Olet täällä

Ruotsissa investoidaan vahvasti vihreään rakentamiseen

Ruotsin suurimman yksityisen rakennusyhtiö Folkhemin markkinointipäällikkö Sandra Frank uskoo Ruotsin uuden aktiivisen metsästrategian lisäävän vihreää puurakentamista. Metsävarojen hyödyntäminen ja lisäarvon hakeminen puuperäisistä tuotteista on nyt päättäjien listalla korkealla. - Tämä näkyy kaupunkien ja kuntien halukkuutena luovuttaa enemmän tontteja puurakentamiseen, koska poliitikot haluavat nyt priorisoida metsien ja puun lisäkäyttöä ja kasvattaa siitä saatava lisäarvoa. Kaikki puhuvat puupohjaisen biotalouden mahdollisuuksista, joiden toivotaan lisäävän uusia esimerkkejä puupohjaisten tuotteiden käytöstä.

Rikshem Trä on Rikshemin ja Folkhemin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa kuusi tuhatta korkealaatuista puukerrostaloasuntoa seuraavan kymmenen vuoden aikana Tukholman alueelle. Frankin mukaan asuntojen toteuttaminen puurakenteisina vähentää hiilidioksidipäästöjä 600 000 tonnia eli tuhat tonnia jokaista tukholmalaista kohden. - Puu on välttämätön, jos halutaan hallita ilmastomuutosta. Folkhemin pääomistajina olevat eläkeyhtiöt haluavat nimenomaan investoida vähähiiliseen vihreään rakentamiseen. Rikshemillä on taas kokemusta ja osaamista puurakentamisesta, sanoo Frank.

Oma suunnitteluosaaminen rakentamisen perustana

Frankin mukaan yhtiöllä on rakentamiseen tarjolla toimiva ja valmis tuote, joka on suunniteltu arkkitehtien kanssa yhteistyössä sopimaan Martinssonin CLT- massiivipuulevypohjaisen rakentamisen järjestelmään. - Olemme vuosien varrella kehittäneet puukerrostalorakentamisen järjestelmää ja ratkaisuja. Nyt tarjoamme sen tiedon ja taidon arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden käyttöön.

Parhaillaan yhtiöllä on 18 myyntiin tulevaa puukerrostalokohdetta suunnitteluvaiheessa. Frank korostaa oman suunnittelun merkitystä tuotannossa. - Meillä itsellämme on riittävästi suunnitteluvoimaa ja -osaamista omassa talossa. Onnistunut rakennesuunnittelu ja ohjaus arkkitehtisuunnitelmien toteutuksessa on rakentamisessa välttämätöntä.

Yhtiö on kiinnittänyt Frankin mukaan maan johtavia arkkitehtejä Tukholman projektin suunnitteluun, koska tavoitteena on arkkitehtonisesti korkeatasoisten rakennusten toteuttaminen. Pääkaupunkiin rakennettavat puukerrostalot tulevat olemaan kuudesta 22:een kerroksisia ja talokohtainen huoneistojen määrä 50:stä aina 350:een asuntoon. - Meillä on poliittinen tavoite rakentaa koko Ruotsiin 150 000 (sataviisikymmentätuhatta) puukerrostaloasuntoa vuoteen 2030 mennessä.

Frankin mukaan yhtiön tavoitteena on lisätä esivalmistusta rakentamisessa, koska tavoitteena on kuiva laadukas rakentaminen. - Asukkaan on voitava tuntea asuvansa terveellisessä talossa, jossa parasta on asukaspalautteen mukaan hiljaisuus ja puun tuoksu. Viime aikoina olemme kiinnittäneet asiakkaiden huomiota siihen, että puu on ympäristön kannalta paras rakennusmateriaali. Järjestämme vierailuja valmiissa puutaloissa ja kuulemme asiakkaiden yllättyneitä ja ihastuneita kommentteja.
 
Puurakentaminen tarvitsee oman kustannuslaskentaohjelman

Rakentamisen hinnasta käytävään keskusteluun Frank haluaa nostaa kustannuslaskentaan liittyvät käytännöt. - Rakentamisen hintaan on helppo vastata kruunuissa, mutta on tärkeämpää tunnistaa kustannuslaskentaan liittyvät ongelmat. Rakennusyhtiöiden kustannuslaskennan ohjelmat on tehty betonirakentamista varten, eivätkä ne tunnista laisinkaan puurakentamisen erityispiirteitä.
- Kun puurakentamisen kustannusten muodostumisessa sen nopeus ja rakentamisen ajan säästö ovat aivan olennaisia tekijöitä, kustannuslaskenta ei huomioi sitä. Käytämme puurakentamisessa kolmanneksen siitä ajasta, mitä perinteiseen rakentamiseen paikan päällä tarvitaan, muistuttaa Frank.

