Olet täällä

Ruotsin puukerrostalorakentamisen kilpailukyky perustuu nopeuteen ja teolliseen valmistukseen

 Puukerrostalojen rakentaminen Ruotsissa on erittäin kilpailukykyistä. Merkittävin kilpailutekijä on rakentamisen nopeus, sanoo tilaelementtikerrostalojen valmistukseen erikoistuneen Lindbäcks Bygg yhtiön toimitusjohtaja Stefan Lindbäck. Toinen keskeinen kilpailutekijä on teollisen valmistuksen aikaansaama tasainen laatu. Lindbäckin mukaan puukerrostalojen rakentamisessa itse puumateriaalilla on varsin vähäinen merkitys. Puun ekologisuutta pidetään tulevaisuuden myyntivalttina, mutta materiaalia tärkeämpiä ovat puurakentamisen nopeus, keveys, toimivuus ja tehokkuus. Puukerrostalot maksavat työmaalle toimitettuna ja siellä valmiiksi viimeisteltynä hankkeesta riippuen noin 2000 - 2200 eu/m2. Yritys on valmistanut vuoden 1994 jälkeen yli 5600 puurakenteista kerrostaloasuntoa. Ruotsissa puurakenteisten kerrostalojen osuus kerrostalomarkkinasta on noin viidennes, kun Suomessa niiden osuus on prosentin luokkaa.

Ruotsia pidetään Suomessa teollisen puukerrostalorakentamisen mallimaana, jossa ovat vierailleet viime aikoina monet suomalaiset rakennuttajat ja rakentajat hakemassa oppia ja kokemusta Ruotsin mallista. Ruotsin Växjön kaupungista on tullut suosituin vierailukohde, jossa puukerrostalorakentamisen osuus on erittäin merkittävä. Koko Ruotsin kerrostalotuotannosta viidennes tehdään nykyisin puurakenteisina, kun Suomessa osuus on prosentin luokkaa.

- Puu on runkomateriaaliksi hyvä ja lisäksi sen ekologiset ominaisuudet miellyttävät asiakkaita. Puun käyttö on myös käytännöllinen asia sillä yrityksen liiketoiminta ja investoinnit ovat pitkään perustuneet puuhun. Kun valinta on kerran tehty, tuotantolinjojen muuttaminen teräsrungolle ei ole enää perusteltua, kertoo Lindbäck. Toimitusjohtaja korostaa kuitenkin asiakassuhteiden osaamista liiketoiminnan kannalta ensisijaisena menestystekijänä ennen teknisiä ratkaisuja tai tehtaan prosessien sujuvuutta.

Pohjois-Ruotsin Piteåssa sijaitseva Lindbäcks Bygg on Ruotsin johtava teollisesti tuotettujen puukerrostalojen valmistaja ja rakentaja ja se on erikoistunut tilaelementtirakentamiseen. Yritys on osa vuonna 1924 perustettua Lindbäcks -konsernia, joka nykyään on monialainen perheyritys. Yritys aloitti tilaelementtikerrostalojen valmistuksen vuonna 1994. Sen jälkeen yritys on valmistanut yli 5600 puurakenteista kerrostaloasuntoa.

- Ruotsalaisessa puukerrostalojen rakentamisessa itse puumateriaalilla on varsin vähäinen merkitys. Asiakkaat ovat vain harvoin kiinnostuneet nimenomaan puun käytöstä. Puun ekologisuus toki tuodaan esille ja sitä pidetään tulevaisuuden myyntivalttina, mutta materiaalia tärkeämpiä ovat prosessien toimivuus ja tehokkuus, sanoo jo neljännessä sukupolvessa yritystä johtava johtaja toimitusjohtaja Stefan Lindbäck. Hän kertoo tutkineensa teräsrungon käyttöä, mutta päätyneensä silti puurunkoisiin ratkaisuihin.

Vaikka puun ekologisuudesta on tulossa kilpailutekijä, puumateriaalia itsessään ei pidetä yrityksessä merkittävänä kilpailutekijänä. Tärkeää on sen mahdollistama kilpailukykyinen prosessi. Vielä 10 vuotta sitten puisten kerrostalojen rakentaminen oli Ruotsissakin koerakentamisluonteista. Nykyään puukerrostalojen rakentaminen asiakkaille on erittäin kilpailukykyistä. Merkittävin kilpailutekijä on rakentamisen nopeus, joka mahdollistaa asiakkaalle pääoman tehokkaan hyödyntämisen. Toinen keskeinen kilpailutekijä on teollisen valmistuksen aikaansaama tasainen laatu. Jos asiat sujuvat mallikkaasti, tavallisessa kerrostaloprojektissa kaupankäyntiin tarvitaan noin 17 viikkoa, minä aikana lopputuote määritellään tarkoin asiakkaan kanssa.

