinen. Pöntinen arvioi Venäjältä tulevan tavaraa, jota on hankittu luvattomilta hakkuualueilta ja metsistä. "Valvontaviranomaisten tulisi kiinnittää vakavaa huomiota tähän ennen kuin tulee vahinkoja virheellisesti lujuusluokitellun puutavaran käytöstä jossakin kohteessa."

Puutavarakauppiaiden intressissä edistää puurakentamista

Juha-Pekka Pöntinen on Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistyksen (SPY) edustajana Puuinfon hallituksessa ja tällä hetkellä sen puheenjohtaja. SPY ry on yksi Puuinfon neljästä omistajasta ja sen kaikki jäsenyritykset, asiantuntevat puutavarakauppiaat, ovat Puuinfon jäseniä. Pöntinen oli keskeisessä roolissa Puuinfo Oy:n nykyisen toimintakonseptin määrittelyssä, hallinnon rakentamisessa sekä Puuinfon sijoittumisesta Rakennusteollisuuden RT:n taloon.

"RT:n toimintaan mukaan meneminen tuntui alkuun muurahaispesään astumiselta", arvioi Pöntinen. "Mutta se askel piti ottaa, kun haluttiin olla mukana siellä, missä rakentamisen edunvalvontaa tehdään. Yhteistyön kautta lähdettiin hakemaan sitä vaikuttavuutta ja edunvalvontavoimaa, mitä puutuoteteollisuudelle tarvittiin. EU:n ja kansalliset säädökset, ilmastomuutos sekä energia- ja materiaalitehokkuusvaateet asettavat tulevaisuudessa rakentamiselle uusia haasteita. RT ei voi ajaa vain yhden materiaalin asiaa, vaan sen on kyettävä tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa ja edistettävä monimuotoista rakentamista. Minusta kussakin kohteessa on käytettävä materiaalia, mikä on siihen kilpailukykyisin ja sopivin. Esimerkiksi lisä- ja saneerausrakentamiseen puu sopii keveänä materiaalina muita paremmin. Puu tuo luonnon pehmeyden ja lämmön rakentamiseen, jossa käytetään paljon betonia ja terästä. Puutavarakauppiaiden intressissä on ilman muuta edistää puun käyttöä Suomessa ja uusien puurakentamisen rakenneratkaisujen tunnettavuutta." 

Puuinfon hallituksen puheenjohtaja näkee Puuinfon toiminnan kannalta tärkeimmäksi puurakentamisen kiinnostavuuden kaiken puolisen hyödyntämisen. "Pelkkä esitteiden teko ei ole riittävää, vaan Puuinfolle haluttiin antaa aidosti vahvempi rooli menekinedistämisessä, viestinnässä ja edunvalvonnassa. Olennainen painopisteen valinta tehtiin siinä, että puun käytön lisäämismahdollisuudet nähtiin nimenomaan kerrostalorakentamisessa. Pientalo- ja vapaa-ajan rakentamisessa puun osuutta on vaikea enää nostaa, mutta kerrostalorakentamisessa puulla on suuret mahdollisuudet", sanoo Pöntinen.

 

Puuinfon artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Lisätietoja: Juha-Pekka Pöntinen, 050 552 2700, juha-pekka.pontinen@starkki.fi