Rakentaminen on Ruotsissa siirtynyt rakennuspaikalta yhä enemmän esivalmistukseen tehdashalleissa ja työmaalla tehdään vain valmiiden elementtien asennus. Elementtitehtaat ovat yleensä sellaisilla paikkakunnilla, missä on puumateriaali lähellä ja työvoimaa rakentamiseen. Kun tehdaspään osuus puuelementtien valmistuksessa on 80 prosenttia, loppu viidennes jää työmaalle.

- Tämä merkitsee isoa säästöä kustannuksissa. Kun aika on puristettu rakentamisessa kolmannekseen, voimme samalla työvoimalla saada kolme kertaa enemmän aikaan. Ammattitaitoisen rakennustyövoiman saannin ongelma on erityisesti suurkaupungeissa, missä eniten rakennetaan. Siksi myös työvoiman saatavuuden ja käytön kannalta tehdasvalmistus on oikea ratkaisu, painottaa Frank.

Frankin mukaan puurakentaminen on kuivaa ja turvallista. - Kun valmiisiin elementteihin perustuva rakentaminen rakennuspaikalla on nopeaa, saamme säästöjä konevuokrauksissa, aiheutamme häiriötä vähän ympäristölle eikä kaupunkien tarvitse sulkea katuja pitkään jatkuvan työmaaliikenteen takia. Myös rakentamisaikaiset rahoituskustannukset ovat nopean rakentamisen ansiosta perinteistä rakentamista alhaisemmat.

Rakentaminen päästötavoitteiden piiriin

Kun rakentamisessa käytettävät fossiiliset materiaalit vähenevät, Frank haluaa rajoittaa niiden käyttöä asettamalla maksuja päästöjä tuottaviin materiaaleihin. - Kun kerran Pariisin ilmastokokouksessa saatiin globaali sopimus aikaiseksi, poliitikkojen tulisi olla nyt vahvoja ja luoda säädöksiä, jotka ohjaavat päästöttömien materiaalien käyttöön rakentamisessa. Jos Eurooppa lisäisi puurakentamisen määrää kymmenestä prosentista yhteentoista, sillä saavutettaisiin neljännes Kioton päästövähennystavoitteista.

- Olen vakuuttunut siitä, että jossain vaiheessa rakennusaikaisille päästöille asetetaan katto, jonka ylimenevästä osasta joudutaan maksamaan, uskoo Frank. Kun perinteisellä teollisuudella on päästörajoitukset, ne tarvitaan myös rakentamiseen, koska sementtiteollisuus tuottaa päästöjä kaksi kertaa enemmän kuin koko maailman lentoliikenne. Kun koko rakentamisen ja asumisen sektori tuottaa päästöistä melkein puolet, onhan sille jotain tehtävä.

Frankin arvion mukaan resurssi- ja materiaalitehokkuudesta tulee iso asia tulevaisuudessa ja muutokseen tarvitsemme säädöksiä. - Poliitikoilta odotan nyt valveutuneisuutta ja rohkeutta toteuttaa uudistukset osana ilmastomuutoksen vastaista taistelua. Uskon että asiakkaat ovat yhä enemmän valmiita maksamaan vähähiilisistä ratkaisuista. Tukholmassa ihmiset ovat erittäin tietoisia ekologisesti, mikä näkyy kuluttajakäyttäytymisessä esimerkiksi ruuan suhteen.

- Olemme saaneet puurakentamisesta paljon hyvää palautetta asiakkailta. Vaikka ympäristöasiat eivät ihmisiä keskimäärin paljon kiinnostakaan, hyvinvoinnin kasvun myötä puurakentamiseen liitetään asiakkaiden kokemuksessa myönteisiä terveydellisiä tekijöitä. Tavoittelemme kaikessa materiaalin käytössä kierrätettävyyttä, muistuttaa Frank.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen
Lisätietoja: Sandra Frank, 070-555 64 62, sandra.frank@folkhem.se 

Sandra Frank esiintyi 17.6. Espoossa Forum Wood Building Nordic -konferenssissa, seminaariesitys on ladattavissa tapahtumasivustolta (Programme 17.6., session C3 Business cases)

Kuvat alla Sandra Frankin esityksestä.