Käytännön asiakaslähtöisyyttä

Lindbäcks Bygg rakentaa 2 - 6 -kerroksisia puukerrostaloja kokonaisvastuu-urakkana. Tilaelementit valmistetaan säältä suojassa teollisuushallin kuivissa ja turvallisissa oloissa. Teknisesti tilaelementeistä olisi mahdollista tehdä myös 7-kerroksisia taloja, mutta ainakaan toistaiseksi niitä ei ole Ruotsissa tehty. Yritys markkinoi ja rakentaa Mälardalen alueella Tukholman seudulle, jonne on valmistuspaikasta Piteåsta noin 800 kilometrin matka ja tehtaan ympäristöön Pohjois-Ruotsissa Norrlandin alueella. Tuotevalikoimaan kuuluvat opiskelija-asuntolat, asuinvuokratalot, markkinahintaiset asumisoikeusasuintalot, senioritalot yli 55-vuotiaille, vanhusten talot sekä hotellit.

Asiakkaina toimivat ammattimaiset usein yleishyödylliset rakennuttajat ja myös konsernin oma kiinteistöjä omistava ja vuokraava Lindbäcks Fastigheter. Suoraan kuluttajille taloja ei myydä. Viime aikoina opiskelija-asuntoloiden osuus tuotannossa on pienentynyt ja vastaavasti vanhuksille suunnattu asuntotuotanto kasvanut.

Stefan Lindbäckin mukaan puukerrostalojen rakentamiseen ei liity teknisiä ongelmia. Paloturvallisuuteen, ääneneristykseen, kosteuden hallintaan, energiatehokkuuteen, tiiviyteen ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyvät haasteet on ratkottu vuosia sitten.

Kaupankäynnin aikana lopputuote määritellään tarkasti asiakkaan kanssa. Kun kauppa sovitaan, talon tilaelementit menevät tuotantoon, joka kestää keskimäärin 8 päivää. Asiakas maksaa 90 % kauppahinnasta, kun tilaelementit toimitetaan työmaalle. Tilaelementtien pystytys kestää yleensä 1-2 päivää, minkä jälkeen talon ulko- ja sisäpuoliset viimeistelytyöt ja talotekniikan kytkeminen kestävät 1-2 kuukautta. Valmistumisen jälkeen maksetaan loput kauppasummasta.

Menettelyn etu asiakkaalle on, että hankkeeseen sidottu pääoma alkaa tuottaa perinteisesti toteutettuun projektiin verrattuna todella nopeasti. Lindbäcks-yritykselle toimintatapa ei ole halpa, koska se joutuu toimimaan hankkeiden alkuvaiheessa niiden huomattavana rahoittajana. Toisaalta yrityksen neljän sukupolven aikana kertynyt varallisuus ja vakaa talous mahdollistavat tällaisen riskinkannon ja se on myös kilpailuetu, joten malliin ollaan tyytyväisiä.

Tehokas teollinen tuotanto

Tilaelementtejä tuottava tehdas toimii yhdessä kahdeksan tunnin vuorossa. Linjalla on 120 työntekijää joista noin 20 on alihankkijoita. Alihankintaa käytetään mm. sähkötöissä, talotekniikassa ja maalauksessa pullonkaulojen poistamiseen. Nyt suuntana on verkostoitumisen sijaan osaamisen hankkiminen omaan taloon, jolloin innovaatio ja kehitystoiminta ovat suoraviivaisemmin kontrolloitavissa ja hyödynnettävissä. Periaate on "Vi vill ha systemet in house".

Tehtaan yhteydessä on oma erillinen logistiikkakeskus, jossa tehdään tuotantolinjan materiaalihuolto. Kaikki materiaalihankinnat tehdään logistiikkakeskukseen, jossa niistä kootaan myös kohdekohtaiset toimitukset kontteihin työmaalle toimitettaviksi. Menettelyn etuina ovat ekonomisuus ja ekologisuus. Hankinnat voidaan tehdä suurissa erissä ja materiaalihukka ja pakkausjäte on helpompaa kierrättää logistiikkakeskuksessa kuin yksittäisillä työmailla. Materiaalihukkaa ei synny työmailla, koska niille kuljetetaan vain siellä tarvittavat materiaalit.

Logistiikan ja tuotannon välille on tehtaalla tehty selvä raja. Logistiikka vastaa kaikista materiaaleista, niiden saatavuudesta ja myös materiaalien laatuvirheistä. Tällä tavoin tuotannon häiriötekijät pyritään minimoimaan. Tuotantolinjalta valmistuu keskimäärin yksi tilaelementti tunnissa.

