Olet täällä

Ruotsin puukerrostalorakentamiseen mallia Japanin autoteollisuudesta

Puukerrostalojen rakentaminen Ruotsissa on erittäin kilpailukykyistä. - Merkittävin kilpailutekijä on rakentamisen nopeus, sanoo tilaelementtikerrostalojen valmistukseen erikoistuneen Lindbäcks Bygg yhtiön toimitusjohtaja Stefan Lindbäck. Toinen keskeinen kilpailutekijä on teollisen valmistuksen aikaansaama tasainen laatu. Puun ekologisuutta pidetään tulevaisuuden myyntivalttina, mutta materiaalia tärkeämpiä ovat puurakentamisen nopeus, keveys, toimivuus ja tehokkuus.

Lindbäcks Bygg on ottanut käyttöön Japanin autoteollisuudesta tutun Lean-menetelmän. - Tavoitteena oli kehittää järjestelmä, jossa tuotanto on mahdollisimman tehokas ja laatuvirheet vältetään. Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota työvaiheiden ohjaamiseen siten, että kaikki tehdään tiimeissä oikeaan aikaan, laadukkaasti ja järjestelmällisesti.  Lean menetelmän käyttöön oton myötä teemme vähemmällä enemmän, tiivistää neljännessä sukupolvessa yritystä johtava Lindbäck.

Tilaelementtejä tuottava tehdas toimii yhdessä kahdeksan tunnin vuorossa. Linjalla on 120 työntekijää joista noin 20 on alihankkijoita. Alihankintaa käytetään mm. sähkötöissä, talotekniikassa ja maalauksessa pullonkaulojen poistamiseen. Nyt suuntana on verkostoitumisen sijaan osaamisen hankkiminen omaan taloon, jolloin innovaatio ja kehitystoiminta ovat suoraviivaisemmin kontrolloitavissa ja hyödynnettävissä. Periaate on "Vi vill ha systemet in house".

Puukerrostalo on valmis tuotekokonaisuus

Toimitusjohtaja Stefan Lindbäckin mukaan teollisen rakentamisen suurin haaste on saada asiakas hyväksymään ja ostamaan koko talokonsepti sellaisenaan. - Rakennusalalla on totuttu siihen, että tuotteen ominaisuuksia ja teknisiä yksityiskohtia voidaan tapauskohtaisesti muunnella, mikä on hankalaa teollisen prosessin kannalta, sanoo Lindbäck ja vertaa tilannetta autoteollisuuteen, jossa asiakas ei voi valita autoonsa Mersun moottoria, Audin koria ja Citroenin taka-akselia, vaan asiakkaan on hyväksyttävä ja ostettava tuote sen valmistajan määrittämistä vaihtoehdoista.

- Asiakkaan tulee voida vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksiin ja ulkonäköön rakennuksen ja asuntojen tasolla, mutta ei teknisiin yksityiskohtiin sen toteuttamiseksi, pelkistää Lindbäck. - Haastavinta on osoittaa asiakkaalle konseptiajattelusta koituva taloudellinen hyöty.

Lindbäcks Bygg ei myy mitään loppuasiakkaille. Asiakkaana ovat ammattimaiset asuntorakennuttajat, esim. kunnalliset vuokra-asuntojen rakennuttajat sekä oma yritys Lindbäcks Fastigheter. Kohteesta neuvotellaan ja sovitaan Lindbäcksin markkinoinnin ja tilaajan johdon kesken. Sen jälkeen Lindbäcks-yhtiö hoitaa itse hankkeen projektoinnin, tuotannon suunnittelun, tuotannon ja asennukset.

- Ongelmia aiheuttaa, että toimintamalli on rakennusalalla melko uusi. Tilaajan projektinohjaus yrittää usein puuttua projektin tuotannollisiin tai teknisiin yksityiskohtiin, mikä mutkistaa toteutusta. Siksi sitä ei sallita. Markkinoinnissa painotetaan, että konsepti myydään sellaisenaan ja toteutuksesta vastaa Lindbäck. Tällainen toimintamalli on edellytys teolliselle rakentamiselle. Kokonaishallinnalla saadaan aikaan hyvä kontrolli, korostaa Lindbäck.  - Perinteisessä rakentamisessa toiminnat ovat liian hajallaan ja usein osaamattomin osapuoli kilpailuttaa ja yrittää yhteen sovittaa eri osapuolien panoksia. Yksi myy rungon, toinen eristeet ja kolmas asentaa levyt, jolloin kokonaisuuden hallinta ja vastuu katoavat.

