Olet täällä

Sprinklaus pakolliseksi asuinkerrostaloihin

Vuoden alussa tehty rakennusten palomääräysten uudistaminen koski vain puukerrostaloja. Uudistamisen jälkeen on käyty keskustelua siitä, olisiko sprinklauspakko pitänyt ulottaa kaikkiin asuinkerrostaloihin materiaalista riippumatta. Kehityspäällikkö Jaakko Kääriäinen sammutusjärjestelmiä valmistavasta Marioff Corporation Oy:stä viittaa kokemuksiin Yhdysvalloista, jossa kaikki asunnot palosuojataan rakennusmateriaalista riippumatta. Palosuojaus tulee nähdä ihmisten, kiinteistöjen ja liiketoiminnan jatkuvuuden suojaamisena ja siksi sen tulisi olla pakollista niin asunnoissa kuin toimistoissakin, sanoo Kääriäinen. Hän uskoo, että valtaosa tulipalojen aiheuttamista asuntokuolemista voitaisiin välttää asuntojen sprinklauksella. Asukkaat arvostavat turvallisuutta ja siksi puukerrostalot saivat pakkosprinklauksen myötä kuluttajien silmissä kilpailuedun, jota puualan tulee käyttää hyväksi.

Suomessa uudistettiin rakennusten palosuojausmääräyksiä vuoden alusta siten, että nyt voidaan rakentaa enimmillään 8-kerroksisia puukerrostaloja, mikäli niissä on huoneistokohtainen palosuojausjärjestelmä eli sprinklaus. Suojauspakko koskee vain puurakenteisia kerrostaloja, jota Jaakko Kääriäinen ihmettelee:

- Yhdysvalloissa palosuojauspakko on säädetty monessa osavaltiossa kaikkiin rakennuksiin  riippumatta niiden käyttötarkoituksesta tai rakennusmateriaalista. Kääriäisen mielestä palonsuojausjärjestelmä on nimenomaan ihmisten, kiinteistöjen ja niissä olevan liiketoiminnan suojaamista. Yhdysvallat onkin paljon pidemmällä meitä paloturvallisuudessa, arvioi Kääriäinen.

- Asuntopaloissa menehtyy Suomessa vuosittain noin sata henkilöä. Projektipäällikkö Päivi Myllylä Puuinfo Oy:stä uskoo, että pääosa kuolemista voitaisiin estää kaikkien asuntojen pakkosprinklauksella. Tässä mielessä palomääräysten uusiminen jäi puolitiehen. Palosuojavaade tulisi ulottaa koskemaan kaikkia rakennuksia. Kodeissaan asuvat ihmiset, hotellien asukkaat tai toimistojen työntekijät arvostavat turvallisuutta, jota palosuojaus tuo tullessaan, sanoo Myllylä. Kehityspäällikkö Jaakko Kääriäinen pohtii, että kun meillä kerran suojataan terveydenhuollon laitoksia, toimistoja, hotelleja, datakeskuksia tai teolliseen valmistukseen liittyviä tiloja, niin eikö erityisesti pitäisi suojata myös asuntoja ja koteja, joissa ihmiset viettävät paljon aikaa.

Rakennusten runkomateriaali ei ratkaise paloturvallisuutta

- Olennaista on tunnistaa se, että tuhoisat tulipalot syttyvät lähes aina irtaimistosta, jonka palosta syntyvät kaasut ja savu aiheuttavat kuolemia. Tutkimusten mukaan puu kerrostalon rakenteessa on tulipalon kannalta yhtä turvallinen kuin teräs tai betoni.  Siksi talon runkomateriaali ei ratkaise niiden paloturvallisuutta, korostaa Kääriäinen. Pääosa asuntojen tulipalojen syttymissyistä johtuu tupakoinnista, sähkövioista tai tuhopoltosta. Valitettavasti tiedotusvälineetkin syyllistyvät asenteellisen mielikuvan luomiseen alleviivatessaan aina, että puutalo paloi, vaikka ihmishenkiä vaativat tulipalot eivät ole riippuvaisia rakennuksen runkomateriaalista, toteaa Kääriäinen.

- Määräysten muuttuminen loi Suomessakin uuden ja kiinnostavan palosuojauksen markkinan. Esimerkiksi Vierumäellä valmistuneen puukerrostalon ja Nuuksioon rakennettavan Haltia-luontokeskuksen palosuojaus hoidetaan Marioffin HI-FOG järjestelmällä, kertoo Kääriäinen. Puukerrostalojen järjestelmärakentaminen on modulirakentamista kuten risteilyalustenkin rakentaminen, josta meillä on kokemusta. Palosuojausjärjestelmä voidaan asentaa elementtiin valmiiksi. Yhtiön kaikkien tuotteiden valmistus tapahtuu Suomessa.

Suomalainen innovaatio

Vantaalainen Marioff on yritys, jonka toimiala on nyt tulipalojen sammutus hienojakoisella vesisumulla. Suomalaisen kehitystyön tuloksena syntynyt HI-FOG järjestelmä kehitettiin korkeapainehydrauliikan parissa ja otettiin käyttöön ensin risteilyaluksissa, joissa perinteiseen sprinklerjärjestelmään perustunut ratkaisu olisi aiheuttanut hankaluuksia laivojen painopisteelle. Matkustaja-alusten pakollinen sprinklaus pakotti kehittämään keveämpiä ratkaisuja, jonka tuloksena syntyi korkeapaineella toimiva vesisumujärjestelmä HI-FOG.

