Olet täällä

Sanonnalle ”puusta pitkään” uusi merkitys!

Uusia ohjeita puurakentamiseen on julkaistu

Vanha sanonta ”puusta pitkään” on tarkoittanut, että homma ei etene, ollaan alkutekijöissään. Suomalainen puurakentamisen osaaminen on kaikkea muuta kuin alkutekijöissään.

Kuva: Esimerkki paikalla rakennetusta puurungosta (ohjeesta Ratu 0416).

Puuinfo, Talonrakennusteollisuus ry ja Mittaviiva Oy ovat yhdessä tuottaneet ajanmukaisen puurakentamisen ohjeistuksen, joka edustaa hyvän rakennustavan mukaista osaamista vaativissa olosuhteissamme. Myös työmaan sääsuojauksen ohje liittyy keskeisesti puurakentamiseen. Ohjeet on julkaistu Ratu-ohjekortteina, joita rakentamisen ammattilaiset ovat tottuneet käyttämään luotettavana tietolähteenä 70-luvulta lähtien.

Kuva: Esimerkki paikalla rakennetusta puurungosta (ohjeesta Ratu 0416).

Havainnolliset Ratu-ohjeet on tarkoitettu rakennustuotannon työmenetelmäohjeiksi tulkiten viranomaismääräysten vaatimuksia siten, että työnsuunnittelussa, työhön perehdytyksessä ja työmaan käytännöissä varmistetaan laadukas, turvallinen ja tuotannon sujuva toiminta.

Ratu-ohjeet vastaavat puurakentamisen haasteisiin erityisesti puukerrostalojen osalta. Ohjeet kattavat uudet pitkälle esivalmistetut teolliset järjestelmät kuten suurelementti- ja tilaelementtirakentamisen. Tuotannon ohjaus ja laadunvalvonta on otettu huomioon ohjeistuksessa.

Puurakentamisen ohjeet ovat osa laajaa Ratu Net -tietopalvelua. Niitä voi hankkia myös erikseen Rakennustiedon verkkokaupasta esimerkiksi sähköisinä tiedostoina.

Ota käyttöön puurakentamisen ajantasaiset Ratu-ohjeet ja varmista, että puurakentaminen pääsee pitkälle!

Uudet Ratu-ohjeet

51 Puurunkotyö

Ratu 0416 Puurunkorakentaminen, paikallarakennettu puurunko. Menekit ja menetelmät

Ratu 0417 Puurunkorakentaminen, platform-menetelmä. Menekit ja menetelmät

Ratu 0418 Puurunkorakentaminen, ulkopuolinen puuverhous. Menekit ja menetelmät

Ratu 0423 Puurunkorakentaminen, vesikattorakenteet. Menekit ja menetelmät

 

52 Ovi- ja ikkunatyö

Ratu 0419 Puuvalmisosarakentaminen, puuikkunat ja -ovet. Menekit ja menetelmät

 

53 Puuelementtityö

Ratu 0424 Puuelementtirakentaminen, seinät. Menekit ja menetelmät

Ratu 0425 Puuelementtirakentaminen, tilaelementit. Menekit ja menetelmät

Ratu 0434 Saunan puutyöt. Menekit ja menetelmät

Ratu 0435 Puuelementtirakentaminen, pilarit ja palkit. Menekit ja menetelmät

Ratu 0436 Puuelementtirakentaminen, väli- ja yläpohjaelementit. Menekit ja menetelmät

 

54 Väliseinätyö

Ratu 0426 Levyrakentaminen, väliseinät. Menekit ja menetelmät

 

55 Levytyö

Ratu 0420 Levyrakentaminen, levytys. Menekit ja menetelmät

 

56 Sisäpuutyö

Ratu 0427 Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous ja -päällystys. Menekit ja menetelmät

Ratu 0428 Listoitus. Menekit ja menetelmät

Ratu 0429 Vakiovarustaminen, heloitus ja lukitus. Menekit ja menetelmät

 

57 Kalusteasennus

Ratu 0421 Kiintokalustaminen, kalusteasennus. Menekit ja menetelmät

 

58 Kalustepuusepäntyö

Ratu 0422   Kalustepuusepäntyö. Menekit ja menetelmät

 

Sääsuojaus

Ratu S-1232  Rakennustyömaan sääsuojaus

 

Lisätietoja:

Mikko Viljakainen, Puuinfo ry, mikko.viljakainen@puuinfo.fi

Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy, satu.sahlstedt@mittaviiva.fi

Raija Lahtinen, Rakennustieto Oy, raija.lahtinen@rakennustieto.fi