Tuotantoa kehitetty tutkimuksella ja Lean-menetelmän käyttöönotolla

Vuonna 2006 yrityksessä käynnistettiin Lean-projekti, jolla tavoiteltiin merkittävää tuotannontehokkuuden parantumista. Japanin autoteollisuudesta tutun menetelmän idea on analyyttinen tapa hallita prosessien tehokkuutta. - Tavoitteena oli kehittää järjestelmä, jossa tuotanto on mahdollisimman tehokas ja laatuvirheet vältetään. Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota työvaiheiden ohjaamiseen siten, että kaikki tehdään tiimeissä oikeaan aikaan, laadukkaasti ja järjestelmällisesti.  Lean-menetelmän käyttöönoton myötä teemme vähemmällä enemmän.  Tavoitteemme on, että pystymme räätälöimään asiakkaalle laadukkaan tuotteen mahdollisimman tehokkaasti, tiivistää Lindbäck.

- Meille jokainen päivä on kehittämispäivä. Pidämme kokoukset systemaattisesti eri tehtävissä olevista työtiimeistä työnjohtoon, logistiikkaan ja sisään ostoon joka aamu alkaen kello 6.30.  Tarkoin standardisoidussa työssä käymme läpi koko ajan valmistuksen eri työvaiheita ja päivän rutiineita erittäin yksityiskohtaisesti. Analysoimme kunkin työvaiheen ja etsimme siihen rationaalisimman toteutuksen. Tässä lattiatason toteuttavilla työtiimeillä on keskeinen rooli. Tällä pääsemme haluamaamme laatuun oikeassa ajassa.

Hankkeeseen investoitiin kolmen vuoden aikana 5 miljoonaa Ruotsin kruunua. Samana aikana tuotannon tehokkuus parani 30 prosenttia. Tuotannon tehokkuuden parantumisen myötä tehdas saattoi siirtyä kahdesta vuorosta yhteen vuoroon. - Nyt Lean-ajattelua on laajennettu tuotantojohtoon ja laadun varmistukseen. Nopeuden ja laadun ohella halutaan varmistaa, että mahdolliset häiriöt havaitaan heti ja niihin löydetään ratkaisut saman päivän aikana, kertoo Lindbäck.

Johtaja Esa Kosonen Metsä Woodilta sanoo Lean-menetelmän kuuluvan osana teollisen puurakentamisen kehittämiseen. - Parhaiten menetelmää kuvaa "keep it simple" -ajattelu, jonka tavoitteena on teollisten valmistusprosessien perinpohjainen uudelleen tarkastelu, nollavirheet ja kustannuskarsinta. Toimintatavassa vastuutetaan työtiimit hakemaan kukin kohdallaan mahdollisimman tehokkaita tuotantotapoja ja edistämään innovatiivisuuden käyttöönottoa, kommentoi Kosonen.

Ruotsin malli on palvelukonsepti

Pohjois-Ruotsin Piteåssa sijaitseva Lindbäcks Bygg on Ruotsin johtava teollisesti tuotettujen puukerrostalojen valmistaja ja rakentaja ja se on erikoistunut tilaelementtirakentamiseen. Yritys on osa vuonna 1924 perustettua Lindbäcks -konsernia, joka nykyään on monialainen perheyritys. Yritys aloitti tilaelementtikerrostalojen valmistuksen vuonna 1994. Sen jälkeen yritys on valmistanut yli 5600 puurakenteista kerrostaloasuntoa.

Lindbäcks Bygg rakentaa 2 - 6 -kerroksisia puukerrostaloja kokonaisvastuu-urakkana. Tilaelementit valmistetaan säältä suojassa teollisuushallin kuivissa ja turvallisissa oloissa. Teknisesti tilaelementeistä olisi mahdollista tehdä myös 7-kerroksisia taloja, mutta ainakaan toistaiseksi niitä ei ole Ruotsissa tehty. Yritys markkinoi ja rakentaa Mälardalen alueella Tukholman seudulle, jonne on valmistuspaikasta Piteåsta noin 800 kilometrin matka ja tehtaan ympäristöön Pohjois-Ruotsissa Norrlandin alueella. Tuotevalikoimaan kuuluvat opiskelija-asuntolat, asuinvuokratalot, markkinahintaiset asumisoikeusasuintalot, senioritalot yli 55-vuotiaille, vanhusten talot sekä hotellit.

Puukerrostalot maksavat Ruotsissa työmaalle toimitettuna ja siellä valmiiksi viimeisteltynä hankkeesta riippuen noin 2000 - 2200 €/m2. Tilaelementtien tuotantokustannus tehtaalla on noin 1200-1600 €/m2. Ruotsissa puurakenteisten kerrostalojen osuus kerrostalomarkkinasta on noin viidennes, kun Suomessa niiden osuus on alle prosentin luokkaa.

Artikkelipalvelu / Markku Laukkanen