Olet täällä

Sahateollisuus ry:n ja Business Finlandin toteuttama Wood from Finland -ohjelma palkittiin Kiinassa

Sahateollisuus ry:n ja Business Finlandin toteuttama Wood from Finland -ohjelma palkittiin Chongqingissa 16.9.2018 CTWPDA:n (China Timber and Wood Product Distribution Asso- ciation) tunnustuksella ja kunniakirjalla. Palkitun sahatavaran vientihankkeen jatkoa tarvi- taan ennen kaikkea tuotteiston ja myynnin kehittämiseen uusilla alueilla. - Ohjelmalla on ollut suuri merkitys sahatavaran viennin kasvattamisessa Kiinaan, Sahate- ollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo.

Suomen metsä- ja biotalousstrategian mukainen sahateollisuuden tuotannon kasvu on viimeisen viiden vuoden aikana viety käytännössä kokonaan Kiinaan. Viennin arvo on 2010-lu- vulla kasvanut muutamista miljoonista euroista n. 330 miljoonaan euroon (2017). Ohjelman aikana sahatavaran vienti nelinkertaistui 1,7 miljoonaan kuutiometriin (2017). Kiina oli näin ollen sahatavaran suurin vientimarkkina vuonna 2017. Tänä vuonna sahatavaran kysyntä Kiinassa on pudonnut ja kilpailu kiristynyt. Kiina pysyy kuitenkin yhä vientimaiden kärjessä.

Sahateollisuuden tavoitteena on jatkaa menekinedistämisohjelmaa ja tiivistää yhteistyötä Kiinassa etenkin teollisten loppukäyttäjien kanssa. Lisäksi Kiinan puutuoteteollisuuden nopeaan rakennemuutokseen pyritään vastaamaan ja sahatavaran jatkojalosteiden vientiä pyritään lisäämään.

Business Finlandin lisäksi Wood from Finland -ohjelma on saanut merkittävää tukea ja arvovaltapalveluita maa- ja metsätalousministeriöltä ja -ministereiltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä sekä Suomen diplomaattiverkostolta eri maissa. Ohjelma on palkittu Suomessa yhtenä Business Finlandin menestyksekkäimpänä ohjelmana.

Lue tiedote kokonaisuudessaan Sahateollisuus ry:n sivuilta.