Elementit tehdään sisältä täysin valmiiksi. Pinnoitteet, kalusteet, ikkunat ja ovet sekä talotekniikka ovat valmiiksi asennettuja. Julkisivumateriaali – kuten rappaus - asennetaan tavallisesti vasta työmaalla, ellei valittu materiaali mahdollista asennusta tehtaalla. Rappausta suositaan sen vähäisen huoltotarpeen vuoksi. Lisäksi ruotsalaisten palomääräysten mukaan taloon ei tarvita automaattista sammutusjärjestelmää, kun julkisivuissa ei ole puuta.

Sisätiloissa elementtien välisten saumojen kohdalle pinnoitteet asennetaan työmaalla, jolloin valmiista asunnosta tulee elementtitekniikasta huolimatta saumaton. Työmaalla tarvittavat pinnoitemateriaalit sijoitetaan odottamaan elementtiin. Saumattomuuden vaihtoehtona tehdas on selvittänyt myös listojen asentamista saumoihin, mutta on todennut, että saumaton vaihtoehto on paras. Se on asiakkaalle mieluisin, ulkonäöltään paras ja lisäksi vastoin ennakkokäsityksiä edullisin valmistaa.

Valmistumisen jälkeen tilaelementit suojataan kauttaaltaan sitä varten valmistetuilla pressuilla. Tehtaalla on puolen päivän tuotantoa vastaava lämmin varasto, jolla voidaan tasata tuotannon vaihtelua ja jossa sääsuojaus tehdään. Kylmään varastoon mahtuu noin 100 tilaelementtiä eli reilun kahden viikon tuotanto. Tuotannossa pidetään tärkeänä turvallisuutta, toimitusvarmuutta ja taloudellisuutta. Samoin työoloihin ja työssä viihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Niistä huolehtimalla vältetään laatuongelmat.

Puukerrostalo on valmis konsepti

Toimitusjohtaja Stefan Lindbäckin mukaan teollisen rakentamisen suurin haaste on saada asiakas hyväksymään ja ostamaan koko talokonsepti sellaisenaan.

- Rakennusalalla on totuttu siihen, että tuotteen ominaisuuksia ja teknisiä yksityiskohtia voidaan tapauskohtaisesti muunnella, mikä on hankalaa teollisen prosessin kannalta, sanoo Lindbäck ja vertaa tilannetta autoteollisuuteen, jossa asiakas ei voi valita autoonsa Mersun moottoria, Audin koria ja Citroenin taka-akselia, vaan asiakkaan on hyväksyttävä ja ostettava tuote sen valmistajan määrittämistä vaihtoehdoista.

- Asiakkaan tulee voida vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksiin ja ulkonäköön rakennuksen ja asuntojen tasolla mutta ei teknisiin yksityiskohtiin sen toteuttamiseksi, pelkistää Lindbäck. Haastavinta on osoittaa asiakkaalle konseptiajattelusta koituva taloudellinen hyöty.

Asiakkaan kanssa pidetään tavallisesti kaksi tapaamista heti prosessin alussa, jossa asiakkaan toiveet kartoitetaan mahdollisimman tarkasti. Tässä vaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota talon ja asuntojen toimintaan ja toiminnallisuuteen. Siitä, miten eri asioiden tekniset yksityiskohdat on ratkaistu, ei neuvotella, vaan asiakkaalle tarjotaan konseptin mukaisia ratkaisuja.

Lindbäcks Bygg ei myy mitään loppuasiakkaille. Asiakkaana ovat ammattimaiset asuntorakennuttajat, esim. kunnalliset vuokra-asuntojen rakennuttajat sekä oma yritys Lindbäcks Fastigheter. Kohteesta neuvotellaan ja sovitaan Lindbäcksin markkinoinnin ja tilaajan johdon kesken. Sen jälkeen Lindbäcks-yhtiö hoitaa itse hankkeen projektoinnin, tuotannon suunnittelun, tuotannon ja asennukset.

Ongelmia aiheuttaa, että toimintamalli on rakennusalalla melko uusi. Tilaajan projektinohjaus yrittää usein puuttua projektin tuotannollisiin tai teknisiin yksityiskohtiin, mikä mutkistaa toteutusta. Siksi sitä ei sallita. Markkinoinnissa painotetaan, että konsepti myydään sellaisenaan ja toteutuksesta vastaa Lindbäck. Asiakkaalle annetaan selvät aikatauluikkunat, missä aiheessa prosessia voidaan tehdä mitäkin päätöksiä ja missä vaiheessa tietyt asiat on sovittava ja tilattava, jos ne halutaan mukaan prosessiin.

Tällainen toimintamalli on edellytys teolliselle rakentamiselle. Kokonaishallinnalla saadaan aikaan hyvä kontrolli. Perinteisessä rakentamisessa toiminnat ovat liian hajallaan ja usein osaamattomin osapuoli kilpailuttaa ja yrittää yhteen sovittaa eri osapuolien panoksia. Yksi myy rungon, toinen eristeet ja kolmas asentaa levyt, jolloin kokonaisuuden hallinta ja vastuu katoavat.