Vesisumuun perustuvassa  sammutusjärjestelmässä vesi hajotetaan korkealla paineella hienojakoiseksi sumuksi. Pienet pisarat maksimoivat veden sammutustehokkuuden, jolloin tarvittavat vesimäärät ovat huomattavasti pienemmät kuin perinteisissä sprinklerijärjestelmissä. Ympäristöystävällisillä vesisumuilla voidaan korvata myös kaasujärjestelmiä, joilla tyypillisesti on haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Koko 1990 - luku yhtiössä keskityttiin meripuolen tuotteisiin, joissa Marioffin markkinaosuus oli 100 %. Sen jälkeen alettiin kehittää maapuolta, jonka osuus nyt on 70 % luokkaa lopun ollessa edelleen risteilyaluksia. Koko globaali palontorjuntajärjestelmien markkina on 13 mrd euroa, josta 90 prosenttia on edelleen perinteisen järjestelmän markkinaosuutta. Teollisuuskohteissa on kaasupohjaisia järjestelmiä, uuteen teknologiaan perustuvan vesisumuteknologian osuus on prosentin verran, josta puolet on Marioffilla.

Marioffin järjestelmä tunnetaan maailmalla jo hyvin ja Kääriäinen uskoo markkinan kasvavan kaikkialla, missä halutaan lisätä paloturvallisuutta ja suojata liiketoimintaa pitkäjaksoisilta keskeytyksiltä, mitä paloista aiheutuvat vesivahingot aiheuttavat. Järjestelmän markkinointia tehdään arkkitehdeille ja suunnittelijoille sekä tietysti vakuutusyhtiöille, jotka eivät vielä tunnista vähävetisen järjestelmän etuja jälkivahinkojen pienentämisessä.

Vesisumusammutus rajaa jälkivahinkoja

Palontorjuntajärjestelmän ensisijainen tarkoitus on hallita, rajata ja supistaa tulipaloja. Korkeapaineella vesisumua tuottava järjestelmä perustuu kolmeen vaikutukseen. Ensin järjestelmä laukeaa käyttöön lasiampullin rikkoutumisen myötä ja täyttää huoneen kolmiulotteisesti ja katkaisee lämpösäteilyn, höyrystyessään sumu sitoo lämpöenergiaa ja höyrystyessä vesi laajenee 1700 - kertaiseksi syrjäyttäen palotilasta happea ja edistäen tulipalon sammumista.

- Kun perinteinen järjestelmä tuottaa yhdestä suuttimesta 120 litraa vettä minuutissa, HI-FOG järjestelmä rikkoo korkeapaineella veden sumuksi ja levittää yhdestä suuttimesta 12,5 litraa vettä sumuna palotilaan eli se aiheuttaa merkittävästi vähemmän vesivahinkoja. Sumulla on parempi tunkeutuvuus, kattavuus, nopeampi höyrystyminen, pienempi veden kulutus ja se on kevyempi rakentaa. Sen jälkeen voidaan mahdollinen evakuointi tehdä nopeasti ja turvallisesti sekä rajata vesi-, savu- ja lämpövahingot, luettelee Kääriäinen järjestelmän etuja. Järjestelmää voidaan käyttää arkkitehtonisesti vaativissa paikoissa, koska järjestelmän putkistot ovat ohuita, kevyitä ja helppo asentaa eikä tulitöitä ei tarvita.

Olennaisimmat erot vesisumuun perustuvalla palosuojajärjestelmällä perinteiseen sprinklausjärjestelmään verrattuna ovat veden käyttömäärissä ja putkistojen koossa ja järjestelmän rakentamisessa. Vesisumuun perustuva järjestelmä käyttää vettä vain kymmenen prosenttia perinteiseen järjestelmään verrattuna, jolloin sen aiheuttamat toiminnan keskeytysvahingot ovat merkittävästi pienempiä. Esimerkiksi vanhaa järjestelmää käyttävissä hotelleissa on jouduttu yhden hotellihuoneen palosammutuksen vuoksi tai jopa vahingossa sattuneen sammutuksen vuoksi sulkemaan merkittävä osa toiminnasta pitkäksi aikaa.

- Hintavertailun tekeminen korkeapainesumujärjestelmän ja perinteisen järjestelmän välillä on vaikeaa, koska korkeapainetta tuottava pumppuyksikkö tarvitaan joka kohteeseen riippumatta sen koosta. Mitä suurempi rakennus tai jopa kortteli, se voidaan hoitaa samalla pumppuyksiköllä kuin mikä tarvittaisiin vaikkapa neljän huoneiston rivitaloon, vertaa Kääriäinen. Vierumäellä 5 - kerroksisen uuden kerrostalon hintaan palosuojauksen toteuttaminen maksoi noin 40-45 euroa neliöltä, kun perinteisen järjestelmän hinnan arvioidaan olevan 15-20 euron luokkaa neliöltä. Vierumäen kohteen pumppuyksikköä voidaan hyödyntää viereen valmistuvan toisen puukerrostalon suojauksessa, joka pudottaa uuden kohteen suojauksen hintaa merkittävästi, kertoo Kääriäinen. Marioff on suojannut vahvasti teknologiaansa maailmanlaajuisesti yli tuhannella jo myönnetyllä sekä vireillä olevalla patenttihakemuksella.

Puuinfon artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Lisätietoja: Jaakko Kääriäinen, kehityspäällikkö, Marioff, puh.  010 6880 507 ja 040 3540 485, jaakko.kaariainen@marioff.fi