Toimintaa kehitetään tutkimuksella

Lindbäcks Bygg panostaa noin kolme prosenttia liikevaihdostaan tutkimukseen ja kehitykseen. Pääyhteistyökumppani on Luleån teknillinen yliopisto LTU. Stefan Lindbäck kehuu yhteistyötä ja siitä saatuja tuloksia. – Olemme saaneet käyttöön uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka on perusteellisesti testattu ja sen lisäksi koulutettuja alan osaajia, kertoo Lindbäck. Yliopisto on saanut yhteyden rakentamisen käytännön maailmaan. Työn tuloksena on syntynyt 15 tohtoriväitöskirjaa ja noin 30 insinöörilopputyötä puurakentamisesta. Konkreettisena tuotekehitystuloksena esiteltiin massiivipuinen komposiittiratkaisuun perustuva parvekelaatta sekä kylpyhuonelattia.

Lindbäcks- yhtiön seuraava kehityshaaste on siirtyä prosessien kehittämisestä asiakastyytyväisyyden kehittämiseen. Yrityksen vuoden 2011 visio painottaa asiakastyytyväisyyttä, joka tarkoittaa Lindbäckin mukaan asiakkaan ensisijaista valintaa asua, rakentaa ja elää. Viime vuoden visio olla Pohjoismaiden johtava yritys teollisessa puukerrostalorakentamisessa on jo toteutunut. 

Vuonna 2006 yrityksessä käynnistettiin Lean-projekti, jolla tavoiteltiin merkittävää tuotannontehokkuuden parantumista. Hanke toteutettiin aluksi projektimuotoisena, jotta sillä olisi alku ja loppu. Sittemmin Lean-ajattelusta on tullut osa jatkuvaa yrityksen toimintaa. Ajatuksena on kehittää järjestelmä, jossa tuotanto on mahdollisimman tehokas ja laatuvirheet vältetään. Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota työpisteiden suunnitteluun työkalujen sijoittelusta ja säilytystelineistä alkaen.

Hankkeeseen investoitiin kolmen vuoden aikana 5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Samana aikana tuotannon tehokkuus parani 30 prosenttia. Tuotannon tehokkuuden parantumisen myötä tehdas saattoi siirtyä kahdesta vuorosta yhteen vuoroon. Nyt Lean-ajattelua on laajennettu tuotantojohtoon ja laadun varmistukseen. Nopeuden ja laadun ohella halutaan varmistaa, että mahdolliset häiriöt havaitaan heti ja niihin löydetään ratkaisut saman päivän aikana. Lindbäck uskoo, että kolmantena vuonna päästään tavoiteltuun 30 prosentin parannukseen. Laadunvarmistus ja häiriötön toiminta elementtien valmistuksessa ovat Lindbäckille keskeisiä, koska tuotannon laatuvirheet ja häiriöt kostautuisivat työmailla moninkertaisina haittoina.

Ruotsin malli on palvelukonsepti

Lindbäcks Bygg:n talot maksavat työmaalle toimitettuna ja siellä valmiiksi viimeisteltynä hankkeesta riippuen noin 22 000 - 24 000 SEK/m2. Tilaelementtien tuotantokustannus tehtaalla on noin 10 000 - 13 500 SEK/m2.

- Ruotsin puukerrostalorakentamisen menestykseen ei liity sellaista ylivoimaista osaamista, jota ei voitaisi tehdä myös Suomessa, arvioi Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen. Ruotsalaisilla puukerrostalorakentajilla ei myöskään mitään ole teknistä etumatkaa Suomeen verrattuna. Ratkaisuiksi kelpaavat paikoin jopa suomalaista käytäntöä kevyemmät ratkaisut. Ruotsalainen puukerrostalo on pitkäjänteisesti kehitetty teollinen tuote, joka on asiakkaalleen sekä kustannuksiltaan että laadultaan erittäin kilpailukykyinen. Olennaista on, että asiakas tietää mitä saa ja saa sen myös nopeasti. Ruotsalaista puukerrostalorakentamista voikin kutsua palvelukonseptiksi, jota kehitetään asiakkaan ehdoin jatkuvasti, sanoo Viljakainen.

Puuinfon artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Artikkeli perustuu suomalaisten rakennus- ja puualan ammattilaisten Ruotsiin tekemän tutustumismatkan matkaraporttiin. Toimitusjohtaja Stefan Lindbäck esittelee ruotsalaista puukerrostalorakentamista ja on tiedotusvälineiden tavattavissa Puupäivässä 27.10.2011 Helsingissä.

Artikkeliin liittyviä lisätietoja: Mikko Viljakainen, toimitusjohtaja, Puuinfo Oy,
tel 040-526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi